tvoříme svobodný prostor

Škála emocí

23.04.2008 22:01

Na semináři ve Skochovicích napsal náš lektor Christian Pankhurst na tabuli škálu emocí, protože jsme nedokázali pojmenovat, co cítíme. Bylo to anglicky a já si to přeložil. Nahoře jsou ty nejradostnější pocity, dole ty nejnepříjemnější.

Christian se mě ptal, co cítím a já odpověděl: „cítím lásku“. On ukázal na tabuli a řekl: „tohle všechno je láska, který ten pocit zrovna máš?“

 

Radost/štěstí/blaho/znalost/vědomost/zplnomocnění/svoboda/láska/ocenění/pochvala/uznání

Vášeň/zaujetí

Nadšení/dychtivost/horlivost/nedočkavost/netrpělivost/lačnost/štěstí

Positivní očekávání/naděje/víra/důvěra

Optimismus

Naděje

Spokojenost/potěšení/radost

Nuda

Pesimismus/podráždění/netrpělivost/odpor/nechuť/nedočkavost/nesnášenlivost

Frustrace/

Zklamání

Pochybnost/nejistota/obava/nedůvěra

Znepokojení/trápení/starost

Vina/zodpovědnost

Hněv/zlost/zuřivost/vztek

Mstivost

Nenávist/zášť/zanevření/vztek/hněv/zlost

Žárlivost

Nejistota/nestálost/nepevnost/vratkost/nedostatek bezpečnosti/vina/trestuhodnost/ nehodnost/ubohost

Obava/strach/bázeň/hrůza/váhavost/žal/zármutek/trápení/lítost/deprese/zoufalství/beznaděj/skleslost/bezmocnost

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist