tvoříme svobodný prostor

Seminář Přirozený projev (2.termín)

31.07.2008 13:49

Chcete objevit svůj skrytý potenciál
        …osobní kvality
                …a naučit se uvědomovat si svoje myšlenkové návyky?


 

Chcete uvolnit svoji tvořivost a realizovat se ve svých vizích a cílech?

Intenzivní prožitkový seminář lektora, herce a rozhlasového moderátora Roberta Sättlera je zaměřený na projev, který vychází z představy, kterou máme sami o sobě, ale zvláště na sebeuvědomění v komunikaci, podporu sebehodnoty a sdílení.

Při interaktivní práci nepůjde o komunikační techniky, ale budeme se snažit vstupovat (přes prožitek, vědomí sebe sama, koordinaci verbální a neverbální komunikace a práci s emoční a spirituální inteligencí) do našich vnitřních obrazů, postojů a přesvědčení, které zásadním způsobem ovlivňují náš vztah k sobě, k druhým i k tomu, co nás přesahuje. Právě toto ovlivňuje zásadním způsobem naši sebedůvěru, seberealizaci a mezilidské vztahy.

Celý seminář vede účastníky zpět k sobě a k lehkosti dětského bytí…

Podívejte se, jak to vypadalo na prvním semináři.

Kdy

V termínu 24.-26.10.2008 v rekreačním centru Borovice (Ablas - areál LITES), asi 15 minut autem od Mladé Boleslavi. Na Borovici jsme již měli jednu akci - příroda kolem je krásná, ostatně můžete se podívat na fotky z této akce.

Doprava

Je dobře popsaná na stránkách Ablas - areál LITES.

Náplň semináře

Nechte se překvapit! Představu o tom, co budeme dělat, najdete tady.

Ubytování

Jsme ubytovaní v budově LITES, k dispozici je vnitřní bazén. Vybavení pokojů na stránkách LITES. Dotazy ohledně ubytování posílejte na adresu info@arb.cz

Placení, slevy

Cena za seminář, včetně ubytování, jídla a lektorného, je 3100 Kč. Sleva pro patrony (členy HT ČR) je 100 Kč.

Kontakt

Iveta ....:

Kamil Krbálek: moebius@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420-721857995.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento dvoudenní seminář by se dal také nazvat kurzem osobního magnetismu. Je určen těm, kteří chtějí zdokonalit své vystupování a komunikaci, posílit autenticitu svého projevu, přesvědčivě a sebevědomě vystupovat a osobitě působit. „Druzí dříve nebo později zapomenou, co jsme říkali, ale nikdy nezapomenou, jak se v naší společnosti cítili.“ 

Jedná se o intenzivní prožitkový a interaktivní seminář. Formou prožitkových cvičení mají účastníci možnost uvědomit si své vnitřní postoje a přesvědčení, které brání jejich přirozenému projevu. Budou pracovat na posílení autenticity a spontaneity projevu, odstranění komunikačních bariér, harmonizaci verbální a neverbální komunikace.

Téma: Cesta od povrchní komunikační obratnosti k transpersonální komunikaci. Úspěch prezentace vždy určuje naše osobnost. Je tedy nasnadě pracovat na své verbální a neverbální komunikaci, autenticitě, spontaneitě, emoční inteligenci, charismatu - vždyť právě náš „vnitřní jas“ obohacuje náš projev a zásadně dopomáhá k naplnění komunikačního záměru. O lektorovi:


Robert Sättler vystudoval speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Studium psychologie na Filozofické fakultě UK opustil po necelých dvou letech po přijetí do Horáckého divadla v Jihlavě, kde působil čtyři roky jako herec. Po angažmá v oblastním divadle hrál v pražských divadlech Rubín, v Divadle na Královské cestě a v zájezdových představeních. 

Od roku 2000 se podílí jako lektor na mediálních trénincích a vede semináře zaměřené na komunikaci, prezentaci, práci s emoční inteligencí a tvůrčí představivostí. Jako kouč se zaměřuje na autenticitu projevu a expanzi osobnostního rozvoje.Vedle lektorské činnosti moderuje na pražském Oldies Radiu, namlouvá reklamy, komentáře a moderuje společenské akce.

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist