tvoříme svobodný prostor

Roy Littlesun - Návrat alchymisty

10.12.2009 11:36

Zdravím Vás Lidské Bytosti, Strážci hvězdných Bran, obyvatelé planety Země, situace významně kulminuje.

Roy Littlesun, stařešina kmene Hopi, je opět v Čechách. Přichází, aby nás podpořil v Duchovní Revoluci, která má doslova ovlivnit osud planety Země. Ve dnech 19. - 21. prosince 2009 se v Ústí nad Orlicí, uskuteční praktický workshop - NÁVRAT ALCHYMISTY.   Pojďme společně tvořit naši budoucnost jako jednotlivci, jako národ, jako Vesmírné Bytosti - S Láskou a beze Strachu. Nyní je ten správný Čas.

Royovo poselství je následující:

 „Každý národ má svou konkrétní roli v naplnění Velkého Plánu. BOHEMIE (Česko a Slovensko) JE ZEMÍ DÁVNÝCH ALCHYMISTŮ, Vaše historie hovoří o bratrech, kteří byli ochotni za pravdu a hledání Podstaty věcí obětovat ten nejvyšší Dar. Probuďte své Vědomí a staňte se nyní v této rozhodující době příkladem pro Bytosti na celé Zemi – váš potenciál je obrovský.“      

 

Toto je Volání ke Shromáždění dávných Duší. Je Čas rozpomenout se na naši Podstatu. Bude to setkání velké Rodiny, setkání Jednoho Srdce.

Vzniká Vlna Probuzeného Vědomí – Bohemia Tsunami

Vyzýváme všechny Bytosti – staňte se součásí této Vlny, utvořme společně pilíře nového Bytí. Starý program končí. Z této Vlny nevznikne žádná instituce. Cílem je přivést Vědomí do každodenního života, aby mezi námi mohlo zůstat a Rozkvést. Toto je Vlna Vědomého Tvoření, která patří všem.   

Zveme duchovní centra – staňte se místy, kde budou moci ostatní najít oporu, praktickou pomoc a radu.              

Zveme duchovní osobnosti - staňte se nositeli a šiřiteli této duchovní vlny.

Přichází dlouho očekávaná chvíle, přichází Duchovní Revoluce. To, jestli se tato významná pozitivní změna uskuteční, záleží pouze na nás – ten, kdo tvoří realitu, jsme My.

Heslo zní: BOHEMIA TSUNAMI

 

Toto setkání vyvrcholí obřadem - TANCEM JEDNOHO SRDCE, který započne při nedělním západu slunce (20.12.) a budeme ho společně tančit až do východu slunce v pondělí 21. prosince.

Prožijme společně zimní slunovrat. Oslavme společně Duchovní Vánoce. Vytvořme tímto obřadem dostatečně silnou energii na vzedmutí Bohemia Tsunami.

Organizační informace: Bližší informace o vlně BOHEMIA TSUNAMI a o praktickém workshopu NÁVRAT ALCHYMISTY jsou zde:

https://www.bohemiatsunami.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=69

Pokud se hodláte zúčastnit praktického workshopu NÁVRAT ALCHYMISTY s Royem Littlesunem, který se uskuteční ve dnech 19. - 21. prosince 2009, zaregistrujte se prosím zde:

https://www.bohemiatsunami.com/index.php?option=com_facileforms&Itemid=82

Příspěvek na organizaci tohoto víkendového workshopu je 700 Kč/osobu. Záloha není požadována. Tato částka je stanovena jako minimální, aby se tohoto workshopu mohlo zúčastnit co nejvíce lidí. Dovolujeme si požádat o vyšší příspěvek ty z Vás, kteří máte tu možnost a cítíte se naklonění k tomuto dění. Maximální částka není stanovena J.

 

Těšíme se na Setkání s Vámi všemi

S láskou

Michal Kubasa a Tsunami Tým

www.bohemiatsunami.com

www.cestasrdce.cz

736 510 394

 

Podpora: Ze Španělska na tuto akci přiletí skupina Přátel (bratrů a sester), připravených nás podpořit a pomoci nám na praktické úrovni s vnitřní revolucí.

Tito přátelé jsou ochotni prodloužit svůj pobyt na území Bohemie až do 3.ledna 2010. Mají již několikaleté praktické zkušenosti z vyvázání se ze Systému a nastoupení Cesty Přirozenosti.

V případě zájmu z vaší strany jsou připraveni navštívit vaše duchovní centra nebo rodiny a pomoci s opětovným praktickým utvořením chrámu a alchymické laboratoře z našich kuchyní.

Záznamy z některých říjnových setkání s Royem jsou ke shlédnutí na https://www.cestyksobe.cz/kreslo-pro-hosta/nasi-mili-hoste/413.html

a na

https://www.bohemiatsunami.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=19&Itemid=77

Děkujeme tímto člověku, který podpořil nadcházející setkání velkým finančním darem.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist