tvoříme svobodný prostor

Pozvánka k jarnímu dění na Kubasově chalupě

26.02.2010 07:06

Zdravím Vás, Lidské Bytosti, Sluneční běžci, Bojovníci duhy, Účastníci snad nejzajímavějšího Zájezdu v dějinách Vesmíru,

dovolte, abych Vás srdečně pozval k jarnímu dění na Kubasově chalupě. Připravujeme pro Vás nyní nový prostor k Setkávání. S přáteli Vytváříme ubytovací prostory a velký sál v půdních prostorách chalupy, budujeme nové sociálky a jídelnu. Někdy mám pocit, že je to vesmírná loď :-). Moc se těším na setkání s Vámi v novém rozměru.

 

 

V příštích měsících se u nás uskuteční:

1) jarní seminář v rámci Školy vyššího vědomí – Pozvednutí energetických vibrací Planety Země, pod vedením italské vědmy, Luisy Muratori.

2) pětivíkendový cyklus kurzů Tanec Luny – Cesta ke štěstí (ženy) – vedený italskou lektorkou Surya Cinzia Donnoli. Moudří lidé říkají, že přichází čas ženy. Říkají také, že když je šťastná a naplněná žena, je šťastná a naplněná celá rodina. Tanec Luny je cesta k niternému poznání a uvědomění si svých Sil a Součástí. Je mi velkou ctí a radostí být svědkem těchto krásných Proměn kvetoucí louky.

3) Duchovní cesta stravování – jednodenní kurz praktického vaření a sdílení učení o vesmírných principech v souvislosti s přijímáním potravy a o vytvoření chrámu a zároveň centra vlády z naší kuchyně, dle učení stařešiny kmene Hopi, Roye Littlesuna. Kurz bude pod naším vedením - Moniky a Michala Kubasových.

Harmonogram akcí na Kubasově chalupě:

      03. dubna  2010    Duchovní cesta stravování

10-11. duben 2010 Tanec Luny – „Element Země“

      30. dubna 2010   Aktivace Hvězdného kódu

01-02. květen 2010   seminář Pozvednutí energetických vibrací Planety Země - v rámci Školy vyššího vědomí, vedený italskou vědmou Luisou Muratori

10-11. květen 2010   Aktivace Hvězdného kódu

22-23. květen             2010    Tanec Luny – „Element Ohně“

03-04. červenec 2010 Tanec Luny – „Element Vody“

02-06. srpen  2010    Tanec Luny – „Prázdniny s Tancem Luny“

07-08. srpen  2010    Tanec Luny – „Element Vzduchu“

11-12. září      2010    Tanec Luny – „Obřad Měsíčního Pásu“

30-31. října     2010    seminář Pozvednutí energetických vibrací Planety Země - v rámci Školy vyššího vědomí, vedený italskou vědmou Luisou Muratori

(některé semináře a kurzy pořádané u nás je možné navštívit i na dalších místech: Haluzice, Oslovice, Bratislava – termíny a kontakty viz. bližší informace k jednotlivým akcím)

 

Bližší informace k jednotlivým akcím:

1) Víkendový seminář v rámci Školy vyššího vědomí

- víkend 1. - 2. května 2010

 

Luisa Muratori, italská vědma pracující na projektu pozvednutí   energetické vibrace planety Země a Alfred Ruckstuhl, přijedou opět letos na jaře do ČR a SR.

Víkendové semináře v rámci Školy vyššího vědomí v Česku Luisa vede pravidelně dvakrát ročně v návaznosti na aktivační práce na planetě Zemi.

 

Organizační podrobnosti:

Náplň kurzu:
Zasvěcení do užívání nástrojů a mechanismů sloužících k harmonizaci Lidské bytosti a k pozvednutí úrovně energetických vibrací planety Země. Kurz je zaměřen na praktikování poznaných skutečností. Lidská forma je jednou z nejdokonalejších forem života ve Vesmíru. Disponujeme schopnostmi, které je potřeba jen poznat a rozvinout.

Pro Vás, kteří jste dosud neměli příležitost osobně se setkat s našimi přáteli, je tu možnost přečíst si několik otázek a odpovědí z rozhovoru s Alfredem Ruckstuhlem a Luisou Muratori.              Zaroveň je zde možnost shlédnout poslední rozhovory s Luisou na: https://www.cestyksobe.cz/video-reportaze/luisa-muratori/luisa-muratori/263.html

https://www.cestyksobe.cz/video-reportaze/luisa-muratori/luisa-muratori/263.html

https://www.cestyksobe.cz/video-reportaze/luisa-muratori/luisa-muratori/452.html

Termín kurzu:
1. – 2. května. 2010

Příjezd: pátek 30.4. do 21:00 nebo sobota 1.5. nejpozději do 8:30

Místo konání:
Kubasova chalupa
562 01 Sudislav nad Orlicí č.p.11
(podhůří Orlických hor)
Tel: 736 510 394
e-mail: kubasa@seznam.cz

Ubytování:
Sudislav - dle kapacity v meditační místnosti či v půdních prostorách (nutno rezervovat telefonicky s dostatečným předstihem – spacák a karimatku s sebou)
- pro náročné je tu možnost rezervovat ubytování v penzionu Koliba, \Hrádek, tel 465 524 336 https://www.koliba.penzion.com/index.php, nebo Vlasta Novák, Hrádek, tel 777 550 433

S sebou:
- pohodlné oblečení
- otevřené srdce

Příspěvek:
2.500 Kč za osobu
Pro potvrzení rezervace je nutno zaplatit zálohu: 1000 Kč a napsat o tom zprávu e-mailem
Číslo účtu: 1184587073/0800
Variabilní symbol: Vaše datum narození ve tvaru RRMMDD                                                      Zpráva pro příjemce: Luisa jaro 2010

Víkendové semináře s Luisou proběhnou na jaře v ČR a SR dále na následujících místech:

17.4 .2010 Oslovice - Oslocentrum, kontakt Kranti, oslocentrum@email.cz, tel: 605 291 829
(tento seminář je pouze jednodenní)

24.4. - 25.4.2010 Haluzice u Kyjova - kontakt michael@haluzice.cz, tel: 731 048 836, 776 161 649
8.5 - 9.5.2010 Bratislava, kontakt Palo Hyben, pavel.h@centrum.sk, tel: +421908 678 481

 

Aktivace Hvězdného kódu

- 30.4., 10. a 11.5.

Ve dnech před a po semináři je tu možnost individuálního setkání s Luisou Muratori v rámci Aktivace Hvězdného kódu.

Aktivace Hvězdného kódu je individuální sezení, kdy se Luisa skrze podání ruky napojí na Váš energetický systém, na Vaši Databanku, ve které jsou uloženy a uzamčeny původní informace o tom, kdo jste, odkud přicházíte a jaké je Vaše původní poslání. Luisa tento zdroj informací odkóduje a obrazy a informace, které vidí a slyší, přenese v symbolické a textové formě na dva listy papíru a následně vysvětlí. Okamžikem aktivace Hvězdného kódu se spouští dlouhodobý proces znovunačítání a propojování původních informací do Vědomí.

Pro bližší obraz je níže citovaná část rozhovoru s Luisou (Meduňka, říjen 2007):

Co je to hvězdný kód a jak se s ním dá pracovat?

Každý z nás má v sobě uloženou databanku - informace o tom, kým je, odkud pochází, proč tu je a jaký je jeho úkol. Pro představu: genetický kód je ve vztahu k hvězdnému kódu jako kniha ke knihovně. Hvězdný kód je podstatně obsáhlejší.

 

Ty umíš dešifrovat tento hvězdný kód?

Ano. Všechno začalo v roce 1976, kdy u mě došlo k otevření telepatického kanálu s bytostí, která je původem nepozemská. Postupem času se tento kanál stal velmi silným, podnětným, jasným a zřetelným, co se týče informací a sdělení. Dostalo se mi stále hlubšího zasvěcení do staré původní paměti planety Země a vesmíru. Začala jsem se rozpomínat na to, že nepocházím z provincie planety Země, a postupně jsem začala zjišťovat, že žádná lidská bytost na této planetě není původem z planety Země. Po čase mne tato bytost, můj průvodce a mistr, zasvětila do umění techniky dešifrace hvězdného kódu. Byl mi předán tento nástroj a já s ním zacházím velmi svědomitě. Můj úkol zní: napomáhat probouzení lidských bytostí a pomáhat tak k pozvednutí energetické vibrace planety Země. Od té doby jsem dešifrovala kód tisícům lidí, ale vždy pouze, když na to byli připraveni. Já dešifruji jeho základní schéma a okamžikem této aktivace začíná pracovat hvězdný kód ve spolupráci s naší myslí. Je to jako když máte v počítači zkomprimovaný obsáhlý soubor dat nebo lépe „program“ a rozhodnete se ho „rozbalit“. Aktivací se začínají načítat data do vědomí. Nejsou to však data externí – jsou to informace, které si nosíme s sebou od počátku Bytí. Energetický vibrační posun naší planety neoddělitelně souvisí právě s naším rozvojem. Aktivace hvězdného kódu umožňuje člověku mnohem snadnější orientaci v rámci duchovního růstu. Dochází k propojení mysli, srdce a dávno získané a obsáhlé moudrosti a vědění - ukazuje směr.

Lidská forma je nejdokonalejší forma jaká kdy ve vesmíru byla stvořena – mluvím teď o potenciálu, který máme v sobě každý z nás! Naše možnosti, schopnosti našeho těla v kombinaci se schopnostmi naší mysli jsou neuvěřitelně větší, než si dokážete představit. Telepatie, hýbání předměty na dálku, přesun v čase a prostoru jsou pouhé dětské hry. Čeká nás spousta práce, spousta dřiny, spousta radostných chvil. Cíl je daný.

 

Aktivace Hvězdného kódu je možno rezervovat telefonicky na tel. 736 510 394

v následujících možných termínech:

Kubasova chalupa:

Pátek   30.4.  9:00 – 18:00

Pondělí 10.5  9:00 – 18:00

Úterý    11.5. 9:00 – 18:00

A dále na následujících místech:

14.4. - 16.4.2010 Oslovice - Oslocentrum, kontakt Kranti, oslocentrum@email.cz, tel: 605 291 829
21.4. - 23.4.2010 a 20.10. - 22.10.2010 Haluzice u Kyjova - kontakt michael@haluzice.cz, 731 048 836, 776 161 649
5.5. - 7.5.2010 a 3.11. - 5.11.2010 Bratislava, kontakt Palo Hyben, pavel.h@centrum.sk, tel: +421908 678 481

Příspěvek za aktivaci: 1800 Kč – příspěvek se platí na místě

2) Cyklus pěti víkendových kurzů - Tanec Luny

s italskou lektorkou Surya Cinzia Donnoli

 

Tanec Luny je - nalézt cestu k vlastní kreativitě a začít tvořit. Porozumět potřebám, které mám jako žena teď, v tomto okamžiku. Pochopit sebe sama, zkontaktovat nejvnitřnější část svého já takového, jaké skutečně je a přijmout jej takové, jaké je. Nalézat odpovědi na své otázky v pohybu, v těle, v tanci. Rozpoznat vlastní limity, momenty slabosti, ale také svou obrovskou sílu, která je nám k dispozici až ve chvíli, kdy pochopíme, odkud ji čerpat.

 

Tanec Luny

Je cesta ke znovuobjevení potenciálu ženy - skrze spontánní tanec, výrazový tanec, pohyby vycházející z technik břišních tanců a meditační techniky. Přináší vědomé prožívání energie 4 elementů: země, vody, ohně a vzduchu a pochopení, jak se proměňují energie našeho těla v průběhu lunárního cyklu. Na konec vytvoříme předmět síly, Měsíční pás, se kterým budeme společně tančit v obřadu Uctění Matky Země a naučíme se, jak ho používat k léčení a k posílení našeho pouta k Matce Zemi.

 

Organizační poznámky:

Termíny na Kubasově chalupě

10-11. duben 2010 Tanec Luny – „Element Země“

22-23. květen             2010    Tanec Luny – „Element Ohně“

03-04. červenec 2010 Tanec Luny – „Element Vody“

07-08. srpen  2010    Tanec Luny – „Element Vzduchu“

11-12. září      2010    Tanec Luny – „Obřad Měsíčního Pásu“

Příjezd: vždy v pátek do 21:00 nebo v sobotu nejpozději do 8:30

Místo konání:
Kubasova chalupa
562 01 Sudislav nad Orlicí č.p.11
(podhůří Orlických hor)
Tel: 737 360 945
e-mail: monkuba@seznam.cz

ubytování:                                                                                                                                         - Sudislav - dle kapacity v meditační místnosti či v půdních prostorách (nutno rezervovat telefonicky s dostatečným předstihem – spacák a karimatku s sebou)
- pro náročné je tu možnost rezervovat ubytování v penzionu Koliba, \Hrádek, tel 465 524 336 https://www.koliba.penzion.com/index.php, nebo penzion Vlasta Novák, Hrádek, tel 777 550 433

 

S sebou:         

- pro tanec: pohodlné oblečení, které vám nebude bránit v pohybu a ve kterém se budete cítit dobře, sukni nebo větší šátek

- pro relaxaci: teplé ponožky a mikinu, polštářek a lehkou přikrývku

- pro sebe: otevřené srdce a chuť tančit

 

Cena:

2400 Kč za osobu (při prvním kurzu se platí zároveň i poslední )

Pro potvrzení rezervace na Cyklus Tance Luny je nutno uhradit zálohu 2000 Kč a napsat o tom krátkou informaci mailem na monkuba@seznam.cz

Číslo účtu: 1184587073/0800

Variabilní symbol: Vaše rodné číslo ve tvaru RRMMDD,

do poznámek prosím napište: Tanec Luny

 

Cyklus Tanec Luny proběhne v ČR také v Haluzicích a to v následujících termínech:

17-18. duben 2010    Tanec Luny – „Element Země“

15-16. květen             2010    Tanec Luny – „Element Ohně“

26-27. červen             2010    Tanec Luny – „Element Vody“

14-15. srpen  2010    Tanec Luny – „Element Vzduchu“

18-19. září      2010    Tanec Luny – „Obřad Měsíčního Pásu“

 

3) Duchovní cesta stravování

03. duben 2010

 

– jednodenní kurz praktického vaření a sdílení učení o vesmírných principech v souvislosti s přijímáním potravy a o vytvoření chrámu a zároveň centra vlády z naší kuchyně, dle učení stařešiny kmene Hopi, Roye Littlesuna. Kurz bude pod naším vedením.

Organizační poznámky:

Termín: 3. dubna 2010 Příjezd: v sobotu do 9:00

Zahájení kurzu: 9:30, ukončení 19:00

Místo konání:
Kubasova chalupa
562 01 Sudislav nad Orlicí č.p.11
(podhůří Orlických hor)
Tel: 737 360 945
e-mail: kubasa@seznam.cz

ubytování:     

tento kurz je vzhledem k probíhající rekonstrukci naší chaloupky bez ubytování                                         - v případě potřeby je tu možnost rezervovat ubytování v penzionu Koliba, \Hrádek, tel 465 524 336 https://www.koliba.penzion.com/index.php, nebo penzion Vlasta Novák, Hrádek, tel 777 550 433

S sebou:        

- otevřené srdce a dobrou náladu

 

Cena:

1000 Kč za osobu

Pro potvrzení rezervace je nutno uhradit zálohu 500 Kč a napsat o tom krátkou informaci mailem na kubasa@seznam.cz

Číslo účtu: 1184587073/0800

Variabilní symbol: Vaše rodné číslo ve tvaru RRMMDD,

do poznámek prosím napište: Duchovní cesta stravování

  

Letos dále připravujeme:

 Víkendový seminář s Royem Littlesunem

Sudislav nad Orlicí - termín: 19. – 20. června 2010

 

  

– Prázdninový pětidenní kurz s Tancem –

dejme křídla své vnitřní síle

Sudislav nad Orlicí - termín: 2. – 6. srpna 2010

Haluzice – termín: 9. - 13. srpna 2010

Podrobnější informace budou upřesněny.

 

 

Přejeme Vám Čarokrásné Bytí

a těšíme se na případné Setkání s Vámi

S  Láskou a Pokorou  

Michal a Monika Kubasovi

www.cestasrdce.cz

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist