tvoříme svobodný prostor

Pravda, Láska a Radost

23.04.2008 21:50

Dotýkají se ta slova Tvého srdce?

Chceš žít ve světě, ve kterém se tato slova dotýkají srdcí lidí po celé zeměkouli? Ve světě, kde je skutečně mír? Ve světě, kde lidé kladou na první místo Život jako takový? Kde lidstvo skutečně žije v jednotě a v souladu?

Jestli to tak cítíš, jsi na správném místě. Jsme Humanity's Team a máme stejnou vizi.

Hnutí za občanská práva duše

Humanity’s Team založil v roce 2003 autor knih Hovory s Bohem Neal Donald Walsch. V Teamu stavíme mosty k porozumění,  tvoříme klima pro rozvoj vznikající a emancipující se Nové spirituality. Vzniká tak nový svět - svět, kde Bůh nezná nic než Lásku k celému lidstvu a k Životu, a Jeho jednání má jediný cíl:  chce posílit Život, který v každém okamžiku vytváří další, hojnější a krásnější Život.

Pryč budou nároky a přikázání, soudy a tresty, které jsou v současnosti připisovány Bohu. Zmizí také věčný koloběh konfliktů a násilí na Zemi, který - jak si myslíme my v Týmu - vyrůstá z falešné víry, že Bůh sám násilím nešetří, že násilí schvaluje a doporučuje jako účinný nástroj.

Nová spiritualita, nikoli Nové náboženství

Nová spiritualita, kterou se my v Humanity’s Teamu snažíme ztělesňovat, není nové náboženství. Není to ani odmítnutí nebo zavržení nynějších duchovních směrů. Je to jednoduše rozšíření všech současných teologií, jejich doplnění a oživení, přetavení všech nynějších posvátných učení do podoby, v jaké se stanou ještě aktuálnějšími pro naši dobu, než byly doposud. V takovém rozšíření, doplnění a oživení jsou skryty nové a mimořádné možnosti.

Nová spiritualita každému z nás umožňuje najít svoji vlastní jedinečnou cestu. Nabízí rovnost. Je rozmanitá, oceňuje celé spektrum duchovních tradic. Ctí, že na vrchol hory vede mnoho cest. Uvědomuje si, že z vrcholu jde cesta k dalším horským vrcholům, a z těch zas vedou další cesty k dalším a dalším vrcholům... Každý z nich nás probouzí k novým a novým pravdám o Bohu, o nás samých a o sobě navzájem. Každý z nich dává lidstvu jako celku novou příležitost vytvořit svět, kde lidé žijí v míru, harmonii a štěstí.

Nová spiritualita je procesem vnitřní proměny a není v ní žádný obvyklý zákoník předepsaných musíš a nesmíš. Vyhlašuje, že máme plnou svobodu vyjadřovat svou vlastní přirozenost na své cestě a ve svém prožívání božského, aniž by kdokoli kohokoli odsuzoval za to, jak to dělá. Podporuje, aby se duchovní pravdy staly pevnou realitou, aby byly uskutečňovány v běhu denního života a ne jen v hovorech uskutečňovaných jednou týdně z kazatelny.

Zdá se Ti Nová spiritualita jako něco dobrého?

Jestli se Ti tato Nová spiritualita zamlouvá - jestli v Tobě skutečně rezonuje - zkus nás víc poznat. A my bychom rádi poznali Tebe.

Prohlédni si naše stránky. Napoš nám. Můžeš se podívat, jak pomáháme lidem obnovit a oživit jejich spojení s Bohem a se sebou navzájem. A možná zjistíš, že hned vedle Tebe už žijí příznivci Humanity´s Teamu.

Přemýšlej o tom, jestli se naše vize shodují s Tvými. Jestli ano, uvažuj, jakou úlohu můžeš hrát v tomto neobvyklém hnutí právě Ty.

Pravda. Radost. Láska.

Dotýkají se ta slova Tvého srdce?

Našich ano. A v našem Týmu jsou ta slova vzájemně zaměnitelná. Věříme, že jedno vede k druhému a nezáleží na pořadí, ve kterém se objeví. Všechna vedou k Bohu. Co víc, věříme, že ta slova jsou všechna Bůh.

Bůh Ti žehnej!

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist