tvoříme svobodný prostor

Kdo jsme?

23.04.2008 19:51

Svými životy obnovujeme naše spojení s Bohem a jeden s druhým, vytváříme tak prostor pro Novou spiritualitu, prostor, kde může vyrůst nová společnost, prostor, kde lidé žijí v míru, harmonii a štěstí. 

Jsme tu, abychom poznávali, ne abychom kázali. Naším záměrem není vytvořit nové náboženství, ale nabízíme nový pohled na náboženství, která již máme. Naší myšlenkou není, že lidstvo potřebuje odvrhnout svá současná vyznání, nebo se jich jakkoli zříct. Naší myšlenkou je, že lidstvo potřebuje tato vyznání rozšířit do nové podoby, která otevírá nové pozoruhodné možnosti. Právě to nazýváme Novou spiritualitou. Jsme přesvědčeni, že všichni jsme součástí jednoho celku  a základní zájmy máme všichni stejné, proto jsme otevřeni i ateisticky nebo materialisticky smýšlejícím lidem. Naším cílem je umožnit každému člověku svobodně vyjádřit to, kým skutečně je  a skrze sjednocení se sebou samým přispívat ke sjednocení lidstva.

Nehodláme zachraňovat svět zoufalou činností. Jsme hluboce přesvědčeni, že jádro naší civilizační krize je spirituálního charakteru a její příčinou jsou nefunkční přesvědčení, názory, víry a představy. Veškeré jednání vychází ze systému přesvědčení a teprve změnou tohoto systému může dojít k efektivní změně konání. Činnost, která nevychází ze změny našich nejhlubších představ o Životě či Bohu, nemá podle nás šanci na úspěch. Proto podporuje jednání, které vychází k poznání toho, kým opravdu jsme.

Dodáváme lidem odvahu k připuštění myšlenky, že všichni dohromady již máme veškeré vědomosti, veškeré informace a veškerá fakta, která kdy budeme potřebovat k tomu, abychom vytvořili svět, o němž všichni sníme, že déle hledat nemusíme, ale že nastal čas toto vědění sdílet a podle něho žít.

Nabízíme lidem příležitost prozkoumat nové myšlenky a koncepce o Bohu a Životě,

které dosud rozhodující náboženští nebo političtí vůdcové světa ignorují nebo zakazují.  Toto poznání vstřebáváme do svého bytí a to se stává součástí naší bezprostřední reakce na vše, s čím se ve svém životě setkáváme.

Neprosazujeme konkrétní cestu. Nikomu nediktujeme co a jak má dělat. Humanity´s Team nikoho neomezuje v jeho svobodné cestě za vyjádřením sama sebe. Principy Nové spirituality nikomu neurčují jeho vlastní cestu ani neomezují právo sebevyjádření.

Jsme v procesu učení. Učíme se svobodné, otevřené a upřímné komunikaci, rozvíjíme své schopnosti řešit problémy. V každé situaci přistupujeme k lidem s láskou a respektem a učíme se přijímat různost a rozmanitost a chápat je jako příležitost přemostit rozdíly. Věříme, že život podle principů Nové spirituality každému z nás slouží jako katalyzátor osobního růstu a pomáhá a posiluje i celý Humanity´s Team.  Začínáme u sebe, přistoupili jsme na to, že my jsme tou změnou, kterou chceme ve světě vidět.

Nekritizujeme, nýbrž nasloucháme, protože jsme společníky na duchovní cestě, nesoudíme jeden druhého ani nedáváme nevyžádané rady. Jednoduše nasloucháme, snažíme se porozumět a pochopit, jeden druhému podáváme ruku k bezpodmínečné lásce a ke světlu. Není potřeba, abychom jeden druhého zachraňovali nebo přímo řešili cizí problémy. Ale podaná ruka a otevřené srdce, které jeden druhému nabízíme, je tou podporou, o které je řeč.  

Neříkáme, že naše cesta je nejlepší. 

Naše cesta je prostě jiná… Existuje mnoho jiných výborných cest. Netvrdíme, že jsme dokonalí i my se učíme.

Jsme si vědomí toho, že Všichni jsme jeden, že nejsme odděleni od Boha ani jeden od druhého, že je jen Jediný Boží Zdroj, a ten se nestará o to, zda jsme katolíci nebo protestanti, židé či muslimové, hinduisté nebo mormoni, anebo třeba úplně bez vyznání víry, že nikdo z nás není o nic lepší než kdokoli druhý, že svoboda je podstatou Života, nikoli něco, co můžeme získat, že láska nezná žádné podmínky a hranice a že radost je přirozený stav našeho bytí. Život je naše nejposvátnější a nejvyšší hodnota.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist