tvoříme svobodný prostor

Kamil

13.06.2008 12:00

Probuzení k Jednotě

1.     Jaká událost či okamžik způsobily, že jste začali věřit v Jednotu?

Láska. Objímal jsem se s nejkrásnější ženou na světě a tohle naše objetí bylo tak hluboce propojující, že jsem věděl, že jsme jeden. Prožíval jsem to. Nebyl rozdíl mezi mnou a jí a cítil jsem se, jako bych stál sám. V tom objetí byla taková podpora, svoboda a důvěra, že mě to navždy změnilo.

2.     Jaké aspekty naší Jednoty jsou pro vás nejdůležitější a proč?

Důvěra a otevřenost, protože umožňují svobodně sdílet to, kým skutečně jsme, co cítíme a kam směřujeme. Přijímání a vcítění se, protože nám umožňují vnímat bez soudů a hodnocení druhé lidi, jejich pocity a záměry. Dávání a tvoření, protože díky nim nalézáme to, co máme společné a co chceme dohromady budovat a prožívat. Láska a radost, protože ony jsou nejhlubším smyslem naší existence.

3.     Dle vašeho názoru, co by bylo tou největší změnou, která by se na světě odehrála, kdyby lidstvo věřilo ve svou Jednotu?

Když se víra v Jednotu mění na prožívanou realitu, mění se naše vnímání světa, najednou vidíme víc a hlouběji, je nám jasné, jak jsou věci, události, děje i lidé propojeni, že jsou součástí jednoho celku. Od té doby, co nejenže věřím v Jednotu, ale prožívám jí, se mi naprosto změnilo paradigma, to jak uvažuju o světě a o lidech. A vidím to i na lidech kolem sebe a čím více lidí prožívá tuhle proměnu paradigmatu, tím blíže jsme ke změně paradigmatu celého lidstva. To, co prožíváme, je tvoření nového vědomí, vědomí sounáležitosti.

4.     Co by vám pomohlo zakoušet Jednotu v každodenním životě?

Co mi pomáhá zakoušet Jednotu? Jsou to lidé kolem mě a naše sdílení života, kdy jeden druhému s láskou a svobodně ukazujeme, kým skutečně jsme. Dělíme se v Kruhu srdce o své pocity a víme, co cítíme a prožíváme a k čemu každý z nás směřuje. A najednou se dílky té skládačky začínají spojovat, naše životy na sebe navazují, podporují se a rozvíjejí jeden druhý a my tvoříme lidstvo. A velice silně zakouším Jednotu při Dotecích...

5.     Jakou roli dle vás hraje HT v přinášení Jednoty do tohoto světa?

Pro mě je klíčové, k čemu prožívání Jednoty směřuje. Něco nového mezi námi vzniká a HT je pro mě místo, kde mohu být s lidmi a kde společně můžeme tvořit svět podle našich nejkrásnějších představ. HT je prostor, kde vzniká Nová Země a my jsme těmi, kdo jí tvoříme svými životy.

6.     Představte si, že vám zlatá rybka může splnit tři přání – jaká přání pro tento svět byste zvolili?

Chci žít v lásce a mezi láskyplnými a soucitnými lidmi. Chci prožívat radost, hojnost, štěstí a harmonii napříč všemi kontinenty. Chci dýchat čistý vzduch, pít čistou vodu a prožívat čisté vztahy.

7.     Jednota je princip, který mnoho lidí považuje za nesrozumitelný. Dle vašeho názoru, jak nejsnáze a nejsrozumitelněji můžeme toto poselství šířit?

Beze slov, třeba tancem, obejmutím, pohledem do očí, pohlazením....

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist