tvoříme svobodný prostor

Od našeho celosvětového koordinátora, Steva Farrella

14.07.2008 16:47

Je jedna věc číst o principu Jednoty a chápat ho na úrovni mysli. Druhá ho také zakoušet. Právě jsem se vrátil ze setkání světové rady HT v Buenos Aires, kde jsme tuto zkušenost skutečně sdíleli. A je to opravdu příjemné!

Nejdříve něco málo o Světové radě. Tato skupina lidí nese hlavní zásluhu na tom, že je dnes HT tam, kde je.  Je to skupina "duchovních průkopníků", kteří se v roce 2003 rozhodli pozvednout naše hnutí a obrazně ho „vynést na svých zádech nahoru na vrcholek kopce“, kde jsme dnes. Humanity’s Team dnes vzkvétá, protože tito odhodlaní jednotlivci se rozhodli udělat cokoliv, co bude potřeba jak na celosvětové tak národní úrovni, aby se svět probudil k Jednotě. Každý člen světové rady má značnou odpovědnost za oblast hnutí jí či jemu svěřenou a to bez nároku na finanční odměnu či proplacení nákladů. Účastníci našeho setkání přicestovali do Buenos Aires z celého světa, aby se setkávali každý den od soboty 18. května do pátku 23. května. Poté hned následoval dvoudenní Summit Jednoty, takže všichni zůstali přítomni i na tuto akci.

Každá osoba, místo nebo věc zakouší Jednotu vlastním unikátní způsobem. Rád bych s vámi teď sdílel pocit, který jsem měl v Buenos Aires. Zdálo se mi to jako… projev lásky. Zdálo se mi, jakoby každý v místnosti byl plně k dispozici pro druhé. Byla zde atmosféra vzájemné péče a propojenosti. Vytvořili jsme prostor pro dlouhé přestávky tak, aby náš Duch mohl vést naše rozhovory a celou atmosféru setkání. Skoro jste mohli vidět ta srdce otevřená všem ostatním v místnosti. Každá osoba ji vyjadřovala svým vlastním autentickým způsobem. Mohli jste cítit tu "energii srdce" když lidé promluvili. Ti, co mluvili, tak mohli učinit plně -  bez přerušování. Program byl prokládán zážitkovými aktivitami, takže jsme mohli po celou dobu zůstat propojeni se sami sebou, s Duchem a s naším okolím.

Každý člověk působil uvolněně, otevřeně a milujícím způsobem. Každý z nás má svůj vlastní způsob bytí a sdílení, ale zdálo se, jako by byly oči každého propojeny s jeho srdcem i duší. Mohli jste vidět energii srdce v očích každého z nás. Zatímco jeden člověk měl mírnější a někdo pevnější styl komunikace, všichni byli ukotveni v lásce, pravdě a společném odhodlání.

Zdálo se mi, že bylo vytvořeno místo, kde se Jednota mohla plně projevit.

Ale musíme být transparentní, a tak s vámi musím sdílet i to, že jsme se setkali s věcmi náročnými na vzájemnou diskusi. Jedna věc byla obzvláště složitá. Naše hnutí je stále relativně malé na standardy globální organizace i její zdroje, a tak někdy musíme používat komunikaci pouze v angličtině či jen velmi málo překladů. Kolem tohoto citlivého problému se objevilo značné množství  negativity - z dobrého důvodu. Může se zde totiž zcela nezáměrně vytvořit pocit nadřazenosti a podřazenosti, kterému se chtěl Humanity’s Team vždycky vyhnout, protože víme, že nikdo není nikomu jinému nadřazen. Když jsme identifikovali kořen tohoto problému, zaměřili jsme naši pozornost a energii srdce na tuto ránu, abychom ji vyléčili. Poté jsme vytvořili nové prohlášení, zaměřené na uznání diverzity, kulturní rozmanitosti a bezpodmínečné uznání všech lidí bez ohledu na rasu, kulturu, barvu pleti, věk či pohlaví (viz níže v tomto zpravodaji). Tuto diskusi jsme nakonec udrželi na vysoké energetické úrovni. Vibrace v místnosti na chvíli trochu poklesly, ale následná diskuse je opět vynesla ještě výše než před tím. Byla to úžasná zkušenost, která nás bude provázet i v budoucnosti.

Než tento článek uzavřu, chtěl bych všem vám vyjádřit vděčnost. Každý z nás má svou vlastní zkušenost Jednoty. Naše práce je o tom, že jsme světlem majáku v každodenním životě, vyzařujícím boží lásku z našich otevřených srdcí. Nejsou to ani tak naše slova, jako naše činy a naše přítomnost, co mění svět. Zkušenost Jednoty je velice silná, nejen pro toho, který ji zakouší, ale i pro každého, který se s osobou žijící v jednotě setká. Je to láskyplný, pečující, soucitný a laskavý pocit.  Je to příjemné a léčí to. Je to věc, která opravdu může změnit tento svět...

S láskou a pokorou,

Steve Farrell

P.S. Pokud máte ještě chvilku, přečtěte si poznámky o zážitcích Miriam Klajnbergové, členky argentinského HT. Sepsala je na základě své účasti v úvodní části setkání světové rady. Jsou dostupné zde, bohužel však jen v anglické verzi.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist