tvoříme svobodný prostor

Uzdravit sebe i náš svět

14.07.2008 16:49

Lidé, kteří jsou u HT noví, se nás často ptají na povahu problému, který chce naše hnutí vyřešit a také na to, jak to vlastně chceme udělat. "Proč jste tohle hnutí vlastně založili?" ptají se a v zápětí pokračují: "jak tyto problémy chcete řešit?"

Zastavme se na chvíli a zvažme odpovědi na tyto otázky, protože jsou velice důležité. Všechno to souvisí s iluzemi... iluzí, že jsme oddělení od Boha a od sebe navzájem, iluzí, že existuje dualita a iluzí, že se všichni rodíme do světa, ve kterém panuje "nedostatek" a "omezenost".

Začněme nejdříve s první iluzí, podle které jsme všichni od sebe odděleni. Naše těla jsou od sebe oddělena, a tak i lidstvo, Bůh a život musí být od sebe odděleni. Toto přesvědčení přežilo i přes to, co tvrdili od počátku věků duchovní i náboženské osobnosti, vědci a filozofové - že "jsme všichni jedno".

Uvedu zde dvě citace týkající se této iluze, ale je jich i mnohem více.

Albert Einstein řekl: "lidská bytost je součástí celku, kterému říkáme vesmír - součást omezená časem a prostorem. Zakouší sebe, jeho či její myšlenky jako něco, co je odděleno od zbytku... je to určitá optická iluze jeho vědomí. Tato iluze je jako vězení, které nás omezuje na naše osobní touhy a vztahy k lidem, kteří jsou k nám nejblíže. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení a rozšířit okruh svého soucitu na všechny žijící tvory a přírodu v celé její kráse.“

Ježíš zase prohlásil: „Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, až Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu“, tím by ještě nepřestala být částí těla.“ 1. Korintským 12-16.

Když si dáte tu práci a najdete podobné citáty od současných vůdců i postav z naší historie, zjistíte, že důkazy naší jednoty jsou ohromující. Chystáme se brzy vytvořit video, ve kterém se tyto citáty objeví, aby se s nimi lidé mohli seznámit sami. Je docela dojemné vidět je všechny na jednom místě.

Další iluzí je existence duality, tedy to, že naše podstata má své „dobré“ a „špatné“ části a to, že ty „špatné“ části souvisí s nějakou „temnou“ silou, která je ve vesmíru protikladná Bohu.

První iluze, iluze oddělenosti, nás pak dostává na šikmou plochu, protože jestli jsme od Boha odděleni a přitom ve vesmíru existuje tato temná energie, toto zlo se pak může nacházet v částech vesmíru, včetně nás samotných.

Na druhou stranu, pokud jsme všichni jedno a tato jediná esence je Bůh, pak okamžitě mizí jakákoli „špatná“ či protikladná síla či místo, kde by se mohla schovávat. Pokud tělem Boha je dobro, potom i veškeré jeho části, všechny buňky – lidstvo a lidé, jsou také dobří.

Přesvědčení, že jsme všichni jedno, je základním lékem na iluze a falešné představy.

Podívejme se teď na další iluzi. Tu, že postrádáme naplnění základních životních potřeb a musíme o ně bojovat a s tím související představa, že jsme v životě v mnoha ohledech „omezeni“. Jsme omezeni fyzickou realitou světa a také jen jedním životem.

V žádné z těchto iluzí není místo pro kreativitu myšlenek, slov a skutků, která by mohla tento nedostatek zvrátit a přinést bohatství či moc. I přes veškeré důkazy, že pravdou je opak – naši přímou zkušenost, vědecká fakta, historické analogie, atd. stále věříme, že v nás žádné kreativní síly neexistují.

Základní poznatek o tom, jak svět pracuje, že naše myšlenky tvoří naše slova, naše slova tvoří naše skutky a naše skutky vytvářejí náš život, se jaksi ztrácí. Celý metafyzický proces užívání nástrojů tvoření: myšlenky, slova a činu k spolutvoření reality spolu s Bohem/vesmírem je buď ztracen či ignorován.

Sem přichází Humanity’s Team.

Vyzýváme jednotlivce i kolektivy, aby překonali představy oddělenosti, duality, nedostatku a omezenosti a nahradili je vírou v Jednotu/Celistvost, lásku jakožto naši přirozenost, plnost a žití v dostatku a tvořivý život, jež není vůbec ničím omezen.

Někdo, kdo se s těmito myšlenkami právě seznámil, je bude chtít důkladně prostudovat a promyslet, ale já si myslím, že iluze, o kterých zde mluvíme, jsou poměrně „slabé“. Pokud se nad nimi důkladně zamyslíme a vezmeme v úvahu moudrost osobností ze všech vědních oborů, filozofie, náboženství a duchovnosti, nemluvě o naší vlastní zkušenosti, rozum nás povede k pravdě. Rozum není součástí těchto iluzí, spočívá mimo ně ve schopnosti „věci vidět tak, jak jsou“.

Když se staneme člověkem, který ví, že jsme všichni jedno, že naší podstatou je láska a že v našem přirozeném stavu máme všichni všeho dostatek, máme schopnost tvořit a mít moc, vše se změní. Celý náš život se změní. Jsme „probuzeni“, vědomí a spojeni s Bohem/vesmírem, naším zdrojem.

V našem hnutí často říkáme, že „pokud vyléčíme kořenový systém stromu, vyléčíme i celý strom“. Kořenový systém je naše představa o sobě. Když víme, kým skutečně jsme, že to není naše tělo, ale vlastně všechny části těla, celý vesmír, lidstvo a život, naše činy a chování se přirozeně změní. Nemůžeme už dále ignorovat humanitární a ekologické problémy, protože v této místnosti, na této planetě či v tomto vesmíru už žádný „druhý“ není. Je tam pouze „jeden“ z nás a to doslova. Pokud my jsme zdraví, jsme zdravou buňkou ve větším těle Boha/vesmíru. Tohle je naše nové já.

Proto jsme HT zaměřili tímto směrem. Souvisí to s naší „identifikací“. Kým se rozhodneme být, má velké následky.

Pokud víme, že jsme skutečně jedním, že naší podstatou je láska/světlo, spojena se zdrojem veškeré lásky/světla, potom můžeme vytvořit lásku/světlo pro všechny na zemi. Pokud se pro to rozhodneme všichni, je to zavazující, je to silné a zároveň radostné, je to síla, která přetváří ty, s kterými je v kontaktu a v konečném důsledku i celý svět.

To je, co jsme se rozhodli učinit v tomto životě, v této generaci tak, aby naše děti zdědily nový lepší svět – nový, radostný, soucitný a udržitelný svět.

Pokud k vám naše práce promlouvá a dosud jste tak neučinili, připojte se k nám! V Humanity’s Teamu záleží na každém jednotlivci.

Nechť Bůh/vesmír promlouvá skrze vás.

S veškerou mou láskou,

Steve

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist