tvoříme svobodný prostor

Mé vyznání? Nová spiritualita

20.04.2010 11:38

Věřící nejsem, protože na otázku "Věříš v Boha?" obvykle odpovídám NE. Můj vztah k Bohu je takový, že VÍM, že existuje. Ale 25.3.2011 proběhne sčítání lidu a tak přemýšlím, co napíšu do kolonky "vyznání".

Média pořád operují s tím, že u nás je jen čtvrtina "věřících", což dle mě znamená, že do toho počtu počítají lidi, kteří při minulém sčítání napsali takové vyznání, na které mají statistici kolonku. My ostatní jsme v amorfní mase těch bez vyznání, ateistů a "něcoistů". Ale když se podívám kolem sebe, tak neznám ŽÁDNÉHO ateistu a znám jen pár lidí, kteří tvrdí, že v nic nevěří. 95% mých známých v "něco" věří, ale těžko je zařadit do škatulky ve statistickém systému a tak si nás statistici zařazují, jak chtějí. A to se mi nelíbí, já totiž žádný "bez vyznání", "ateista" nebo "něcoista" nejsem. Co jsem napsal při minulém sčítání, si už nepamatuju, vím, že to bylo něco nestandardního, ale už je to mnoho let, mé vědomí je mnohem širší, tak bych TO rád přesněji vystihnul a našel lepší termín. 

Dlouho jsem přemýšlel, jak to, co v sobě mám, pojmenovat. Když hledám slova, která by to popsala, pokouším se pochopit a uchopit v symbolech to, co ze mě tryská, ten hlas srdce, který vyvěrá z mé podstaty a nově teď formuje můj pohled na svět a systém přesvědčení. Moudří tohoto světa to nazvali spiritualitou. Spiritualita není náboženství ani filozofie, není to ateismus ani "něcoismus", je to ze srdce tryskající proud Života, který námi lidmi prochází a tvoří, prožívá, vnímá. A tenhle spirituální proud tryská z každého člověka, protože všichni jsme nejen tělesné a mentální bytosti, ale i spirituální

Každé náboženství mělo na svém počátku takový výtrysk, ale lidé přestali hledat jeho zdroj v sobě, zapomněli, že ho tam mají a jen dlouhá tisíciletí zkoumají spirituální výkřiky zakladatelů různých náboženství. Ale časy se mění. Opět hledáme, opět jsme na cestě a každý svým způsobem přinášíme ze Zdroje své osobní živé svědectví. A tohle nové hledání docela trefně pojmenoval americký spisovatel Neale Donald Walsch Novou spiritualitou.

V Nové spiritualitě není mnoho "nového" ve smyslu nikdy na Zemi neviděného, ale já tu novost spatřuju v něčem jiném. Ta spiritualita je nová tím, že je čerstvá, znova prožívaná, že člověk je tady a teď napojen na Zdroj a v tuto chvíli z něho čerpá, má božskou inspiraci, vnímá hlas srdce nebo je propojen s proudem života. A tak se člověk vyznávající Novou spiritualitu nespoléhá na to, jak ten Zdroj používali jiní lidé, jak své zkušenosti z něho zaznamenali, natož aby tyhle "staré" zápisy považoval za jediný možný hlas. "Stará" spiritualita není stará tím, že je zde tisíce let, ale tím, že je přefiltrována přes mysl a slova. Všechny knížky autorů Nové spirituality obsahují jen tu starou spiritualitu, ale vždy vyzývají druhé - napojte se sami na ten Zdroj a přineste své vlastní svědectví.

Jak vůbec definovat Novou spiritualitu? Nevím, snad jen krátce. Podstatu Nové spirituality spatřuju v procesu hledání sebe sama a nalézání toho, kdo jsem, co je smyslem mého života a co chci tady na světě skutečně dělat, Druhým krokem (protože to je cesta) je uvědomění si skutečnosti, že odpovědi na ty otázky nejsou zapsané v nějakých knihách, neřeknou nám je druzí lidí, ale máme je ve svém srdci a musíme je ozvučit vlastním hlasem. A když tohle děláme, je to Nová spiritualita, ať už každý z nás říká cokoliv, ale když to děláme opravdu poctivě, stane se zázrak a naše odpovědi se skvěle doplňují a jedna druhou rozvíjí a tvoří nový systém, jsme totiž součástí jediného celku. To je poselství, které Nová spiritualita přináší.

Věřím tomu, že právě termín Nová spiritualita pro naše nové vyznání by se mohl chytnout, mohl by oslovit i mnoho dalších lidí tak, že by s ním mohli výstižně popsat i své vyznání. Na jednu stranu je to sousloví konkrétní a na druhou zase otevřené. Nová spiritualita není dogmatický systém a do její široké definice se vejde hodně osobních pohledů a personálních systémů přesvědčení a přitom to není rozplizlé "něco", ale pohled na svět vyznávající sebepoznání, hledající zdroje pravdy a síly v sobě a chápající, že všichni jsme součástí jednoho celku, propojení a božští, což Novou spiritualita zase dost jasně odlišuje od jiných vyznání.

Jak to máte vy? Co při sčítání napíšete vy do kolonky vyznání?

Kamil Krbálek

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist