tvoříme svobodný prostor

O kruzích srdce

30.04.2008 12:56

S modelem Kruhu srdce jsem se poprvé seznámil v srpnu 2006 na prožitkovém semináři Učitelem sobě i druhým, který vedl anglický lektor Christian Pankhurst. O dynamiku skupiny a práci v kruhu jsme se v Humanity´s Teamu zajímali již několik měsíců a naše setkání v kruzích probíhala, ale až Christian, který pracuje ve skupině facilitátorů Kruhů vedené přímo jejich objevitelem Tej Steinerem, nám ukázal fungující postupy a dovedl nás k plnému prožitku propojenosti, ke kterému taková skupinová práce směřuje. Od té doby jsem v Kruzích srdce strávil desítky dní a stovky hodin a objevil o nich spoustu úžasných věcí.


Formální popis modelu Kruhu srdce, jaký je třeba v knížce Tej Steinera, naprosto nedokáže popsat to, co se v takové skupině skutečně děje. A my jsme se s Kruhem neseznámili v malé skupině, která se týdně na dvě tři hodiny schází, ale na pětidenním intenzivním semináři, kde bylo sedmadvacet lidí. Takže to nebylo jen o sezení, ale naše propojování probíhalo mnoha dalšími způsoby a naše sebevyjádření mělo spoustu podob. A to, co tam vzniklo, spousta účastníků dosud vnímá jako hluboké přátelství a je to něco, co nás stále propojuje a co ani po osmnácti měsících nezmizelo.

V Kruhu srdce

První den semináře jsme strávili dohadováním se nad dohodami, které v Kruhu srdce chceme uplatňovat. Zdálo se nám to zdlouhavé a úmorné, ale bylo to velmi prospěšné, ty dohody se nám dostaly pod kůží. Dnes chápeme, že pokud nejsou mezi účastníky Kruhu vyjasněná pravidla, může vzniknout jistá bariera z nedůvěry a o důvěru jde v Kruhu srdce především. Základní, až ústavní, dohodou Kruhu srdce je, že nevyřčené dohody neexistují. Prostě každé pravidlo, které chce kdokoliv v Kruhu uplatňovat, musí být sděleno a sdíleno, každý má právo se k němu vyjádřit, každý má právo ho odmítnout a pokud není přijato všemi, pravidlo neplatí. 

Ty dohody (viz Tej Steiner – Kruhy srdce) nejsou striktně dané, mění se a vyvíjejí, ale jak jejich ustavení, tak každá změna musí být odsouhlasena všemi. Ta pravidla jsme si stanovili proto, aby nám pomáhala tvořit a budovat to, co chceme. A co chceme? Každý to vyjádří po svém, ale hodně se to podobá tomuhle: "chceme PROŽÍVAT lásku, jednotu, harmonii, štěstí, radost, chceme TVOŘIT, chceme BÝT spolu". Tohle chceme prožívat a Kruh srdce FUNGUJE, když to prožíváme. A pravidla nám pomáhají. Porušení dohod není trestné, ale je nefunkční, protože nedocílíme toho CO CHCEME. Někdy, ačkoliv vědomě víme, co dělat, aby to fungovalo, to nedokážeme realizovat a tak nám ostatní s láskou pomáhají uvědomit si naše nefunkční cesty. A všechna naše pravidla směřují k tomu, aby Kruh srdce fungoval a Kruh srdce funguje, pokud se dohod držíme. 

V Kruhu srdce vzniká mezi jeho účastníky zvláštní spojení, vnímáme ho jako energetickou strukturu nebo vztah nebo jako novou duchovní bytost. To vše je tvořeno našimi spojujícími se energiemi, a pak záleží na tom, jak s energií pracujeme, jestli stoupá nebo klesá. Christian nám ukázal funkční způsoby, co a jakým způsobem sdílet, aby energie stoupala. Propojujeme se tehdy, když s druhými lidmi sdílíme co cítíme a co chceme. Když někdo začne vyprávět svůj příběh, své názory nebo to, co si někde přečetl, rychle ucítíme, jak energie v Kruhu padne. Nebaví nás to, jsme nervózní, nesoustředění.

Christian se nás stále dokola ptal: co cítíš? Neuspokojilo ho, když jsme začali vyprávět, co si myslíme, že cítíme nebo když jsme vyprávěli, co asi cítí jiní lidé nebo co kdo z nás cítil v minulosti či bude cítil v budoucnosti. Nezajímala ho naše hodnocení pocitů, soudy, výmluvy, obhajoby, nezajímalo ho na koho dotyčný svaluje vinu za to, co cítí. Nehodnotil, jestli to, co dotyčný cítí, je dobře nebo špatně, šlo prostě o sdílení pocitu samotného.

Druhou otázkou, kterou pokládal, bylo co chceš? Co chceš udělat se svým pocitem nebo se svou situací? Jakým způsobem jí chceš změnit? Jakého prožitku chceš dosáhnout? Když dotyčný začal vyprávět co nechce, co chtěl nebo bude chtít, nezajímalo ho to, stejně tak bylo nepodstatné, co chce po druhých lidech, omluvy nebo zdůvodnění proč chce zrovna to, co chce. A Christian taky ta přání nehodnotil, přijímal je prostě tak jak přicházela. A pak se zeptal: jak ti můžu pomoci? Co pro tebe můžu udělat tady a teď? A někdy stačilo málo, jeden dotek nebo odejmutí a padaly ledové hory.
 
Časem jsme přišli na to, jak je tento způsob komunikace propojený se Čtyřmi dohodami, jak je popisuje Don Miguel Ruiz. Je to o sdílení své podstaty s nejvyšší láskou, o mluvení o sobě samém, kdy si nevytváříme žádné domněnky o tom, co a proč dělají druzí lidé a když to chceme vědět, tak se jich ptáme. Nebereme si nic osobně z toho, co dělají nebo říkají druzí lidí a vždy jdeme do Kruhu srdce na 100%. Pak se tam dějou zázraky.

Tím důležitým, co si v Kruhu srdce dáváme, je zpětná vazba na naše sdílení. Co cítíme nebo prožíváme, když druhý mluví o svém problému? Jak vnímáme jeho energie? A vnímání může být velmi odlišné, ale dokud o tom mezi sebou nemluvíme, vůbec si tyto odlišnosti neuvědomujeme. 

Kruh srdce je o důvěře, o bezpečí. Lze v něm zažít ty nejintenzivnější a nejintimnější pocity, lze dojít k těm nejhlubším existenciálním strachům, k bolestivě drásajícím emocím, k těm nejcitlivějším místům. Člověk se může stát svědkem velmi expresionistických vnitřních pochodů druhých lidí. V takových chvílích je důležitá dohoda, že všechno, co je v Kruhu srdce řečeno, v Kruhu taky zůstane, a není to určeno nikomu jinému. Ani když je člověk s lidmi, se kterými si je blízký, neměl by mluvit o tom, co se dělo v Kruhu. Co ale může člověk vždycky sdílet s kýmkoliv, je, co prožil v jakémkoliv Kruhu sám. Nevykládáme nic o zážitcích, pocitech nebo myšlenkách druhých lidí, protože vlastně vůbec nevíme, co zažili, co cítili nebo co si mysleli, ale naše osobní prožitky jsou něco jiného, ty můžeme sdílet s nadšením. 

Také se nebavíme o lidech, kteří nejsou přítomní, jediní, které můžeme na daném místě a v daném čase řešit, jsou ti, kteří tam jsou. Samozřejmě občas dojde řeč na někoho, kdo tam není, v tu chvíli mluvíme s co největší láskou. Uvědomujeme si, že nemůžeme změnit nikoho jiného, jen sami sebe. Když jsme v Kruhu srdce a něco se nám nelíbí na druhém, řešíme to vždy v Kruhu a vždy s dotyčným, nikdy ne za jeho zády. 

Naučili jsme se také, že Kruhu srdce, je o zodpovědnosti. V Kruhu jsme hlavně a především zodpovědní každý sám za sebe, za to, co vyjadřujeme a sdílíme, za každý svůj pocit, myšlenku a záměr. Takže pokud mne přepadne nějaký nepříjemný pocit, jsem zodpovědný za to, jestli ho sdílím nebo ne. Pokud si ten pocit ponechám pro sebe, energie se zastaví a Kruh se rozpadne. A taky je to o odvaze sdílet i nepříjemné pocity obzvlášť spojené s druhými lidmi. Ale vždycky, když tu odvahu najdeme, cítíme, že Kruh funguje lépe. Máme totiž taky zodpovědnost za Kruh. To se projevuje tím, že se jeden o druhého staráme, zajímáme se, že nám není lhostejné, když je někdo v krizi, že dbáme na dodržování dohod a sdílíme třeba svou nelibost, když je někdo nedodržuje. (např. když se domluvíme, že začneme v tolik a tolik hodin a někdo se courá ještě půl hodiny někde jinde, hned s ním můžeme sdílet své rozhořčení). A třetím okruhem zodpovědnosti je zodpovědnost za to, co prožíváme. Např. pokud někdo sdílí a je to opravdu emotivní a druhý má touhu a potřebu se ho dotknout nebo ho obejmout, tak vždycky se ho zeptá jestli to dotyčný chce, protože je na jeho zodpovědnosti, jestli to chce. A naopak, pokud sdílející touží v průběhu svého sdílení po objetí, musí to sdílet, říct si o to nahlas, protože on je zodpovědný.

Být v Kruhu srdce je nepopsatelné slovy, je to přímý prožitek plný emocí a zážitků…

Co je Kruh srdce

Kruh srdce je skupina lidí, kteří chtějí být spolu a sdílet spolu část svých životů. Tím, jak se lidé spojují do skupiny podle modelu Kruhu srdce, jak v ní prožívají své životy, jak to, co objevují, aplikují ve vztazích v rodině, v práci nebo s přáteli, tak nacházejí nové možnosti nebo způsoby uplatnění či tvorby svého Kruhu srdce. Ze skupiny lidí nebo přátel, kteří jsou propojeni, se rodí komunita. Tvoří nádobu, která se plní zážitky propojenosti a jednoty a ta energie se rozlévá do celého světa a prostřednictvím funkční komunikace s dalšími lidmi, tvoří soulad a harmonii v celé společnosti.

V Kruzích srdce se chceme stát více radostnými a tvořivými, chceme lépe chápat sami sebe, lidi kolem nás i svět, proto v nich tvoříme prostor k vyjádření radosti a tvořivosti prostřednictvím desítek různých prožitkových aktivit. K této propojenosti vedou všechny společné aktivity, které v Kruhu děláme, sdílení pocitů a záměrů, debaty o otázkách, které nás zajímají, ale i tanec, zpěv, hry, meditace nebo společné tvoření, oslavy či výlety.

Kruh srdce není terapeutická metoda, přesto v něm probíhá osobnostní rozvoj a léčení. Kruh srdce není seminář, přesto se v něm člověk dozví o sobě i o ostatních nesmírně mnoho. Nikdo z účastníků nemusí být léčitel nebo učitel, Kruh srdce je pro každého. Může s ním začít kdokoli a kdykoliv. Díky podpoře ostatních členů Kruhu a jednáním podle dohodnutých pravidel dokáží účastníci proniknout do nejhlubší podstaty svých pocitů a záměrů, i když třeba nevědí o psychologii vůbec nic. Přesto prostým sdílení pocitů a záměrů dojdou k prožitku propojenosti s druhými lidmi a můžou najít odvahu být těmi, kým skutečně jsou a rozhodnout se prožívat radost už tady a teď a již se dále nezabývat starou bolestí.

Kruh srdce a zážitek propojení

Sedíme v kruhu, sdílíme své pocity a záměry a nasloucháme pocitům a záměrům druhých lidí. Když odpovídáme na otázku “Co cítím?“ a „Co chci?“, nesdílíme s druhými jen slova, ale i své energie a vlastně celý život. Sdílíme Život. V Kruhu srdce prožíváme, že Život je to, co sdílíme, co máme společné. Život je vesmírné kontinuum, které nikde nezačíná a nikde nekončí, ale prostě JE, tady a teď, a my jsme jeho součástí. Všechny bariery, kterými jsme Život rozdělili, se najednou ukazují jako umělé a jasně vidíme, že nám brání v prožitku toho, co opravdu všichni hluboce a ze srdce chceme. Rozdělujeme svůj vlastní život a oddělujeme se od života druhých lidí. V Kruhu srdce tyto bariery padají a ukazují se jako zbytečné a nefunkční.

Když odložíme své obrany a masky, když přestaneme sami sobě lhát o tom, co potřebujeme k radosti a štěstí, zjistíme, že všichni chceme velmi podobné věci. Chceme milovat a být milováni. Chceme být těmi, kým opravdu jsme, bez nutnosti se přetvařovat a lhát o sobě, bez povinnosti přizpůsobovat se obrazu, který mají o nás druzí lidé, chceme být přijímáni takoví, jací zrovna jsme, bez hodnocení, bez soudů. Bezpodmínečně. Tohle vše můžeme v Kruhu srdce dostat od druhých lidí a pochopíme, že to opravdu dostáváme ve chvíli, kdy tohle vše také druhým lidem sami dáváme. Máme šanci sladit svůj záměr se záměry druhých, když nasloucháme tomu, co oni cítí a co chtějí. Tehdy můžeme najít to společné, co máme a co nás spojuje, místo hledání toho, v čem se lišíme a co nás rozděluje. Pokud to, co druzí chtějí, je to, co my s radostí dáváme, můžeme vytvořit více radosti jen tím, že si vzájemně dáme to, co potřebujeme, lásku, důvěru, respekt, ocenění, soucit, doteky, obejmutí atd. O tom je život v Kruhu srdce. Když otevřeně sdílíme své potřeby, máme šanci najít lidi, kteří je dovedou naplnit.

Podstatou Kruhu srdce je prožitek propojení a jednoty s druhými lidmi, dochází v něm k prožití esence druhých, k přímému vnímání jejich energií a pocitů, k hlubokému ztotožnění, k vytvoření souladu a harmonie záměrů jednotlivců a k vytvoření záměru společného, který je propojen se záměry všech zúčastněných.

Kruh srdce a spirituální práce ve skupině

Kruh srdce může okamžitě začít tvořit jakákoliv skupina lidí, přesto začátek nemusí být snadný. Bariery, které kolem sebe lidé mají, jsou mohutné. Spousta lidí se nechce hluboce otevřít před lidmi, které dobře neznají, jiní naopak před těmi, které znají, vybudování pocitu důvěry a bezpečí trvá někdy dlouho, obzvlášť pokud zúčastnění nevědí, k čemu jejich úsilí směřuje. Proto zájemcům nabízíme prožitek Kruhu srdce s námi jako facilitátory. V takovém Kruhu seznámíme interaktivně účastníky s dohodami o jeho fungování, prožijí si proces jeho tvorby i spoustu dalších aktivit, které lze v Kruhu dělat. Mohou také poprvé prožít pocity propojenosti a jednoty, kterých mohou dosáhnout ve svých vlastních Kruzích. Tyto moderované Kruhy jsou časově omezené a probíhají jako víkendový seminář.

Jak seminář Kruhu srdce probíhá? Co se v takové skupině děje? Sedíme a sdílíme pocity a záměry. Ve chvíli, kdy druzí cítí, že sdílející nějaký pocit nebo záměr blokuje nebo nevyjadřuje, sdílí sami bez soudů a hodnocení druhých své pocity z takové situace. Touto zpětnou vazbou se navzájem upozorňujeme na bariery, které si tvoříme. K odstranění těchto barier využíváme i dalších aktivit nebo metod terapeutické práce, podle dovedností nebo znalostí facilitátorů. K osvětlení hlubokých traumat, které tyto bariery tvoří a které brání člověku v hlubším zapojení se do Kruhu srdce, používáme rodinné konstelace nebo řízené rozhovory. K rozproudění energie skupiny pak slouží různé pohybové aktivity, zpěv, meditace, jóga smíchu nebo další zábavy.
 

Smyslem toho všeho je dodat si navzájem sílu a energii, ty mohou přitéci, když bariery mezi námi padnou. Potřebujeme totiž mnoho síly, abychom sebrali odvahu sáhnout si až na samé dno svých pocitů, připustit si a přijmout všechny pravdy o sobě a začít se milovat takoví, jací právě jsme, začít žít život podle svých nejkrásnějších představ. Ale v Kruhu srdce v tom nejsme sami, všichni jsme na tom úplně stejně. A tak si pomáháme navzájem, inspirujeme jeden druhého. To, že někdo sebere odvahu sáhnout si na své dno nebo splnit si svůj sen, dokáže k témuž inspirovat i ostatní.

V časově omezeném moderovaném Kruhu toto vše nemusí proběhnout v úplnosti, mnoho barier padne, přesto nemusí být úplně odstraněny, pro někoho to může být také práce na celý život v jeho vlastním malém Kruhu. V tomto spočívá omezení moderovaného Kruhu srdce, přesto prožitek, který si účastníci odnášejí, je opravdový. Facilitáror není v pozici vševědoucího učitele ani všemohoucího doktora a účastníci nejsou ani žáky ani pacienty. Kruh srdce lze srovnat s rodinou, kde si jsou všichni rovní, není tam jeden člověk, který Kruh vede a řídí. Kruh srdce je veden společnou vůlí jeho členů. Pokud v Kruhu probíhá účení nebo léčení, je to přirozený proces podobný tomu, když se dítě učí chodit nebo mluvit nebo když se doma uzdravujeme. V Kruhu neprobíhá vyučování od učitelů ani léčení od lékařu, v Kruhu srdce probíhá ŽIVOT.

Moderované Kruhy mívají větší počet účastníků, pořádáme je v počtu 15 až 25. Ostatní Kruhy jsou mnohem menší, minimum jsou tři lidé maximum tak osm, v takovém Kruhu se dá jít mnohem hlouběji, každý má víc času na vypořádání se se svými bolestmi. Lze mít Kruh srdce i ve dvou lidech (partnerství, manželství) nebo Kruh rodiny. Velice funkční je, pokud mají v takovém malém Kruhu k němu všichni symetrický vztah, mají přibližně stejnou znalost o jeho fungování a došli přibližně stejně daleko v sebepoznání, pak společně mohou proniknout ke zdrojům radosti a sdílet je mezi sebou. V takovémto Kruhu vzniká nejhlubší a nejintimnější propojení.

Kruh srdce a komunikace s lidmi

Principy komunikace, které fungují v Kruhu srdce jako skupině lidí, lze použít v jakémkoliv vztahu, v manželství, s dětmi, v práci, kdekoliv. Mluvíme jen sami za sebe. Říkáme jen, co cítíme a co chceme, ne co si myslíme o druhých nebo co po nich chceme. Místo vymýšlení si, co si druzí myslí nebo cítí, se jich přímo ptáme. Přijímáme druhé takové, jací právě jsou, nehodnotíme ani nesoudíme jejich chování, slova nebo myšlenky, naší reakcí na to vše je sdílení našich aktuálních pocitů a záměrů s vědomím, že my sami jsme zodpovědní za své prožitky.

Způsobem komunikace vycházejícím z modelu Kruhu srdce se navzájem vedeme k zodpovědnosti za to, co prožíváme. Připomínáme si zodpovědnost za vyjádření svých prožitků a uvědomujeme si, že je to naše zodpovědnost, kterou nemůžeme přenést na nikoho jiného. Každý je v tomto bodě zodpovědný sám za sebe, nikdo druhý nemůže za nás říct, co cítíme nebo co chceme, nikdo druhý to za nás nemůže vyjádřit a nikdo jiný to nemůže změnit. Dokud mlčíme, tak to prostě zůstane uvnitř nás a druzí lidé nemají možnost s tím cokoliv udělat, je na naší zodpovědnosti sdílet otevřeně a upřímně své pocity.

Ve chvíli, kdy ve svých vztazích začneme komunikovat jako v Kruhu srdce, začneme v nich tvořit více harmonie a souladu. Může se stát, že pokud s lidmi z našeho okolí začneme komunikovat jinak, než byli zvyklí, setkáme se s jejich nepochopením nebo odmítavou reakcí, ale důsledným aplikováním této nové komunikace tato nepochopení překonáme.

Kruh srdce a komunita

Tej Steiner popisuje Kruhy srdce jako malé podpůrné skupiny a doporučuje dát si závazek 8 týdnů pravidelných setkávání v pevném složení, aby taková skupina vznikla. Prožitek takového malého intenzivního Kruhu srdce s přáteli je nezastupitelný k nalezení odpovědi na otázku, co opravdu od svého života chci, jak si představuji svůj život podle svých nejkrásnějších představ a co mě brání tohle všechno prožít. V takovém Kruhu můžeme najít sílu svůj život změnit nebo začneme hledat další lidi, jejichž záměry souzní s našimi. S nimi můžeme tvořit další Kruhy zaměřené již na prožitky čisté radosti z toho, že jsme skutečně těmi, kým jsme. Tak vzniká Síť Kruhů srdce.

Kruh srdce není jen sezení v kruhu, ale veškeré aktivity, které spolu děláme, protože i ony vedou k prožitku jednoty. Vypozorovali jsme, že pokud se v malých Kruzích zbavíme svých osobních barier a žádné nové si už nevytvoříme, dokážeme vytvořit nový Kruh srdce ne za 8 týdnů, ale za pět minut. V každém dalším Kruhu se sice dohody konstituují znova, ale pokud ho tvoříme s lidmi, kteří už je znají, je vznik Kruhu rychlý. A když si je každý z nás vědom toho, co cítí a co chce, nemusíme se prodírat houštinou negativních pocitů nebo nejasných záměrů, a můžeme se všichni dohodnout, jak tady a teď společně vyjádříme radost, kterou máme v sobě. A toto propojení nemizí ani když se rozejdeme.

V Humanity´s Teamu žijeme Kruhy srdce už víc jak rok a po jednom semináři jsme se nerozutekli, ale stále jsme v častém kontaktu. A tak se nám stalo něco zvláštního. Dokážeme velice rychle vytvořit ten pocit propojenosti, důvěry a bezpečí ať jsme v jakémkoliv složení, a dokážeme rychle předat tyto pocity nově příchozím a integrovat je mezi sebe. Pak propojenost Kruhu srdce prožíváme stále.

 

Kamil Krbálek

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist