tvoříme svobodný prostor

Práce srdcem

21.05.2008 13:17

Stojíme na prahu nového věku, kdy novým způsobem tvoříme novou skutečnost, svět lásky, míru, harmonie a bohatství, Novou Zemi. Tvoření, to je práce - co, proč a jak vlastně děláme?

Co je to bohatství

Co je to vlastně bohatství? Hledání odpovědi začneme tím, že si uvědomíme, co bohatství není nebo jakými způsoby nevzniká, spousta lidí to neví nebo žijí v tradovaných omylech.

Dlouhé věky byly peníze nebo zlato považovány za bohatství, proto se lidé snažili peníze vydělat. Ale peníze nejsou bohatstvím, člověk může mít miliardu v bance a umřít hlady. Peníze mohou být maximálně mírou bohatství a to často velmi nedokonalou. Dokonce ani majetek, věci, domy nebo auta nejsou bohatstvím, protože jsou bezcenné, pokud nejsou používány lidmi.

Už dávno víme a naše zkušenost je zaplacena miliony mrtvých, že bohatství nevzniká přerozdělováním od bohatých k chudým, nebo přivlastněním si práce druhých válkou, státním zdaňováním nebo vlastněním otroků.

V současnosti díky propojenosti světa zjišťujeme, že bohatství nevzniká ani ze zisku, který je základním cílem firem v současné ekonomice. Zisk na jedné straně je totiž vždy vyvážen ztrátou na straně druhé. Dokud bylo naše vnímání omezeno jen na ekonomický systém, neviděli jsme tuhle zákonitost, protože různými „ekonomickými nástroji“ jsme dokázali ztráty vytěsnit mimo ekonomiku, ale ony se projevují jinde. Pokud má firma zisk a její majitel se cítí být bohatým, je to vyváženo chudobou na druhé straně světa nebo zničeným životním prostředím nebo nemocemi jiných lidí atd. Zisk je jen jiná forma přerozdělování bohatství, které má jinou formu, například zdraví, čistý vzduch nebo rovné mezilidské vztahy.

A tak si stále zřetelněji uvědomujeme, že zdrojem bohatství jsme my lidé, vzniká lidskou prací a smyslem jeho existence je podporovat náš život. Tohle jsou základní postuláty systému vzájemné podpory, který funguje na Nové Zemi. Když si tyhle zákonitosti uvědomíme, jsme jen krůček od tvoření nového ekonomického systému.

Bohatství je stav bytí, je to uroveň vědomí, na které člověk prohlásí: jsem bohatý. V takovém stavu člověk vnímá, že je maximálně podporován štedrým vesmírem v životě podle svých nejkrásnějších představ, kdy práce, kterou dělá, je oceňována. Náš život je ovšem podporován i bohatstvím, které nevzniklo lidskou prací a my ho můžeme jen přijímat jako dar, jsou to například čisté vody, přátelství nebo láska. A když člověk prožívá hojnost, je i on štědrý a podporuje práci druhých lidí. Na Nové Zemi mohou být v tomto stavu všichni, protože zde je každý maximálně oceněn za svou práci. Ale jakou práci pro Novou Zemi máme dělat, abychom se cítili bohatí a mohli být štědří? Tím se dostáváme k další otázce:

Co je to práce

Lidská práce tvoří bohatství, proto je klíčové pochopení toho, co, proč a jak lidé DĚLAJÍ. To, co děláme, vždy tryská z našeho srdce, tam je zdroj. Je to láska, elán, nadšení, inspirace. Tahle prvotní energie prochází naší hlavou či myslí, přetavuje se do myšlenek, nápadů, plánů a projektů. A pak máme ruce, které to vše zhmotní a realizují. Tohle je cesta tvoření.

Takto vznikalo bohatství odjakživa. Už když jsme byli pravěkými lovci a zemědělci, tak jsme si právě tímto způsobem přitahovali do svého života hojnost. Nadšení – nápad – klacek. Práce srdcem – práce hlavou – práce rukama. Tohle jsou tři úrovně lidské práce. Uvědomovat si jejich existenci a všechny je také používat, je klíčem k bohatství, individuálnímu i nás všech.

Lidé vždy hledali způsoby, jak své bohatství zvýšit, ale neuvědomovali si jeho pravé zdroje. Místo nich hledali jiné, v „otrokářství“ byli za zdroj bohatstvím považováni otroci a jejich ruce, za „feudalismu“ půda a nevolníci, v „kapitalismu“ jsou za zdroj považovány nápady a proud kapitálu. „Socialismus“ se stále oháněl podporou lidské práce, ale omezil se jen na práci rukama, kdežto práci hlavou nebo srdcem zanedbával nebo ignoroval. A protože ani jeden z těchto systémů se nezaměřil na zdroj bohatství, žádný nedokázal odstranit chudobu.

Civilizace je vždy tak bohatá, jak si váží lidí a jejich práce, kolik svobody lidem dává a na kolik si cení toho, co dělají. A také jak hluboce si je vědoma pravého zdroje, odkud tryská bohatství - lidských srdcí a lásky.

Lidé na Nové Zemi si jsou vědomí, kde je ten pravý zdroj a tím, že využívají všechny tři úrovně lidské práce, přitahují si do svého života obrovské bohatství. Na Nové Zemi jsme si také vědomí, že všichni jsme jedním, že jsme propojeni, že bohatství je to, co společně sdílíme, nikoliv to, čím se od sebe oddělujeme.

Ovšem ne každá lidská práce tvoří bohatství. To, jak účině tvoříme bohatství nějakou konkrétní prací, poznáme podle množství lásky a nadšení, kterou naše práce vyvolává v nás jako tvůrcích, v uživatelích, ve všech lidech okolo i ve vesmíru jako celku. Pokud s naší prací souzní velké množství lidí a vnímají, že je ta práce podporuje, vytváříme největší bohatství, ať už děláme cokoliv. Pokud nějakou práci děláme alespoň se zaujetím nebo jako nezbytnou, účinnost tvorby bohatství není maximální, ale neanihilujeme již vytvořené bohatství. Ale pokud to, co děláme, je nudné nebo to vyvolává v druhých lidech odpor, nenávist nebo dokonce potřebu bojovat, ničíme bohatství. Například k vyvolání válek bylo vždy potřeba mnoho práce, ale protože tvořila střet, bohatství se vždy snížilo. Taková práce vychází jen z hlavy, ne ze srdce.

Práce, kterou lidé dělají s nadšením a rádi, je taková, při které tvoří něco nového, například když malují, sochají, skládají básně, staví domy nebo Novou Zemi, každý máme to své. Ale už teď existuje jedna práce, které se skoro všichni věnujeme s nevídaným nadšením. Sex. Tvoříme jí totiž krásné bohatství, které si přivádíme do života, děti. Sex je v prvé řadě práce srdcem, hlavy a rukou je v ní málo. Práce, kterou tvoříme Novou Zemi, se sexu podobá tím, že nás naplňuje stejným nadšením a láskou, jako milování.

Ruce, hlava a srdce

Civilizace vznikla ve chvíli, kdy jsme začali oceňovat práci rukama druhých lidí, kdy jsme začali vážit, jak cenné je to, co druzí lidé vytvoří. A práce těch šikovných jsme si začali vážit. Lovec nebo prvotní zemědělec si dělal všechno sám, ale pak zjistil, že je pro něho výhodné, vyměnit část své úrody za věci, které mu pomáhají, ale které vyrábějí jiní lidé. A šikovný člověk zjistil, že to, co vyrábí s láskou a nadšením, už není jen pro něho, ale že to chtějí i druzí lidé. A ve chvíli, kdy se téhle nové práci začal věnovat naplno, protože už nemusel na pole nebo na lov, měl dostatek času zlepšovat se v tom, co dělá a dělal to ještě líp. Civilizace velice pokročila, když umožnila velkému množství lidí vyrábět pro ostatní věci místo zajišťování potravin pro holé přežití.

Do nové fáze se naše civilizace dostala ve chvíli, kdy začala oceňovat nejen práci rukama, ale taky práci hlavou. Když lidé zjistili, že je pro ně velice cenné podporovat lidi, kteří přicházejí s novými myšlenkami, nápady, plány a projekty, začal rozvoj vědy a techniky a dostali jsme se do věku objevů a technologických revolucí. Nejbohatšími lidmi v současném světě jsou ti, kteří pracují hlavou a vymýšlejí novou práci pro ruce tisíců a milionů dalších lidí. A dokonce jsme vymysleli stroje, které pracují za lidi a tvoří bohatství místo nich.

V tuhle chvíli jsme na dalším civilizačním přelomu, kdy si začínáme uvědomovat, že je tu ještě jeden druh lidské práce, který čeká na ocenění, práce srdcem. Práce srdcem je hlubší úroveň tvoření než práce hlavou a proto je těžší si jí všimnout a uvědomovat si její hodnotu. Inspirace z hlubin našich duší, čili práce srdcem, i v současnosti předchází nápadům, čili práci hlavou, ale lidé to nevnímají a tím pádem ani neoceňují. A spousta lidí při své práci srdce používá, ale jsou oceňováni jen za práci rukama nebo hlavou, jakoby to, co dělají srdcem nemělo žádnou hodnotu, jakoby ta práce ani nebyla provedena. Tím pádem dochází k velikému mrhání s lidskou prací, kdy nevyužíváme zdroje, ze kterých tryská bohatství a výsledkem jsou miliardy chudých a nemocných a zničená příroda.

Bod zlomu

Začali jsme si uvědomovat rozpory, kterými je náš svět prošpikován. Civilizační problémy se na nás valí ze všech stran a my marně hledáme spásné nápady či plány, které nás z toho vysekají. Už si uvědomujeme, že řešení je někde hlouběji, že není v hlavě ale v srdci, že práce, která nás z toho dostane, nemůže být provedena ani rukama ani hlavou, ale musí to být práce srdcem.

Naše civilizace žije v hlavě, je nacpaná k prasknutí myšlenkami, vizemi, plány či projekty. Každý člověk, každá firma, každé společenství, každý stát prosazuje své myšlenky proti myšlenkám druhých, tím zákonitě vznikají střety, boje a války. Nápady či plány lidí jsou v rozporu, konkurují si, bojují spolu. Obrovské množství práce vydáváme na to, abychom druhé porazili a zbohatli, práce poražených je pak anihilována, je marná, zbytečná nebo ztracená. Poražení často za svou práci nedostanou odměnu ale trest.

Tohle je obrovské mrhání lidskými zdroji a veliká neúcta k lidem a jejich práci. A příčinou toho je, že málo lidí pracuje srdcem nebo že to neumějí, protože je to nikdo nenaučil, nebo že vůbec netuší že nějaká práce srdcem existuje, protože jim to nikdy nikdo neřekl, že nikdy neslyšeli o stavu bytí, kdy vše, co děláme, je ve vzájemném souladu a harmonii a kdy jeden druhého podporujeme, protože všichni směřujeme různými cestami k jinému cíli.

Ale časy se mění a mění se i naše vnímání. Staré cesty k bohatství selhávají nebo nevedou k tam, kam chceme. Teď jsme v bodu zlomu, objevili jsme Novou Zemi, vynořuje se před námi jiný svět, ve kterém lidé jednají jinak a my hledáme nové cesty, jak na Novou Zemi dojít.

Cesta

Existence Nové Země není samozřejmost, je tvořena, čili vzniká lidskou prací. Ale jakou prací? Co máme udělat rukama, abychom jí vytvořili? Jaké nápady a plány máme vymyslet, aby vznikla? Dnes už víme, že Novou Zemi nelze udělat rukama ani vymyslet, vzniká totiž prací srdcem. Nová Země je tím bohatstvím, které tvoříme, je tou hojností, kterou si přitahujeme do života.

Spoustu pracujících srdcem si už dokázalo přitáhnout hojnost do života, protože lidé kolem nich začali oceňovat to, co dělají, jsou to většinou spirituální léčitelé nebo duchovní mistři, ale těch vždy bude jen malé procento. A je zde spousta další nutné práce srdcem, které se zatím nikdo nevěnuje nebo jen na naprosto amatérské úrovni. Dosáhnout individuálního osvícení je úžasné, ale ještě můžeme vytvořit osvícenou společnost s osvícenými vztahy, školstvím, zdravotnictvím nebo ekonomikou. Tohle je práce srdcem, kterou musí dělat miliardy lidí.

Ti, co pracují srdcem, často slýchávají, že to, co dělají, není vhodné k normálnímu životu, že by to měli dělat maximálně jako koníčka ve volném čase a raději se věnovat pořádné práci rukama nebo karieře, protože z práce srdcem rozhodně nezbohatnou. A často některé lidi mylně považujeme za líné nebo neschopné, protože jsou chudí, ale pravdou je, že jen nevidíme a nedokážeme ocenit to, co dělají úplně jiným způsobem. A když pracují jenom srdcem a nemají ani základní příjem za práci rukama nebo hlavou, často skončí pod mostem.

Dnes jsme v podobné situaci, v jaké byli pracující hlavou v ranném středověku, kdy pro většinu lidí měla cenu jen práce vykonaná rukama a vědci nebo organizátoři byli považování za příživníky. Jak bychom tehdejším lidem vysvětlili, jaký význam má například zkoumání chemického složení věcí kolem nás? Ocenili by a finančně podpořili náš výzkum, který může vést k motorům, umělým hmotám či lékům? Teď stojíme před obdodným úkolem, jak vysvětlit lidem, kteří pracují hlavou nebo rukama, jaký význam má práce srdcem, jaké zásadní změny ve společnosti a v životě tahle práce přinese, že jsme na startu něčeho, co je snad srovnatelné s neolitickou revolucí nebo s revolucí průmyslovou.

Zkoumáme způsoby, jak srdcem pracovat, zatím je to opravdu jen náš koníček, kterému se věnujeme po práci hlavou nebo rukama, o víkendech, ve volném čase. Někteří mají to štěstí, že si tuhle „zálibu“ mohou financovat z jiných zdrojů, ale většina z nás tu možnost nemá. Ale i přes tyto naprosto amatérské podmínky jsme objevili a vytvořili úžasné skutečnosti. Už jen uvědomění si existence Nové Země mezi námi, je průlomové a je výsledkem tvrdé práce a investování mnoha peněz.

Ale teď se dostáváme na hranici, kdy cestou dál je věnovat se práci srdcem naplno a přijmout ocenění od lidí kolem nás, protože to, co děláme je nesmírně cenné a zaslouží si to být děláno na 100%. Dosavadní dělání napůl nebo „zadarmo“ je pro společnost asi tak „výhodné“ jako kdyby doktor musel chodit do fabriky a operoval by zadarmo po nocích. Ale doktor je specialista a umožnit mu léčit na plný úvazek je velmi výhodné, léčí lépe, když se tomu může plně věnovat. A my jsme podobní specialisté, u kterých společnost zatím tápe, jaký užitek by měla z naší práce srdcem.

Jsme témeř na začátku a zbývá nám spousta věcí k objevování, možná ještě chvíli potrvá, než dosáhneme všeobecného ocenění a lidé poznají naší „užitečnost“. Přesto už teď jsou na Zemi lidé, kteří nás vnímají a kteří nás podporují i penězi a my se můžeme tvoření Nové Země prací srdcem věnovat na 100%, každým dnem se zlepšujeme, rozvíjíme své schopnosti. Možná to není tak rychlé a my jsme netrpěliví, ale žádné školy na to ještě neexistují, nemáme zázemí vědeckých ústavů a univerzit, státního aparátu a rozpočtu, které podporují práci hlavou nebo rukama a tak jsme vděční za každého mecenáše a za každý dar. Ti dárci vědí, že ty peníze dávají sami sobě.

Práce srdcem

Podívejme se, co nabízíme a k čemu naše práce vede. To, co děláme srdcem, tryská přímo z naší podstaty. A pro ty, kteří chtějí pracovat srdcem je důležité proniknout ke své podstatě, do esence svého bytí, k nejkrásnějším představám svého života, ke smyslu toho, proč tady jsou. Už tento průnik je obrovskou prací srdcem, kterou děláme a když jsme tam, můžeme druhým pomáhat proniknout k jejich podstatě a to je další nesmírná práce. A když si je nás spoustu vědomo toho, kým jsme a co chceme dělat a prožívat, zjišťujeme také, co chceme dělat a tvořit společně, jak se navzájem podporujeme, jak jsou naše činnosti v harmonii a souladu, jak na sebe navazují a jak dokonce s minimální snahou a zcela volně a přirozeně tvoříme naprosto neuvěřitelné a fantastické věci. To, co dříve nešlo, ačkoliv jsme do řešení zapojili veškerý intelekt a přesunuli miliony tun hmoty, najednou jde. Proč? Protože jednáme ve vzájemné shodě, v souladu, jsme podporování nejen ostatními lidmi, ale celým vesmírem.

Práce srdcem je nesmírně rozmanitá, neméně než práce rukama a hlavou. Patří sem spirituální léčení, spirituální učení nebo výchova, její náplní je provázení lidí přes těžké situace v jejich životě, podpora a péče. Tím vším pomáháme pronikat lidem ke své podstatě. Další obrovskou oblastí je tvoření skupin a týmů, komunikace mezi lidmi, podpora týmové spolupráce, partnerství. Tohle všechno jsou úvodní předpoklady pro tvoření celé nové spirituální krajiny Země, plné míst, kde je lidem dobře, kde mohou prožívat radost, štěstí a lásku, kde mohou tvořit, být spolu, sdílet své životy. Prací srdcem vzniká celá architektura a urbanistika Nové Země plná spirituálních domovů, zahrad, chrámů, škol, lázní, protkaná komunikacemi a spojovaná bránami. Tohle všechno slouží k propojení šesti miliard lidí do obrovské mozaiky, která se jmenuje lidstvo a která spolupracuje na rozvoji planety a života na ní. Každá práce, i žehlení prádla nebo mytí nádobí, může být prací srdce, pokud jí děláme s láskou.

Tohle vědomí přinášíme na Zemi a to je naší největší prací srdcem.

Naše současná civilizace je už docela bohatá, ale odhaduju, že jen 10% lidské práce, která je v současnosti odměňována, tvoří bohatství. Zbylých 90% je přesouvání bohatství z místa na místo (daně) nebo vzájemná anihilace v konkurenčním boji, v činnostech, které nikoho nebaví (administrativa, soudnictví, policie) nebo přímo ničení bohatství druhých (zbrojní průmysl, války, kriminatita). I v průmyslu a zemědělství je podíl práce, která zvýší bohatství oproti té, která ho ničí (např.znečištěním), dost malý. Jsou to práce, které nejsou spojeny se srdcem, ale jen s hlavou.

Úkolem těch, kteří pracují srdcem, je obnovit spojení hlavy a srdce v lidské společnosti a tím zefektivnit veškeré činnosti, které lidé dělají. Když lidé práci, kterou dělají, spojí se srdcem, tvoří maximální množství bohatství. Převedeno do současného světa: na úroveň bohatství, kterou máme dnes, by stačila desetina práce hlavou a rukama, kterou odvádíme. A když bychom ze srdce dělali 8 hodin denně úplně všechno, byli bychom rázem 10 krát bohatší. Tak efektivní je práce srdcem. Ale znamená to dělat úplně jiné činnosti než dnes.

A jak se tahle práce srdcem projevuje naprosto konkrétně ve 3D? Vezměme si například výrobu aut. Je to jedna z nejmaterialističtějších činností a zdánlivě nejvzdálenější od jakéhokoliv duchovna.

Jak to vypadá nyní: Výrobci aut chtějí dosáhnout maximálního zisku, proto chtějí vyrábět co nejlevněji, prodávat co nejdráž a čím dál víc vozů. Ovšem na trhu panuje tvrdá konkurence, která jim to nedovoluje, dělníci mohou přejít jinam, zákazník si koupí něco levnějšího nebo lepšího a svět není nafukovací. Při práci na výrobě aut vzniká spoustu bohatství, ale zaměřením firem na zisk je většina anihilována a nakonec vytváží globální a celospolečenské ztráty. Jakými ztrátami jsou tedy vyváženy zisky automobilek? Již dávno nevznikají zisky firem na podhodnocené práci dělníků. Ztráty se přesunují dál, po planetě se převáží obrovské množství železa a dalších komponent potřebných pro výrobu stále většího počtu aut a tím je zatěžováno a znečišťováno životní prostředí a zvyšuje se nemocnost lidí, je třeba těžit obrovské množství energetických surovin a devastovat krajinu, které tenhle zrychlující se pohyb umožňují. Rychlé „inovace“ jsou vlastně jen kosmetické, čili laciné, a nedochází k zásadním technologickým revolucím, jako je zavedení vodíkového pohonu, protože by to znamenalo pokles zisku například ropných koncernů. Firmy si také chrání své nápady pomocí patentů, aby měly výhodu před konkurencí, ovšem to způsobuje, že se nepoužívají ty nejlepší technologie. Honba za ziskem devastuje planetu. A takhle to probíhá všude, v energetice, v chemickém průmyslu, v bankovnictví atd.

A jak to dělat jinak? Jak třeba probíhá výroba aut, když vychází z práce srdcem? Prvním krokem je uvědomění, k čemu nám vlastně auta vlastně slouží. Chceme být mobilní. A v dalším kroku můžeme nově definovat smysl existence automobilek, místo „tvořte zisk“, jim dáme cíl „umožněte nám být mobilní při maximální ochraně životního prostředí“. Už současné technologie umožňují vytvořit automobil, který je tak spolehlivý, že vydrží jezdit 50 let, s desetinovou spotřebou paliva. Když automobilky začnou takové auto vyrábět, může klesnou roční produkce aut o 90% a přitom všichni lidi na týhle planetě budou mít auto a budou moci jezdit ještě víc než dnes a přitom životní prostředí se rapidně zlepší. Zisk automobilek bude nulový, ale dramaticky se zvýší bohatství, protože práce, která je tímto způsobem odváděna, podporuje život na téhle planetě.

Takovýmto způsobem můžeme proměnit veškerou práci, kterou děláme a místo dřiny si můžeme užívat bohatství a radosti světa. Budeme mít na to spoustu času, co s ním uděláme?

Tvoříme Novou Zemi

Už teď máme spoustu času na tvoření Nové Země, planety míru, přátelství, krásy a lásky.

Kamil 21.5.2008

PS: 90% práce na tomhle textu bylo vykonáno srdcem, 8% hlavou a 2% rukama.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist