tvoříme svobodný prostor

Meditace hvězdného míru 22. června ve 21:00

18.06.2008 07:48

 

Vždycky hledám, co máme společné a na čem se můžeme shodnout a věřím, že s každým člověkem to společné dokážeme najít. A našel jsem to i s protestní skupinou aktivistů, kteří si říkají nenásilí (www.nenasili.cz). Nebudu se rozepisovat o tom, v čem nesouzníme a zaměřím se na to, co mě od nich oslovilo.

Radomil Hradil (radomil.hradil@pro-bio.cz) vytvořil Meditaci hvězdného míru, která se mi velice líbí a souzním s ní. Z toho, co o meditaci píše, vybírám jen to, s čím souzním a čemu chci dát energii, s čím nesouzním to vynechávám

Kamil

-------------------------------------------------------------------------------------
Navržený čas meditace: neděle 22. června, 21 hodin letního času.

Tuto meditaci jsem doplnil ještě jednou meditací určenou speciálně pro naše podmínky. Týká se radaru. Účelem radaru je vyhledávat ve vzdušném prostoru nepřítele. Účelem "radarové" meditace je učit se vyhledávat v prostoru kolem nás naše duchovní přátele. Tuto meditaci lze provádět individuálně kdykoli.

Jedině když se budeme učit překonávat svůj vlastní strach z pomyslných nepřátel a prohlubovat mír ve svém nitru, může se nám podařit prohloubit světový mír.

Meditaci hvězdného míru

• Cítím se ve svém vnitřním středu.
• Je to centrum mého vnitřního míru, mého božského jasu.
• Cítím, jak z mého vnitřního středu vycházejí do všech stran paprsky a spojují se se středem všech lidí, kteří se účastní této meditace.
• Vnímám světelnou síť míru rozprostírající se po povrchu celé Země.
• Tato světelná síť se dává do pohybu, začíná rotovat a vytváří kolem celé Země souvislou sféru světla, které je světlem míru.
• Tato rotující a opalizující sféra míru pulzuje a v pulzech se rozšiřuje do celého vesmíru. Země je tak středem a zdrojem světového míru. Můj střed, mé srdce je centrem a zdrojem světového míru.
• Šířící se vlny míru nalézají odpověď u vesmírných bytostí a vracejí se na Zemi jako záplava lásky a moudrosti.
• Vlny této lásky a moudrosti omývají všechna lidská srdce, i ta, která dosud mír nepocítila, a odnášejí z nich poslední zbytky strachu, takže i ona se mohou rozzářit světlem míru.
• A tak vnímám světlo hvězdného míru stoupající z mého srdce a ze srdcí všech lidí.
• A vnímám teplo lásky a moudrosti snášející se na Zemi.
• Chvíli tuto představu a tento pocit udržuji.
• Znovu si uvědomuji svůj střed a přetrvávající pocit bezpečí a jistoty. Děkuji za něj.

Navržený čas meditace: neděle 22. června, 21 hodin letního času.

Meditace duchovního radaru

• Sedím (stojím, ležím…) se zavřenýma očima a spouštím svůj duchovní radar.
• Svým pronikavým duchovním zrakem vnímám prostor kolem sebe.
• Pátrám po bytostech přinášejících poselství lásky a přátelství.
• Ve tmě kolem mě se začínají třpytit zářící body, kterých neustále přibývá.
• Každý z těchto bodů získává podobu anděla, který mi přináší zprávu o lásce, přátelství a míru na nebi i na Zemi.
• Nechávám svůj duchovní radar spuštěný, jak dlouho potřebuji.
• Vypínám svůj duchovní radar.
• Vím, že ho mohu zapnout kdykoli, budu-li postrádat poselství lásky a přítomnost andělů, přinášejících přátelství a mír.
• Děkuji.


Radomil Hradil, 9. června 2008

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist