tvoříme svobodný prostor

ŠKOLA TANCE LUNY

18.06.2009 08:25

Nepotkáme každý den člověka, který inspiruje okolí už jen svou přítomností -- tím, jak prožívá svůj život naplno, jak pracuje a že hledá tak neochvějně. Surya Cinzia Donnoli je drobná a křehká žena, její pohyb je ladný a velmi ženský, jakoby plula prostorem. Vyzařuje ale obrovskou vnitřní sílu a charisma. Její Tanec Luny učí naše tělo cítit a vnímat každou jeho část, všechny energie, které jsou v něm přítomny a tím je  posiluje, harmonizuje a regeneruje. Tanec Luny pomáhá léčit nemoci spojené s oblastí dělohy, vaječníků a pánevního dna. Pomáhá při potížích s otěhotněním, při problémech s menstruací a  s  inkontinencí. A protože Surya v červnu otevřela v České republice Školu Tance Luny, požádali jsme ji o rozhovor.

 

Tělo je tvůj nástroj, se kterým zažíváš experiment jménem život

Rozhovor s italskou tanečnicí a terapeutkou

Suryou Cinzií Donnoli

 

+ Naposledy jsme spolu hovořily před pár lety na kurzu v Itálii a já si uvědomuji, že jsem se tě ještě nikdy nezeptala na význam tvého druhého jméno Surya.

Ano, dá se říci, že Surya je mé druhé jméno, ačkoli jej nyní kladu na místo první. Cítila jsem potřebu vyjádřit proměny, které se v mém životě udávaly a určovaly směr mé životní cestě. Přijala jsem jméno Surya, v překladu Slunce, zatímco Cinzia znamená Luna – Měsíc. Jméno Cinzia patří k ranému období mého života, kdy ve mně převládaly kvality lunární - poddajnost, poslušnost, přizpůsobivost. Byla jsem ženou, která nedokázala nikdy říci „ne“. Tanec, Pohyb a Svět Energií, které jsou celý život mými největšími učiteli, mi ukázaly, jak krásné a naplňující je otevřít v sobě dveře k novým kvalitám a životnímu náboji. Jméno Surya symbolizuje energie mužského, slunečního principu, jako je síla, jasnost, konkrétnost a umění říci také „ne“, které mi velice chyběly. Jsou to dva opačné principy, dva odlišné světy, které se však doplňují, podporují a jeden bez druhého nemohou existovat. Naučily mne respektovat sebe samu, své potřeby, možnosti, přání i limity. Vše, co jsem kousek po kousku objevovala, že jsem.

+ Pamatuji si, že jsi dříve působila také jako módní návrhářka. Měla jsem to štěstí vidět i některé tvé návrhy a musím říci, že mě velmi zaujaly. Věnuješ se ještě módě, nebo naplno převládl tanec?

Svět módy, myslím, přitahuje téměř každou ženu. Dotýká se ženské krásy, jejího výrazu či proměny. Ano, je to téma, které mě zajímá stále. Dříve jsem vídala, jak může ženu změnit vhodné oblečení, nyní mohu na tanečních parketech sledovat proměny niterné.  Jsou to nejkrásnější momenty, které při své práci zažívám… ta probuzení, otevření se svému tělu a radosti. Cestu módní návrhářky jsem jako „hlavní profesi“ opustila ve svých 28 letech. Stále mě ale provází a velmi ráda tvořím například taneční kostýmy. (Poznámka autorky: Surya je majitelkou oděvní značky LA DEA) Ačkoli jsem toužila tančit už od malička, začala jsem se tanci plně věnovat až ve 24 letech. Zabývala jsem se tehdy nejrůznějšími styly a druhy tance, navštěvovala jsem lekce tanečních terapií, poznala techniky hluboké relaxace, zaujaly mne Oshovy dynamické meditace.  Skrze tyto techniky jsem postupně objevovala to nejdůležitější. Je to nechat své tělo, aby se projevilo, reagovalo a tančilo. Jedině tehdy je možné zkontaktovat a objevit prostory v největší hloubce naší osobnosti a poznat lépe, kdo jsme.

+  Vím, že Tvá cesta za tancem nebyla snadná. Když tě vidím tančit, mám pocit, že je ti pohyb oporou, přítelem, rádcem a že teprve v něm jsi kompletní. Čím je pro tebe tanec především, po více než 20 letech strávených s ním?

Tanec je pro mne především možností vyjádřit to, kdo jsme… a to v tom nejširším smyslu, jaký si umím představit. Jsem stále víc a více fascinována nástrojem, který máme všichni k dispozici a který nám tak poctivě slouží v každé minutě našeho života - naším tělem. A i když máme pocit, že nás neposlouchá, když nás něco bolí nebo nás omezuje, i tehdy nám slouží. Promlouvá svou řečí a já se snažím té řeči porozumět. To je to, co dělám. Tanec není zdaleka jenom pohyb těla. Jsou to také emoce a duše. Dlouhá léta jsem učila techniky břišního tance a právě díky nim jsem si intenzívně uvědomila přímý vztah mezi tancem a zdravím – jak fyzickým tak duševním.  Ženy by měly vědět, že břišní tanec je pro všechny věkové i váhové kategorie bez rozdílu.  Baculkám to při břišním tanci sluší nejvíc. Nezáleží ani na kondici, protože každá žena jednoduše začne tam, kde jí to její tělo dovolí.  Jelikož se tančí na bosých nohou a pracuje se též s hrudníkem a pažemi, posilují se zádové svaly a fixuje se správný postoj těla a správná chůze. To je velmi účinná zbraň proti bolestem zad. Prokrvováním malé pánve pomáhají břišní tance při potížích s otěhotněním, s menstruací a s ženskými orgány vůbec. Zdravotní účinky břišních tanců jsou skutečně veliké. Nejsou však zdaleka to jediné, co nám mohou přinést.

+   Ano, je až překvapující, jak veliké oblibě se těší břišní tance v západních zemích. Přinášejí do našeho tanečního světa zcela nový rozměr… už ty zářivé barvy kostýmů a penízky pošité šátky… Co je podle tebe hlavním důvodem této obliby? 

Břišní, východní tance jsou od základu postaveny na velmi odlišném principu, než tance západní. Ty jsou především společenskou událostí, jsou zaměřeny spíše na kroky. Orientální tanec vznikl, aby oslavoval plodnost, hojnost a uctíval Bohyně Matky (mluvíme o časech, kdy se žena stala symbolem Božím a byla uctívána jako nositelka života a zachovávatelka lidského rodu).  Dívky byly vysílány do chrámů, aby zde tančily se zvláštním důrazem na břicho jako symbol plodnosti. Tančily pomalými, smyslnými pohyby, které byly střídány rytmickým potřásáním boků a paží. Tyto tance mají magický náboj a pomáhají nám nalézt naše skryté touhy a přirozenost. Otevírají naše ženství a dokážeme-li náš tanec prozářit radostí a štěstím, získáme navíc dar krásy, jež otevírá dveře naší sexualitě a smyslnosti. První zmínky o břišních tancích sahají až do dob antiky, ale i přesto, anebo právě proto, mají co říci i dnešním ženám. Spojují nás s dávnými tradicemi a s tím, co je pro ženu tak podstatné a co ji dělá šťastnou: Skutečně prožité ženství, intuice, tvořivost a krása ženského těla.

 

Tanec  se čtyřmi elementy

+ Nepracuješ však pouze s technikami břišních tanců. Vytvořila jsi metodu, která velice prohlubuje účinky břišních tanců. Tanec s elementy. V čem spočívá a jak může léčit?

Tématem elementů přírody, živlů, se zabývám již dlouhou řadu let. Nejdříve mě toto téma inspirovalo k vytvoření tematických tanečních představení, které vykreslovaly energie čtyř elementů - země, vody, ohně a vzduchu skrze hudbu, pohyb a zpěv. Elementy žijí nejen kolem nás, ale jsou přítomny i v nás. Nejvíce nám o tom, jaké elementy v nás vévodí či jaké jsou naopak potlačeny, prozradí tanec spontánní. Je důležité pochopit, procítit a přijmout svůj vlastní naturel. Skrze tanec jej potom můžeme podporovat prací s ostatními elementy a tak se harmonizovat a posilovat. Každý element má svůj specifický charakter, který zahrnuje sféry těla, emocí, duše a mysli. Pokud se pracuje například s elementem ZEMĚ, první věc je vnímat kostru těla, svalstvo, klouby. Procítit, stojíš-li nohama pevně na zemi, nebo zda jsou tvé nohy spíše vratké a pracovat s tímto pocitem. Někteří lidé jsou tak pevní v těle, že se prakticky nemohou ani hýbat. Ti mají příliš mnoho této energie.  Je potřeba přidat vodu, změkčit tu tvrdost země.  Je to věc, která přichází jako vize, takže přidám vodu k zemi a objevím, že jsou tu emoce, které hýbou tělem…

   Dále je tu VODA. To je živel, který je ženě velmi blízký, protože ženě jsou kvality jako vnímavost, přizpůsobivost a cit dány přirozeně. Jak mohu cítit ve svém těle element vody? Měkkost, plynulost a smyslnost vody můžeme protančit v pohybu zpomaleném a krouživém, kdy dáváme svému tělu prostor cítit ji v sobě. OHEŇ je rychlost, podnět, energie vyjít ven a bojovat každý den s momenty, které život přináší. Dává nám sílu a dynamičnost, která slouží k přežití. To oheň, který je v nás, udržuje naživu naše touhy a přání. A stejně tak se pracuje s dalšími typy energií a emocí. Zjistila jsem, že cítit pohyb, pohybové vyjádření radosti, ale také vyjádření agresivity a síly, velmi posilují a pomáhají. Je to tanec, který ti dovolí se odpoutat, vybít se. Pokud je agrese příliš mnoho, tanec pomůže dát této energii směr. Vést ji takovým způsobem, aby bylo možno sílu, kterou agrese přináší, využít pozitivně. Pokud jsi například často rozzlobená, je to proto, že se oheň v tobě nemůže projevit. Poznala jsem sama na sobě, jak se skrze spontánní tanec mohu cítit lépe. Jsem, kdo jsem, protože jsem se skrze tanec a pohyb mohla transformovat, pochopit se, změnit sama sebe a přijmout všechny svoje části. A to samozřejmě pokračuje neustále. VZDUCH je element, který se mi vždy velmi líbil. Byla jsem člověk s hlavou v oblacích, plná snů a stále velmi málo přítomná v reálném světě. Byla to energie krásná, lehoučká, ale nemohla být projevena, protože pokud nemám nohy pevně zakořeněné v zemi, má energie vzduchu jako by snad ani nebyla. Až energie vzduchu, podpořena dalšími elementy, se mohla vyjádřit jako komunikace nebo schopnost vyučovat….

+  Kdy jsi vlastně začala propojovat břišní tance a práci s elementy?

Ve chvíli, kdy jsem zjistila, že břišní tanec práci s elementy umocňuje a naopak, že věci související s energií mohu procítit a vysvětlit skrze pohyby břišních tanců ještě lépe. A tak jsem začala spojovat spontánní tanec, který probouzí vědomí těla, práci s elementy, které nás učí vnímat všechny energie přítomny v nás i kolem nás, a techniky břišních tanců, které skrze své pohyby završují celou práci a přináší klíč navíc. Při volném tanci nepoužíváme žádnou formu. I tak můžeme samozřejmě předat své emoce a pocity, vyjádřit se. Když ale spojíme svobodu pohybu s technikou a vědomím těla, náš prožitek se přiblíží a prohloubí. Pokud začneme energii vést vědomě a dáme jí díky určitému pohybu směr, obrovsky rozvineme a zintenzívníme proudění energie a zážitek z tance pro sebe i pro druhé. Naopak, dokud nepřijmeme vědomí svého těla, forma je prázdná, jakoby naučená, bez obsahu, bez podstaty a bez skutečných emocí. Potom ani ten, kdo stojí před námi, nemá ponětí, kdo vlastně jsme. Tanec Luny pomáhá ženám na cestě ke svému vlastnímu výrazu, spontánnosti a uvolněnosti. Objevuje poklady ukryté v nás samých a učí nás z nich čerpat. Každá žena je krásná, pokud se otevře sama sobě i světu a pokud porozumí svému tělu a své duši.

+  Od června vedeš v České republice  kurzy Tanec  Luny.  Máš pro ně nějaké motto?

Ano:  „Tělo je tvůj nástroj, se kterým zažíváš experiment jménem život. Tělo je, jaké je. Nemá smysl zajímat se o to, zda je ideální nebo ne. To důležité je, že když tančím, cítím v sobě život.“

+ To je krásné poselství.  Děkuji za rozhovor.

Rozhovor se Suryou vedla a zpracovala

Monika Kubasová

 

V červnu 2009 se v České republice pod vedením italské lektorky Surya Cinzia Donnoli otevírá Škola Tance Luny. První cyklus je rozdělen do pěti samostatných víkendových kurzů:

- čtyři „základní“ kurzy dle elementů (Země, Oheň, Voda, Vzduch), které lze absolvovat i samostatně nebo v libovolném pořadí

- pátý, završující a scelující kurz „Obřad Měsíčního pásu“

První víkendový kurz proběhne 13.--14. června  (Element Země), na další se můžete přihlásit 18.-- 19. července (Element Vody). Další termíny budou stanoveny průběžně. (jednotlivé kurzy se budou v pravidelných intervalech opakovat)

 

Tanec Luny

-- znovuobjevené vědomí ženského těla.

Je to cesta ke znovuobjevení potenciálu ženy skrze spontánní tanec a pohyby vycházející z techniky orientálních břišních tanců. Ozdravuje naše tělo a přináší vědomé prožívání energie čtyř elementů: země, vody, ohně a vzduchu, které se projevují skrze nás.

Cílem této cesty je porozumět živlům v nás. Objevit, který z nich v našem životě převládá a naučit se využít potenciál tohoto hlavního elementu za podpory těch ostatních.

Poznáme, jak se proměňují energie našeho těla v průběhu lunárního cyklu, abychom mohly žít naše životy v harmonii se sebou samými.

Na konec vytváříme předmět síly --  Měsíční pás, s nímž budeme společně tančit v obřadu Uctění Matky Země a naučíme se, jak ho používat k léčení a k posílení našeho pouta k Matce Zemi.

 

POZVÁNKA:Kde se bude Tanec Luny  konat?

Kubasova chalupa

562 01 Sudislav nad Orlicí č.p.11

(podhůří Orlických hor)

Info a přihlášky na tel.: 737 360 945

e-mail: monkuba@seznam.cz

www.cestasrdce.cz


 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist