tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - prosinec 2006

31.12.2006 00:00

Pozvání od Neala Donalda Walshe
 Turné ‘Kolem světa v jednotě’ 2007

Drazí členové HT: 

Rád bych tu znovu učinil jedno povšimnutí, o kterém jsem už dříve mluvil. Rád bych také navrhl novou nejvyšší hodnotu našeho hnutí.

Všude na světě se v poslední době mnoho lidí rozhoduje „přidat se na nějakou stranu“ – stranu „jednoho“ proti něčemu „jinému“. Je to skoro jakoby zde vznikaly týmy a jakobychom nějakým způsobem soutěžili mezi sebou o všechno soutěžili: o Boží lásku, o přírodní zdroje, moc a peníze, slávu a vliv a dokonce i o ty nejběžnější nutnosti pro život.

 Tak, jak se podmínky na světě pomalu přiostřují, zdá se téměř nemožné zůstat v tomto dění neutrálními. Tlak na to, abychom se přidali na něčí stranu je obrovský. Ale kdo se přidá do týmu lidstva?

To je ta otázka, kterou jsem uslyšel v své hlavně během hlubokého spánku jedno listopadové ráno před pěti lety. Probudil jsem se a pak si uvědomil, že nás všechny čeká na této planetě práce. V odpovědi na tuto otázku se více než 15 tisíc lidí ve více než 90 zemích spojilo, aby založili HT, celosvětové hnutí lásky a soucitu, vzdělání a duchovního obrození, které vyzývá všechny k znovuvytvoření sama sebe na úrovni jednotlivce, komunity, města i zemí.

Nyní je čas, abychom tuto výzvu přinesli do celého světa, což se stane v roce 2007 během turné HT „Kolem světa v jednotě“, které bude za 39 dní, od 22. března do 29. dubna, procházet 12 městy v 11 zemích na šesti kontinentech. Toto neobyčejné turné bude zahrnovat inspirativní denní akce a povznášející večerní představení, na která jsou zvání všichni ti, kteří upřímně chtějí pomáhat v procesu vytváření a prožívání jednoty lidstva.

Proč? Protože stávající způsob, kterým jsme si vytvořili naši realitu, již nefunguje. Není funkční. Nevytváří štěstí ani nečiní přítrž utrpení velkého množství lidí na této planetě.

Rychle se blížíme k okamžiku, kdy už nebude možné tímto způsobem pokračovat dále. Náš životní styl – ekonomicky, politicky, ekologicky, společensky a duchovně – není udržitelný způsobem, který je dán stávajícími normami a přesvědčeními.

Nový způsob, jak být člověkem

Potřebujeme nový způsob, jak být člověkem. Potřebujeme nový způsob, jakým o sobě smýšlet, o sobě navzájem, o životě – a o Bohu. Jelikož způsob, kterým smýšlíme o Bohu, určuje i jak se chováme k sobě navzájem.

Toto poselství, a více – poselství o naději pro zítřek – budou každodenně přinášeny lidem po celém světě právě Humanity’s Teamem. Turné „Kolem světa v jednotě“ zvýší viditelnost tohoto poselství na úroveň, která může mít velký mezinárodní dopad.

Turné také zahájí pětiletou kampaň „Jednota světa“, která bude podporovat celosvětové přijetí myšlenky „jednoty uvnitř diverzity“. Obě akce mají za úkol ukázat, že naše jednota, je tím, co si lidstvo zatím neuvědomuje, ale co je připraveno přijmout.

Jak víte, říkáme našemu Humanity’s Teamu — našemu vlastnímu úžasnému hnutí— „hnutí za práva duše“, které má za úkol konečně osvobodit lidstvo z útlaku svých vlastních přesvědčení, násilnického, rozhněvaného a odsuzujícího Boha vytvářejícího násilnický, rozhněvaný a odsuzující způsob života na zemi.

S vaší pomocí a podporou turné „Kolem světa v jednotě“, můžeme vytvořit novou kapitolu pro naše pokolení, novou představu nás o nás. Myšlenka je to jednoduchá, nicméně je duchovně, kulturně, společensky, politicky a ekonomicky revoluční. Pokud bude přijata, zásadně změní naši vlastní duchovní zkušenosti, kulturní normy, společenské zvyky a interakce, naše politické procesy a celosvětový ekonomický systém.

Tato revoluční myšlenka není nová. Je jednoduše „revoluční“. Tato myšlenka je, že jsme všichni jedno.

Je to jednoduché, čisté, přímé tvrzení. Je tak jednoduché, tak krátké na vyjádření, že pokud nejsme opatrní, uniknou nám její obrovské implikace. Pokud bychom na této planetě přijali myšlenku naší jednoty, jakožto model, podle kterého fungujeme, jako naši hlavní filozofii, jako naši nejvyšší hodnotu, vše by se náhle změnilo.

Nová nejvyšší hodnota pro Humanity’s Team

HT dosud mělo život, jako svoji nejvyšší hodnotu. Já mám ale pocit, že takto je plná nejednotnosti, složitosti a zmatení. Příliš mnoho otázek tak zústává nezodpovězených. Co myslíme “životem”? A co mu nejlépe slouží?

Proto bych chtěl navrhnout novou nejvyšší hodnotu, která by se přiblížila více světu bez násilí a utrpení. Změňme ji z života na JEDNOTU. Tak můžeme jednou provždy zastavit teologii oddělenosti – víru, která trvá na tom, že Bůh je “tam”, zatímco my jsme “tady”. Tato oddělenost pak vytváří iluzi, že jsme všichni odděleni od všeho, zejména od sebe navzájem.

Je to naše neochota vzdát se představy, že jsme od sebe oddělené bytosti, s oddělenými zkušenostmi, co způsobuje konflikty a utrpení v našem světě. Záměr HT a našeho turné i kampaně je vytvoření posunu v lidském vědomí od představy oddělenosti k jednotě. Žádám Vás nyní tedy, abyste se ke mně připojili při podporování aktivit HT. Při tomto turné se všichni dozví odpověď na tu nejčastější otázku, kterou mi lidé pokládají: „Co můžu udělat, aby byl svět lepším? Můžu opravdu pomoci vytvořit na světě změnu?“

Odpověď existuje a její jednoduchost Vás ohromí. Také doufáme, že Vás inspiruje.

Uvidíme se na turné!

S láskou,

Neale Donald Walsch

 


‘Fenomenální’ kurz Oslavy Života

První část facilitátorů Oslavy Života je už v polovině svého školení a koncem února plánují spustit důležitý program našeho hnutí. 

„Jedenáct týmáků – ze Spojených států, Kanady, Německa a České Republiky – zahájilo 15.listopadu osmitýdenní telefonní kurz,“ informuje Dimitra Boura z Řecka, mezinárodní dílčí koordinátorka vzdělávání a duchovního rozvoje.

Během kurzu jsou facilitátoři také ve spojení s koordinátory jejich domovských zemí a místními komunitami Humanity’s Teamu “ takže všichni mají příležitost navzájem se dobře poznat a spolupracovat na tvorbě programů Oslavy Života “,   říká Dimitra. “Rozeslali jsme jména a e-maily facilitátorů do každé země, takže se mohou navzájem kontaktovat na lokální úrovni.”

Ukončení nynějšího kurzu je plánováno na konec ledna, s další skupinkou 10 – 12 facilitátorů začíná zanedlouho poté kurz znovu. Tento kurz se bude již brzy konat vždy každých osm týdnů.

“Vše bylo dosud úplně fenomenální“,  říká Maria Ribeiro Ferreira z Portugalska, světový vedoucí koordinátorka vzdělávání a duchovního rozvoje. 

90-minutová radostná setkání

Oslavy života jsou 90-minutová radostná celosvětová setkání v menších i větších skupinkách každé úterý v 19 hodin místního času.

Tyto setkání představují „čas, který si každý týden vyhradíme na vyjádření, vytváření a zažívání toho, o čem je Nová Spiritualita“, říká Steve Farell, celosvětový vedoucí koordinátor HT.

Setkání začínají vedenou diskusí na duchovní témata či problémy, kterým lidé čelí na své duchovní cestě. Potom následuje „čas vedený srdcem“, kdy účastníci vyjadřují co je v jejich srdci, nikoliv v jejich mysli, jak se cítí po diskusi a jak se to vztahuje k tomu, co se momentálně ve svých životech snaží vytvořit. Setkání jsou zakončena např. bubnováním zpěvem, tancem a ostatními oživujícími aktivitami.

Programy Oslavy života mohou být tak inspirací na obohacení místních HT setkání. „Pomohou nám individuálně i jako komunitě HT růst a rozvíjet se“, říká Steve.

Průběžný nábor facilitátorů

„Nábor našich účastníků stále pokračuje“, říká Dimitra.

Pokud vás tento program zaujal a zvažujete, že byste se stali jedním z facilitátorů Oslavy života, ozvěte se pro bližší informace Markétě Potměšilové, naší koordinátorce, která se projektu účastní (doplněno redakčněJ).

 


Volunteers Sought for Key Movement Roles

Humanity’s Team seeks volunteers in areas ranging from finance to IT and marketing to education to help the movement grow.

And unlike many volunteer requests, we are asking only for a limited time commitment.

“Rather than ask people to commit to what can sometimes seem like a lifetime pledge, we’re asking for a six-month commitment, after which time we can all re-evaluate how things are going and how everyone feels about continuing,” says Nancy Seymour, coordinator of the world’s regions.

“If the person likes the role and we all feel good about how things are going, then he or she can make another six-month commitment,” she continues. “If the person does not like the role or we all don’t feel good about how things are going, then we’ll make adjustments so it works for everybody.”

Nancy says she believes this process will lead to many rewarding opportunities for teammates across the movement.

If you are inspired to volunteer, please contact Worldwide Operations Co-coordinator Anne Alba at anne.alba@humanitysteamus.org.

Positions are currently open on the following functional teams:

COMMUNICATIONS

 • Coordinator of the Worldwide Newsletter: Requires good organizational skills and an ability to liaise with the editor, news writers, translators, the Web designer and the movement’s worldwide coordinating director. 20 to 30 hours a month.
 • News Writers: With print journalism experience, to write hard-news and feature stories for the newsletter. 10 to 20 hours a month.
 • Public Relations Writers: With public relations experience, to write and distribute professional news releases. Varies, but likely no more than 10 hours a month.
 • Graphic Artists: With experience using software to design and lay out brochures and other collateral, as well as PowerPoint presentations and other electronic media. Varies, but likely no more than 15 hours a month.

FINANCIAL ABUNDANCE

 • Development Coordinator: Co-create financial abundance for the movement by identifying and contacting individuals and organizations, planning and organizing fund-raising events and implementing other projects. About 30 hours a month.
 • Donor Services Representative: Maintain timely and regular outreach to donors. 10 to 20 hours a month.
 • Gratitude: Write thank-you letters to donors and work closely with Donor Service Representative to keep track of notes sent or desired. 10 to 20 hours a month.
 • Controller: Oversee accounting, bookkeeping, banking, budgeting, financial statements and tax preparations for Humanity’s Team’s worldwide operation (separate from individual country operations). Oversee all systems, processes and staffing involved with our financial recordkeeping and tax reporting. 10 to 20 hours a week.
 • Accounting Bookkeeper: Reconcile bank accounts, produce financial reports, monitor budgets, track expenses and manage cash flow on a monthly basis. Handle wire transfers, deposit money, write checks and track everything with QuickBooks software. About 20 hours a month.
 • Budget Experts: About 10 hours a month.

EDUCATION & INNER WORK

 • Celebration of Life Events Facilitators: For people with at least a year of experience facilitating self-development courses. Lead and serve the community — within the Celebration of Life framework and in alignment with New Spirituality values — in bringing into awareness beliefs, perceptions and emotions about God, Life and each other that shape our experiences. Liaise with Education and Inner Work coordinators. Celebration of Life training required. 10 to 15 hours a week.
 • Celebration of Life Event Coordinators: Manage contacts with prospective facilitators, incoming candidates and facilitators-in-training, and the training process, keep records. This diverse position is divided among several people. Liaise with Education and Inner Work coordinators. 5 to 10 hours a week.
 • Celebration of Life Team Members: Participate in various activities to support the growth of our Celebration of Life events. 5 to 10 hours a week.
 • Geography Coordinators: Oversee Celebration of Life events, particularly at launch; liaise regularly with the worldwide team and local teams. 10 to 20 hours a week.

INFORMATION TECHNOLOGY & WEB SITES

 • Primary Webmaster: Experienced in managing, maintaining and operating all aspects of Web operations of the Humanity’s Team global site, used by more than 15,000 people. Includes system administrating work and project management. Technical knowledge in Dreamweaver or equivalent HTML editor. Liaise with worldwide Web coordinator. About 10 hours a week.
 • Alternate Webmaster: Same skills as above required, but this person is not called on as often as the primary webmaster. 5 to 10 hours a week.
  World Tour Registration Specialist: Help implement registration system(s), with outside vendor, for the Humanity’s Team “Around the World in Oneness” 2007 world tour, March 22 to April 29. Liaise with worldwide Web coordinator. 10 to 20 hours a week.

MARKETING

 • Marketing Specialists: Coordinate marketing activities, including comprehensive marketing campaigns for global Humanity’s Team initiatives. Coordinate the design, layout, printing and distribution of marketing materials. Liaise with worldwide Marketing coordinator. About 30 hours a month.
 • Commercial Printer: With full-color offset printing facilities to produce brochures, posters and other marketing materials. Liaise with worldwide Marketing coordinator. Likely four midsize jobs a year.
  Copywriters and authors: Write brochure, “advertorial” and other targeted marketing communications copy. Liaise with worldwide Marketing coordinator. 10 to 20 hours a month.
 • Strategic Marketing Coordinator: With marketing team, develop marketing opportunities, shape marketing offerings, manage and deliver marketing programs. About 80 hours a month.

LEGAL SERVICES

 • Legal Services Coordinator: Work with functional teams on legal matters, give legal advice to advance movement’s interests. Expertise and knowledge in this field is required. 10 to 15 hours a month.

ADMINISTRATIVE

 • Recording Secretaries: Take minutes of conference calls and other meetings. Liaise with worldwide administrative coordinator. About 20 hours a month.
 • Meeting Organizers and Planners: Liaise with worldwide administrative coordinator. About 15 hours a month, depending on the schedules.
 • Programs and Projects Assistants: For each functional team. Liaise with worldwide Administrative coordinator. About 10 hours a month.

TEAMMATE CARE

 • E-Mail Replies: 10 to 15 hours a month.
 • Phone Support: About 10 hours a month.
 • Logistics: Make sure Humanity’s Team is represented at every event Neale Donald Walsch appears at. Liaise with worldwide Teammate Care coordinator. About 10 hours a month.

ENTERTAINMENT

 • Song Writers and Artists: Work with worldwide Entertainment coordinator on music. About 10 hours a month.
 • Merchandising Coordinator: Create merchandising opportunities for Humanity’s Team to market music and other merchandise. Liaise with worldwide Entertainment and Events coordinators. About 20 hours a month.

To learn more about or apply for any of these positions, please write to Anne at anne.alba@humanitysteamus.org.

 

 

Novinky Humanity’s Teamu

Poselstvi Nové Spirituality, bylo impulzem k diskuzi v programu mezinárodního rádia Inside Wealth . Toto poselství, které se objevilo na stránkách New Spiritualiy.org, které zaštituje Humanity’s team, bylo také součástí jednoho z tzv. denních inspirativních e-mailů, které tento internetový portál rozesílá. V e-mailu byl citován bývalý iránský prezident Mohammed Khatami. Ten vyzýval muslimy a všechny lidi, abychom se přestali označovat jako „my“ a „oni“ a abychom „se spojili dohromady k vytvoření lepšího světa“. 

Gerry Harrington, který sestavuje tyto denní inspirativní emaily i z novin a zpráv pociťoval, že Mohammaduv výrok nebyl všeobecně a dostatečně zřetelně prezentován západním tiskem.

Avšak Stu Zimmerman, který byl hostem této mezinárodní stanice Inside Wealth, dostává tyto denní inspirativní poselství Nové Spirituality a považoval tento citát za velmi důležitý. Proto pozval Steva, celosvětového HT koordinátora do svého pořadu, aby diskutovali o Kathamího výzvě.

Neexistujeme jako ‚my‘ versus ‚oni‘,; jsme jedna rodina“, řekl Steve a vyjádřil tak svůj souhlas s Kathamím. Také mluvil o Humanity’s Teamu, o jednotě a důležitosti neustále si připomínat, že „Bůh jako láska se odráží ve všem živém“. Jak řekl: „My v Humanity’s Teamu jsme přesvědčeni, že toto je nejdůležitější a nejnaléhavější poselství, které můžeme dnes spolu sdílet“.     

Pokud si chcete poslechnout Stevovo interview klikňete na tento odkaz.

Denní inspirativní emaily

V denních bezplatných inspirativních emailech, se snažíme přinášet zprávy, které nějakým způsobem poukazují na myšlenky Nové Spirituality. Např. ve zprávě z 29. listopadu jsme citovali papeže Benedikta XVI, který se na návštěvě v Turecku nechal slyšet, že: „mír je základ všech náboženství“.

Většinou obsahují povzbuzující úryvky a zamyšlení z díla Neale Donalda Walsche, ale také jiných autorů a učitelů, jejichž porozumění Boha a života rezonuje s myšlekami Nové Spirituality. 

Inspirativní emaily Nové Spirituality jsou obvykle dlouhé asi 100 slov a jsou rozesílány do celého světa, těm, kteří si je objednají (v angliččtině). Pokud tak chcete učinit, můžete na tomto odkazu.

 

 

© 2007, Humanity's Team®. All rights reserved. The Humanity's Team name is a registered trademark of Humanity's Team, a charitable

These names represent the latest listing of self- selected servant leaders that have stepped forward so far. We expect more servant leaders to step up from countries all over the world, so this list will be updated frequently. If you are a teammate of Humanity’s Team and want to connect with other members in your area, e-mail a leader on the list below. If you don’t see a leader representing your area yet, check back for new additions to the list. It also may mean that the leader you are looking for is you! If stepping up to declare yourself as a servant leader feels like an appropriate way to express Who You Are, please e-mail your name, e-mail address, and where you are from to: leadership@HumanitysTeam.org

Worldwide Team
Worldwide Coordinating Director Steve Farrell: Steve.Farrell@HumanitysTeam.org
Worldwide Geography Coordinator Nancy Seymour: Nancy.Seymour@HumanitysTeam.org
Worldwide Operations Co-coordinator Anne Alba: anne.alba@humanitysteamus.org
Worldwide Communications Coordinator Gerry Harrington: Gerry.Harrington@HumanitysTeam.org
Worldwide Teammate Care Coordinator Ejvind Jacobsen: ejvind@humanitysteam.dk
Worldwide Education and Inner Work Programs Coordinator Maria Ribeiro Ferreira: maria.ribeiro.ferreira@clix.pt
Worldwide Education and Inner Work Operations Coordinator Dimitra Boura: d.boura@humanitysteam.gr
Worldwide Spiritual Accountant Beatrice Boes: Bea.Boes@HumanitysTeam.org
Worldwide Abundance Team Coordinator Gennai Davis: Janine.Davies@HumanitysTeam.org
Worldwide Web Developer: Currently Open
Worldwide Teams and Operations Coordinator Duysal Askun: On Sabbatical

Worldwide Web Coordinator Chip Cooper: chipcooper2001@yahoo.com
Worldwide Marketing Programs Coordinator George Lockett: George.Lockett@HumanitysTeam.org
Worldwide Campaigns & Events Coordinator Stefano Russo: Stefano.Russo@HumanitysTeam.org
Worldwide Translations Coordinator Ruth Luna: Ruth.Luna@HumanitysTeam.org
Worldwide Music Coordinator Deva Neall: devaneall@yahoo.ca
Worldwide Administrative Coordinator Rachel Ames: rachel.ames@humanitysteam.org
Worldwide Legal Coordinator: Currently Open
Worldwide Audio/Video Production Coordinator: Currently Open
Worldwide Newsletter Coordinator: Currently Open

(redakčně kráceno o pasáž k filmům – dodáme jindy zvlášť)

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist