tvoříme svobodný prostor

Projekt Planetární (Krystalické Světelné) mřížky

29.05.2008 11:03

Rozšiřme řady těch, co pracují na světelné mřížce a účastní se celosvětových meditací a přenosů. Projekt planetární mřížky má obrovský význam a vliv na změny vědomí na Zemi. Přidejme se k celoplanetárním přenosům Krystalické mřížky každý úplněk a novolunní. Čím více se nás přidá, tím větší máme možnost měnit a podpořit změny na Zemi.

Je potřeba jednat!

Čím více lidí se připojí ke Krystalické mřížce, tím silněji podpoří matrici Nové Země a tím stabilnější bude náš postup do vyšších dimenzí světla. Rozšiřme tuto výzvu a zúčastněme se a podpořme další k jejich účasti. Šiřme Lásku!

Představte si!

Je pouze třeba, aby meditovalo 8 tisíc lidí (druhá odmocnina z 1% světové populace) na světový mír, aby byl mír přinesen do každého čtverečného metru světa! Toto tvrzení je podpořeno více než 50 projekty a mnoha publikovanými vědeckými studiemi renomovaných vědců jako je fyzik a expert na veřejnou politiku Dr. John Hagelin, vědec Gregg Braden a výzkumnice Lynne MacTaggart.

Přední vědci studující Jednotného Pole říkají, že meditace a zaměření pozornosti jsou DVĚ nejmocnější a vědecky prokázané metody k tvoření OPRAVDOVÝCH, VELKÝCH změn v tomto světě.

Mřížka zesiluje - Ať nadále záříme !

Čím více zesílíme masivní síť světla skrze společný a jednotný záměr, tím s větší milostí a stabilněji pokročíme do vyšších frekvencí světla: individuálně, jako naše společenství , stejně jako lidstvo a Gaia.

Jde o více než jen o společnou meditaci. Vytváříme a udržujeme masivní silové pole, abychom získali sílu posvátného ohně pro mřížku a pro svět. Cílem masivního harmonického rezonujícího pole, které je vytvořeno naším sjednocením na mřížce, je globální posun ve frekvenci, který napomůže zvýšenému duchovnímu probuzení mas.

Navíc tyto přenosy energie Nové Země nám jako jednotnému celku pomáhají pokročit do nové božské/lidské multidimenzionální matrice zatímco zůstaneme stabilní a v harmonii během těchto dnů zrychlené velké transformace.

Jako kolektiv a skrze naši jednotu světelné mřížky můžeme napomáhat v přeměně rušivé energie a můžeme pomoci vnést urychlený mír a léčení do oblastí planety země, které jsou poznamenány nezbytnými změnami při planetárním vzestupu.

Jak také víme, kdykoli se vytvoří skupina se záměrem srdce, síla záměru a výsledný efekt je několikanásobný - účinek se nesčítá, účinek se násobí. Neustálým aktivováním krystalické mřížky tvoříme nástroj pro toto znásobení našich sil.

Naše poslání na mřížce

My, jako lidské brány a zářiče krystalické energie, můžeme nasměrovat ohromné množství transformační energie z mřížky k určitým lidem, místům a událostem. Můžeme se také nabít či dobít nekonečnou energií tím, že se připojíme se k mřížce a budeme následovat našeho poslání ve vnějším světě.

Mřížka je zásobárna veškerého vědění naší planety a obsahuje matrici Nové Země. Synchronizováním našich myšlenek a záměrů srdce na mřížce tvoříme jednotnou harmonickou frekvenci, která propojuje naše kolektivní Vyšší Světlo s jedním silovým polem.

Na mřížce máme snadnější přístup k veškerému vědění. Máme snadnější přístup k neomezené energii. Otevíráme se našemu vyššímu Božskému/Lidskému potenciálu. Stáváme se alchymisty energií a mistry manifestace - jako JEDEN JEDNOTNÝ PAPRSEK SVĚTLA.

Tím, že se neustále budeme spojovat s Mřížkou a používat ji jako náš most do reality Nové Země, velmi ovlivníme a urychlíme náš individuální vývoj, vývoj na Planetě Zemi a masové probouzení lidstva.

Krystalická Mřížka:

Základna pro naši novou spiritualitu a matrice energie Nové Země

Přechodný most mezi světy

Masivní globální a univerzální "duchovní telekomunikační systém"

Zásobárna veškerého vědění naší planety

Spojuje vyšší vědomí lidstva na celém světě

Obdarovává nás stabilizací našeho transformačního procesu

Příklady jak používat mřížku:

K posílání Lásky a léčení druhých, k léčení sebe

K okamžitému spojení se s druhými lidmi a skupinami

K podpoře našeho individuálního vývoje i planetární transformace

K aktivaci kódů

K přístupu k Univerzálnímu Jazyku Světla

K rozvoji a přenosu telepatických schopností

Ke spojení světa s jednotným vědomím

Ke komunikaci s vyššími Světelnými Inteligencemi

Jako vstupní a výstupní místo pro mezidimenzionální cesty

K ztělesnění Absolutního Vědění

Způsoby ke spojení

-jděte do svého srdce a prohlašte to

-požádejte Vaši vyšší inteligenci, aby Vás provázela

-čistý záměr

-v tichosti vědění

-meditací, vizualizací a každým vdechnutím

-harmonizací s krystalickými energiemi

-užitím programovaných krystalů

-spojením s plným uzemněním lidské formy

-spojením při skupinových meditacích, rituálech a ceremoniích

 

Zdroj: Children of the Sun - Planetary Grid Project (https://sunchildren.ning.com/group/planetarygridproject)

Překlad: Markétka (www.hadisila.blog.cz)

PS Příklad meditace/vizualizace na aktivaci krystalické mřížky naleznete zde:

https://hadisila.blog.cz/0801/meditace-na-aktivaci-krystalicke-mrizky

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist