tvoříme svobodný prostor

Podzimní dění na Kubasově chalupě

29.09.2009 07:55

 

Zdravím Vás, Lidské bytosti, Akcelerátoři transformačních Procesů, Pozorovatelé podzimních Krás,

 

dovoluji si Vás tímto pozvat k nadcházejícímu říjnovému a listopadovému dění na Kubasově chalupě v Sudislavi nad Orlicí:

nadcházejících dnech u nás proběhnou následující akce:

  1. 10. – 11. října – Tanec Luny, Element Vzduch

kurz znovuobjevení ženské síly - nejen skrze tanec - s italskou lektorkou Surya Cinzia Donnoli

  1. 24. – 25. října – Poselství Hopiů - Duchovní cesta stravování (teorie i praxe) víkendový seminář s duchovním stařešinou kmene Hopiů, Royem Littlesunem
  2. 31. října – 1. listopadu – víkendový seminář v rámci Školy vyššího vědomí - Projekt Pozvednutí energetických vibrací Planety Země, vedený italskou vědmou Luisou Muratori

(další místa seminářů: Haluzice, Lysice u Brna, Bratislava – termíny a kontakty viz bližší informace k jednotlivým akcím)

  1. 30. října a 2. listopadumožnost individuálního setkání s Luisou Muratori v rámci aktivace Hvězdného kódu

(možnost setkání na dalších místech seminářů: Haluzice, Lysice u Brna, Bratislava – termíny a kontakty viz bližší informace k jednotlivým akcím)

  1. 14. – 15. listopadu - Tanec Luny, Element Země

 

 

Bližší informace k jednotlivým akcím:

 

  1. Víkendový kurz Tanec Luny – Element Vzduch

ve dnech 10. – 11. října 2009

 „Tělo je tvůj nástroj, se kterým zažíváš experiment jménem život.“

 

Surya Cinzia Donnoli je:

- italská lektorka břišních tanců, tvůrkyně Tance Luny

- přes 20 let se věnuje tanci, józe, meditacím a léčebným i relaxačním technikám

- tanec vyučuje od roku 1997

- v červnu 2009 v ČR otevřela Školu tance probuzené ženy

 

Cyklus kurzů „Tanec Luny“ - znovuobjevené vědomí ženského těla.

Je to cesta ke znovuobjevení potenciálu ženy nejen skrze spontánní tanec a pohyby vycházející z techniky orientálních břišních tanců. Ozdravuje naše tělo a přináší vědomé prožívání energie 4 elementů: země, vody, ohně a vzduchu, které se projevují skrze nás.

Cílem této cesty je porozumět živlům v nás. Objevit, který z nich v našem životě převládá a naučit se využít potenciál tohoto hlavního elementu za podpory těch ostatních.

Poznáme také, jak se proměňují energie našeho těla v průběhu lunárního cyklu, abychom mohly žít naše životy v harmonii se sebou samými.

Na konec vytvoříme předmět síly, Měsíční pás, se kterým budeme společně tančit v obřadu Uctění Matky Země a naučíme se, jak ho používat k léčení a k posílení našeho pouta k Matce Zemi.

Pro koho je Tanec Luny určen:

- pro ženy a dívky, které baví učit se něco nového, otevírat se sobě i světu a využít prostor a čas, určený pouze jim

- pro ženy a dívky, které chtějí lépe porozumět svému tělu, své duši, rytmům života a tajemství ženské krásy

- pro ženy a dívky, které chtějí své tělo posílit a ozdravit a chtějí, aby je to těšilo

- jelikož Tanec Luny vychází z techniky břišních tanců, je vhodný pro všechny věkové i váhové kategorie bez rozdílu

- nezáleží na kondici, neboť každá žena jednoduše začíná tam, kde jí to její tělo dovolí

- tančí se na bosých nohou a pracuje se též s hrudníkem a pažemi – tím se posilují zádové svaly a fixuje se správný postoj těla a správná chůze

- břišní tance pomáhají také při potížích s otěhotněním, s menstruací a s ženskými orgány vůbec

 

Organizační poznámky:

Příjezd: pátek 9.10. do 21:00 nebo sobota 10.10. nejpozději do 8:30

Místo konání:
Kubasova chalupa
562 01 Sudislav nad Orlicí č.p.11
(podhůří Orlických hor)
Tel: 737 360 945
e-mail: monkuba@seznam.cz

 

ubytování:                                                                                                                                                                     - Sudislav - dle kapacity v meditační místnosti či v půdních prostorách (nutno rezervovat telefonicky s dostatečným předstihem – spacák a karimatku s sebou)
- pro náročné je tu možnost rezervovat ubytování v penzionu Koliba, \Hrádek, tel 465 524 336 https://www.koliba.penzion.com/index.php,                                                                                                         nebo penzion Vlasta Novák, Hrádek, tel 777 550 433

 
S sebou: 

- pro tanec: pohodlné oblečení, které vám nebude   bránit v pohybu a ve kterém se budete cítit dobře, sukni nebo větší šátek

- pro relaxaci: teplé ponožky a mikinu, polštářek a lehkou přikrývku

- pro sebe: otevřené srdce a chuť tančit

 

Cena:

2400 Kč za osobu (počet volných míst je limitovaný)

Pro potvrzení rezervace je nutno zaplatit zálohu: 1000 Kč a napsat o tom krátkou informaci mailem na monkuba@seznam.cz

Číslo účtu: 1184587073/0800

Variabilní symbol: Vaše datum narození ve tvaru RRMMDD

Zpráva pro příjemce: Tanec luny vzduch

 

 

  1. 24. – 25. října – Poselství Hopiů - Duchovní cesta stravování (teorie i praxe) víkendový seminář s duchovním stařešinou kmene Hopiů, Royem Littlesunem

 

O Hopiích je známo, že se těší výbornému zdraví a dožívají se vysokého věku.

Stařešina kmene Hopiů, Roy Littlesun (75 let) přijal naše pozvání do ČR a v říjnu s námi bude sdílet poselství dávného a moudrého kmene o duchovní cestě stravování.

Roy říká: „Principy alchymie byly kdysi známy ve všech domácnostech. Na Zemi bylo praktikováno poznání, že Potrava je jedním ze silných aspektů našeho života, skrze kterou jsme spojeni se vším Stvořením. Hlavním Centrem společnosti byla odedávna Kuchyň!. Byla prvním léčitelským centrem, prvním chrámem, laboratoří (centrem alchymie), první školou i bankou. Ten, kdo měl nad tím vším svrchovanou kontrolu, byla Žena, a to nikoli náhodou. Právě Žena rozuměla původnímu umění Přeměny JÍDLA na KREV. Krví můžeme přirozeně KONTROLOVAT tělní funkce jako cítit, myslet, rozeznávat, rozhodovat se a tvořit.

Způsobem výživy můžeme obnovit přímé a úplné spojení s veškerým Stvořením.

Nyní je čas opětovně probudit přirozený proces Alchymie – tedy Vědění ne pouze o tom, Co jíme, ale také hlavně Jak jíme… a jak to, co jíme, Vědomě Pěstovat. Pokud chceme napravit náš vztah ke Stvoření tak, abychom přinesli na Zemi Mír, musíme být schopni naplnit naši Krev Vědomím. Abychom změnili současné naočkované nastavení, musíme začít u sebe. Je potřeba znát proces, jak změnit kvalitu naší krve.

(Celý článek s Royem naleznete v příloze mailu)

Organizační poznámky:

Příjezd: pátek 23.10. do 21:00 nebo sobota 24.10. nejpozději do 8:30

Místo konání:
Kubasova chalupa
562 01 Sudislav nad Orlicí č.p.11
(podhůří Orlických hor)
Tel: 736 510 394
e-mail: kubasa@seznam.cz

Ubytování:
Sudislav - dle kapacity v meditační místnosti či v půdních prostorách (nutno rezervovat telefonicky s dostatečným předstihem – spacák a karimatku s sebou)
- pro náročné je tu možnost rezervovat ubytování v penzionu Koliba, \Hrádek, tel 465 524 336 https://www.koliba.penzion.com/index.php, nebo Vlasta Novák, Hrádek, tel 777 550 433

S sebou:
- pohodlné oblečení
- otevřené srdce

Příspěvek:
2.500 Kč za osobu (počet volných míst je limitovaný)
Pro potvrzení rezervace je nutno zaplatit zálohu: 1000 Kč a napsat o tom zprávu e-mailem
Číslo účtu: 1184587073/0800
Variabilní symbol: Vaše datum narození ve tvaru RRMMDD                                                                      Zpráva pro příjemce: Roy Littlesun

 

 

  1. Víkendový seminář v rámci Školy vyššího vědomí

- víkend 31. října - 1. listopadu 2009 

Luisa Muratori, italská vědma pracující na projektu pozvednutí   energetické vibrace planety Země a Alfred Ruckstuhl, přijedou opět letos na přelomu října a listopadu do ČR. Na jaře letošního roku podnikli pracovní aktivační cestu do Japonska (Hvězdná brána, přinášející na planetu Zemi energii souhvězdí Lyry), v srpnu tohoto roku byla na pohoří Ural za pomoci tříčlenné aktivační skupiny zaktivována Nervová páteř planety Země, probouzející na individuální úrovni mimosmyslové schopnosti oblasti pásu třetího oka.

 

Víkendové semináře v rámci Školy vyššího vědomí v Česku Luisa vede pravidelně dvakrát ročně.

Organizační podrobnosti:

Náplň kurzu:
Zasvěcení do užívání nástrojů a mechanismů sloužících k harmonizaci Lidské bytosti a k pozvednutí úrovně energetických vibrací planety Země. Kurz je zaměřen na praktikování poznaných skutečností. Lidská forma je jednou z nejdokonalejších forem života ve Vesmíru. Disponujeme schopnostmi, které je potřeba jen poznat a rozvinout.

Pro Vás, kteří jste dosud neměli příležitost osobně se setkat s našimi přáteli, je tu možnost přečíst si několik otázek a odpovědí z rozhovoru s Alfredem Ruckstuhlem a Luisou Muratori

Termín kurzu:
31. října1. listopadu. 2009

Příjezd: pátek 30.10. do 21:00 nebo sobota 31.10. nejpozději do 8:30

Místo konání:
Kubasova chalupa
562 01 Sudislav nad Orlicí č.p.11
(podhůří Orlických hor)
Tel: 736 510 394
e-mail: kubasa@seznam.cz

Ubytování:
Sudislav - dle kapacity v meditační místnosti či v půdních prostorách (nutno rezervovat telefonicky s dostatečným předstihem – spacák a karimatku s sebou)
- pro náročné je tu možnost rezervovat ubytování v penzionu Koliba, \Hrádek, tel 465 524 336 https://www.koliba.penzion.com/index.php, nebo Vlasta Novák, Hrádek, tel 777 550 433

S sebou:
- pohodlné oblečení
- otevřené srdce

Příspěvek:
2.300 Kč za osobu (počet volných míst je limitovaný)
Pro potvrzení rezervace je nutno zaplatit zálohu: 1000 Kč a napsat o tom zprávu e-mailem
Číslo účtu: 1184587073/0800
Variabilní symbol: Vaše datum narození ve tvaru RRMMDD                                                                      Zpráva pro příjemce: Luisa podzim 09

Víkendové semináře s Luisou proběhnou v listopadu v ČR a SR dále na následujících místech:

7. - 8. 11. 2009 Haluzice

kontakt: Viktor a Kateřina Motyčkovi motyckovi@haluzice.cz, tel 603 506 312, 733 191 773
 

14. - 15. 11. 2009 Lysice u Brna

kontakt Zdena Brodecká, zdenabrodecka@seznam.cz, tel: 608 959 151


21. - 22. 11. 2009 Bratislava, kontakt Palo Hyben, pavel.h@centrum.sk, tel: +421 908 678 481
 

 

 

  1. Aktivace Hvězdného kódu

 

Ve dnech před a po semináři je tu možnost individuálního setkání s Luisou Muratori v rámci Aktivace Hvězdného kódu.

 

Aktivace Hvězdného kódu je indiviuální sezení, kdy se Luisa skrze podání ruky napojí na Váš energetický systém, na Vaši Databanku, ve které jsou uloženy a uzamčeny původní informace o tom, kdo jste, odkud přicházíte a jaké je Vaše původní poslání. Luisa tento zdroj informací odkóduje a obrazy a informace, které vidí a slyší přenese v symbolické a textové formě na dva listy papíru a následně vysvětlí. Okamžikem aktivace Hvězdného kódu se spouští dlouhodobý proces znovunačítání a propojování původních informací do Vědomí.

 

Pro bližší obraz je níže citovaná část rozhovoru s Luisou (Meduňka, říjen 2007):

 

Co je to hvězdný kód a jak se s ním dá pracovat?

Každý z nás má v sobě uloženou databanku - informace o tom, kým je, odkud pochází, proč tu je a jaký je jeho úkol. Pro představu: genetický kód je ve vztahu k hvězdnému kódu jako kniha ke knihovně. Hvězdný kód je podstatně obsáhlejší.

 

Ty umíš dešifrovat tento hvězdný kód?

Ano. Všechno začalo v roce 1976, kdy u mě došlo k otevření telepatického kanálu s bytostí, která je původem nepozemská. Postupem času se tento kanál stal velmi silným, podnětným, jasným a zřetelným, co se týče informací a sdělení. Dostalo se mi stále hlubšího zasvěcení do staré původní paměti planety Země a vesmíru. Začala jsem se rozpomínat na to, že nepocházím z provincie planety Země, a postupně jsem začala zjišťovat, že žádná lidská bytost na této planetě není původem z planety Země. Po čase mne tato bytost, můj průvodce a mistr, zasvětila do umění techniky dešifrace hvězdného kódu. Byl mi předán tento nástroj a já s ním zacházím velmi svědomitě. Můj úkol zní: napomáhat probouzení lidských bytostí a pomáhat tak k pozvednutí energetické vibrace planety Země. Od té doby jsem dešifrovala kód tisícům lidí, ale vždy pouze, když na to byli připraveni. Já dešifruji jeho základní schéma a okamžikem této aktivace začíná pracovat hvězdný kód ve spolupráci s naší myslí. Je to jako když máte v počítači zkomprimovaný obsáhlý soubor dat nebo lépe „program“ a rozhodnete se ho „rozbalit“. Aktivací se začínají načítat data do vědomí. Nejsou to však data externí – jsou to informace, které si nosíme s sebou od počátku Bytí. Energetický vibrační posun naší planety neoddělitelně souvisí právě s naším rozvojem. Aktivace hvězdného kódu umožňuje člověku mnohem snadnější orientaci v rámci duchovního růstu. Dochází k propojení mysli, srdce a dávno získané a obsáhlé moudrosti a vědění - ukazuje směr.

Lidská forma je nejdokonalejší forma jaká kdy ve vesmíru byla stvořena – mluvím teď o potenciálu, který máme v sobě každý z nás! Naše možnosti, schopnosti našeho těla v kombinaci se schopnostmi naší mysli jsou neuvěřitelně větší, než si dokážete představit. Telepatie, hýbání předměty na dálku, přesun v čase a prostoru jsou pouhé dětské hry. Čeká nás spousta práce, spousta dřiny, spousta radostných chvil. Cíl je daný.

 

Aktivace Hvězdného kódu je možno rezervovat telefonicky na tel. 736 510 394

v následujících možných termínech:

Kubasova chalupa:

Ppátek              30.10.               12:00 – 18:00

Pondělí 2.11.                               9:00 – 18:00

 

Haluzice - možnost individuálního setkání - Aktivace Hvězdného kódu: 4. - 6.11.

- nutno objednat telefonicky

kontakt: Viktor a Tateřina Motyčkovi motyckovi@haluzice.cz, tel 603 506 312, 733 191 773
 

Lysice u Brna - možnost individuálního setkání - Aktivace Hvězdného kódu: 11. - 13.11.

- nutno objednat, kontakt Zdena Brodecká, zdenabrodecka@seznam.cz, tel: 608 959 151

 

Bratislava - možnost individuálního setkání - Aktivace Hvězdného kódu: 18. - 20.11.

- nutno objednat telefonicky kontakt Palo Hyben, pavel.h@centrum.sk, tel: +421 908 678 481

 

 

Příspěvek za aktivaci:

1800 Kč – příspěvek se platí na místě

 

 

 

5. Víkendový kurz Tanec Luny – Element Země

ve dnech 14. – 15. listopadu 2009

 „Tělo je tvůj nástroj, se kterým zažíváš experiment jménem život.“

 

Organizační poznámky:

Příjezd: pátek 13.11. do 21:00 nebo sobota 14.11. nejpozději do 8:30

Místo konání:
Kubasova chalupa
562 01 Sudislav nad Orlicí č.p.11
(podhůří Orlických hor)
Tel: 737 360 945
e-mail: monkuba@seznam.cz

ubytování:                                                                                                                                                                      - Sudislav - dle kapacity v meditační místnosti či v půdních prostorách (nutno rezervovat telefonicky s dostatečným předstihem – spacák a karimatku s sebou)
- pro náročné je tu možnost rezervovat ubytování v penzionu Koliba, \Hrádek, tel 465 524 336 https://www.koliba.penzion.com/index.php,                                                                                                         nebo penzion Vlasta Novák, Hrádek, tel 777 550 433


S sebou:             

- pro tanec: pohodlné oblečení, které vám nebude   bránit v pohybu a ve kterém se budete cítit dobře, sukni nebo větší šátek

- pro relaxaci: teplé ponožky a mikinu, polštářek a lehkou přikrývku

- pro sebe: otevřené srdce a chuť tančit

 

Cena:

2400 Kč za osobu (počet volných míst je limitovaný)

Pro potvrzení rezervace je nutno zaplatit zálohu: 1000 Kč a napsat o tom krátkou informaci mailem na monkuba@seznam.cz

Číslo účtu: 1184587073/0800

Variabilní symbol: Vaše datum narození ve tvaru RRMMDD

Zpráva pro příjemce: Tanec luny – vzduch

 

 

 

Těšíme se na případné setkání s Vámi

Přejeme Vám Čarokrásné Bytí

 

S  Láskou a Pokorou  

 

Michal a Monika Kubasovi

www.cestasrdce.cz

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist