tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj Světového týmu - květen 2008

13.06.2008 07:20

Všechny vás zdravíme!

Jako součást naší iniciativy „Probuzení k jednotě“ jsme začali (Siv Tapper, koordinátor švédského HT a John David Kirby, britský koordinátor) psát příručku o tom, jak pomoci šířit naše poselství. Je určena pro ty, kteří jsou otevřeni našim myšlenkám a chtějí se dozvědět více o tom, co znamená žít v jednotě. Naším cílem je vysvětlit, jak perspektiva jednoty může změnit všechny oblasti našich životů včetně atmosféry v rodině, mezi přáteli, v práci atd.

Během práce na příručce jsme si uvědomili, že potřebujeme váš názor. Proto jsme vytvořili dotazník, jehož zodpovězení by nám velice pomohlo. Doufáme, že o tomto dotazníku řeknete i ostatním týmákům ve vašem okolí.

Dotazník jsme vytvořili, abychom zjistili, co přesně pro vás znamená jednota a jak ji zakoušíte. Prosím věnujte nám pár minut a napište své myšlenky do emailu, který potom do 20.6. pošlete na mojam@centrum.cz (Pozn. překladatelky – já vaše názory posléze přeložím a pošlu na autory této iniciativy). Čím více odpovědí dostaneme, tím lépe!

Všechny vaše názory si ponecháme a pokud je nepoužijeme v této příručce, použijeme je určitě v nějakém podobném projektu.

Siv i já opravdu věříme v možnost rozšířit naše poselství – poselství naší jednoty právě tímto způsobem. Úspěch této iniciativy záleží na odpovědích, které od vás dostaneme. Stejně tak budeme vděční za všechny další nápady, které máte pro naši knihu. Děkujeme za váš čas a za to, že jste „změnou, kterou si přejete vidět!“

S láskou,

John David Kirby & Siv Tapper

 

Otázky:

  1. Jaká události či okamžik způsobily, že jste začali věřit v Jednotu?
  2. Jaké aspekty naší Jednoty jsou pro vás nejdůležitější a proč?
  3. Dle vašeho názoru, co by bylo tou největší změnou, která by se na světě odehrála, kdyby lidstvo věřilo ve svou Jednotu?
  4. Co by vám pomohlo zakoušet Jednotu v každodenním životě?
  5. Jakou roli dle vás hraje HT v přinášení Jednoty do tohoto světa?
  6. Představte si, že vám zlatá rybka může splnit tři přání – jaká přání pro tento svět byste zvolili?
  7. Jednota je princip, který mnoho lidí považuje za nesrozumitelný. Dle vašeho názoru, jak nejsnáze a nejsrozumitelněji můžeme toto poselství šířit?

Ukažte, co ve vás je – buďte duchovním aktivistou

Už o tom není pochyb – toto jedno z nejúžasnějších období v historii naší planety. Není pochyb – touha lidstva po nové Zemi, novém světě, novém způsobu, jak být člověkem, je stále hlasitější a naléhavější. A to více než kdy předtím. Mnoho respektovaných duchovních vůdců se nyní domnívá, že pokud nepřijdou změny teď, naše budoucnost může být ohrožena. V knize Součást Změny, Neale Donald Walsch říká: “život tak, jak jsme ho znali, už není na naší planetě. A život takový, jaký ho teprve poznáme, zde ještě není. Takže žijeme v jakési mezeře, kterou společenská vědkyně Jean Houston nazývá „meziobdobí“. Nejsme už jednou věcí, ale ještě ani druhou. Je to úžasné a vzrušující, že můžeme být zde spolu na Zemi právě nyní. Je to čas čistého tvoření. Takový okamžik přichází jen jednou za několik stovek let.”

“Vlastně mohli bychom klidně říci, že změny, kterými prochází lidstvo právě teď, přichází jen jednou za několik tisíc let. Či abychom byli zcela přesní, nikdy jsme ještě nečelili my, co žijeme na této planetě, takové volbě, jako nyní, protože ta nemohla být dosud nikdy učiněna. Vcházíme nejen do nové éry, ale i zcela nové zkušenosti, dosud nepoznané naším lidským pokolením. Je to čas osvícení. Čeká nás sláva. Sláva, o které jsme ještě před několika desetiletími nemohli ani snít.”

Právě teď si lidstvo vytváří změny, které budou prožívat ti, kteří přijdou po nás. Proto otázka, které čelíme my nyní, není to, zda opravdu dojde k velkým změnám, ale to, jaké tyto změny budou a jakou roli v nich budeme hrát my. Závratná rychlost, kterou se podoba dnešního světa mění, nás nutí rozhodnout se individuálně, ale i kolektivně jako celé lidstvo, kým jsme a kým chceme být. Velké množství lidí si dnes uvědomuje příčiny a řešení našich problémů. Přišel čas, abychom se spojili a sdělili to sami sobě, sobě navzájem i celému lidstvu.

Mnoho lidí se ptá: „Co můžu já udělat? Chci, aby celý svět, slyšel poselství lásky a jednoty. Chci být součástí těchto úžasných změn.”

Právě z tohoto důvodu vytvořil Humanity’s Team prostor na našich celosvětových webových stránkách, kde je možnost zapojit se blíže než kdy předtím. Chceme tím umožnit lidem na celém světě zkoncentrovat svoji energii, navázat spolupráci, dát o sobě vědět a stát se součástí našeho hnutí. Chceme tak umožnit čím dál tím většímu množství lidí stát se součástí týmu - Humanity’s Teamu.

Chceme vyzvat lidi nakloněné Humanity’s Teamu na celém světě, aby uvolnili svoji kolektivní sílu prostřednictvím svých myšlenek, modliteb a meditací. Aby se navzájem propojili prostřednictvím nových nástrojů duchovního aktivismu, které pro ně připravujeme a tím jim umožnit, aby se zapojili do naší práce z pohodlí svého domu, kanceláře či své oblíbené internetové kavárny.

Prvním z našich nástrojů duchovního aktivismu je sada „emailů požehnání“, které jsou určeny politickým a duchovním vůdcům, učitelům, novinářům a vůbec všem jednotlivcům. Tento komunikační prostředek si klade za cíl umožnit debatu s význačnými osobnostmi naší doby z perspektivy Jednoty. Prosím navštivte naše stránky a neváhejte požehnat světu v co nejhojnější míře. Udělejte to ihned.

Žehnám vám,
Anna-Mari Pieterse
Global Oneness Projects

Videa Humanity's Teamu

Celosvětový koordinátor Steve Farrell zveřejnil naléhavý apel na papeže Benedikta XVI během jeho poslední návštěvy v USA.

Neváhejte a podívejte se na její obsah a popř. o něm řekněte i vašim prátelům (videa jsou dostupná pouze v angličtině).

 Apel na papeže Benedikta

Možná víte, že papež učinil v červenci minulého roku prohlášení, kde uvedl, že římskokatolická církev je jedinou opravdovou vírou (viz odkaz na jeho prohlášení níže). Steve ve svém videu na to odvětil, že papež by nejlépe sloužil lidstvu, kdyby nyní uznal, že žádná cesta k Bohu není lepší než ostatní, že všechny vedou k Němu.

„Tvrzení, že jedna víra či tradice je lepší či více pravdivá než nějaká jiná jde přímo proti pojetí Boha, který miluje bezpodmínečně,“ řekl Steve za HT. „Vede to mimo jiné k odsuzování a oddělenosti, které jsou primární příčinou konfliktů v dnešním světe.

Steve požádal papeže, aby s pokorou a modlitbou znovu zvážil svá tvrzení a zaujal vůdčí roli při přinášení ducha Jednoty lidem ze všech duchovních a kulturních tradic.

Doufáme, že se na toto video na YouTube podíváte. Také že se rozhodnete shlédnout i další dvě videa, které sem Humanity's Team umístil v posledních týdnech.

V jednom je Steve, který mluví o klíčových iniciativách HT v rámci jedné veřejné akce.

Steve Farrell na Naropské Univerzity

Druhá zachycuje vůdčí osobnosti HT z celého světa, kterak sdílejí, co pro ně HT znamená.
"Pro mě je Humanity's Team..."

Pokud se vám budou naše videa líbit či vás inspirují jejich poselství lásky, budeme rádi, pokud se rozhodnete finančně podpořit Humanity's Team Action Fund tak, aby v budoucnu mohly naše programy vzdělávání a aktivismu mohly dále růst!

Bůh vám žehnej!

Váš Humanity's Team
Deklarace papeže Benedikta, červenec 2007

Nový webový portál

Humanity’s Team má skvělý nový webový portál! Webová adresa zůstává stejná www.humanitysteam.org, ale nový vzhled je svěží, inspirující a přitažlivý. Vylepšený design umožňuje snadnější navigaci a přitom vyzdvihuje naše poslání a nadcházející události. Neváhejte a prohlédněte si tento nejdůležitější spojovací bod pro všechny týmáky Humanity’s Teamu!

Na domovské stránce nového webu můžete mezi mnoha hodnotnými nástroji mimo jiné…

-        začít s 5 Kroky k Míru

-        spojit se ostatními Týmáky po celém světě

-        nalézt možnosti, jak pro Humanity’s Team využít váš elán a nápady

-        přihlásit se k dennímu odběru inspirujících zpráv ze sítě nové spirituality na váš email

-        být informován o nadcházejících událostech

-        kliknout „Donate“ a okamžitě vidět vývoj peněžních prostředků darovaných Humanity’s Teamu

-        pročíst si odpovědi na nejčastější dotazy (pod „About us“). Pokud si například chcete založit svůj vlastní blog nebo číst blogy druhých, zde najdete průvodce krok za krokem.

-        rychle se připojit k jiným oblastem na webu atd.

Užijte si surfování na novém webu a řekněte o něm i svým přátelům.

Mnoho díků každému, kdo se podílel na tomto vskutku společném pracovním úsilí. Zvláštní dík patří týmákům HTWorldWide, kteří sehráli hlavní roli při strategickém plánování procesů, stanovování priorit a kontrole celého webu před jeho uvedením do života: Chipu Cooperovi, Gerry Harringtonovi, Martinu Bühlererovi, Stefano Russovi, Ruth Lunaové, Philippe Pasqualinimu, George Lockettovi, Bentu Lundbergovi, a Ejvindu Jacobsenovi.

A… zcela nepostradatelným byl pro toto celé úsilí tvůrce tohoto webu, firma Ursa Minor Arts and Media, vedená Benjaminem DePauw a Georgem Kao.

Pokud máte otázky nebo poznámky týkající se webu, pište na:

webmaster@humanitysteam.org

Síť Nové spirituality inspiruje již pátým rokem

Síť nové spirituality Humanity’s Teamu vstoupila do pátého roku své existence závazkem nadále šířit inspirativní vzkazy emailovým adresátům po celém světě.

 „Dosažení tohoto mezníku nás velmi těší, s novým pátý rokem ještě zdvojnásobíme naše úsilí na zabezpečení této důležité služby inspirativních zpráv,“ řekl redaktor Gerry Harrington, který vybírá a zasílá vzkazy už od 21. března 2004, kdy síť s touto službou začala.

Zprávy zatím vidělo odhadem více než 40 000 lidí, mnoho odběratelů je vystavuje na Web, cituje je v blozích a posílá dále svým rodinným přátelům a kolegům.

Tyto inspirativní zprávy jsou dnes reprodukovány a dále používány na mnoha jiných duchovních webech, od Života v hojnosti až ke Kabale pro ženy. Je také uvedena v online encyklopediích Wikipedii a NationMaster a norské encyklopedii Dbpedia.org.

Idea této unikátní sítě vznikla shodou okolností v jednom Pražském hotelu v průběhu prvního setkání národních koordinátorů Humanity’s Teamu v roce 2003. Síť rozesílá inspirativní a posilující vzkazy a meditace od Neala Donalda Walsche, stejně tak jako slova jiných spisovatelů, jejichž chápání Boha a života rezonuje s myšlenkami Nové spirituality.

Tyto můžete snadno odebírat na váš mail, když si je objednáte – celé to trvá 20 sekund. Prostě jděte na web Sítě Nové Spirituality nebo na nový Humanity’s Team Web portál a nezapomeňte o službě říct i svým přátelům.

Zprávy jsou momentálně rozesílané pouze v angličtině, ale v rámci českého HT se momentálně připravuje česká verze.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist