tvoříme svobodný prostor

Jsme Humanity´s Team

23.04.2008 20:00

Začínáme si uvědomovat, jak chceme prožívat svůj život, v jakém světě chceme žít, jak chceme, aby fungovaly vztahy mezi lidmi. Tohle uvědomění je hluboko v srdci každého z nás, jde o naše nejkrásnější představy o životě. Nejdříve o nich o samotě přemýšlíme, pak máme touhu o nich mluvit s ostatními lidmi a nakonec je prožijeme. Takto se naše nejkrásnější představy stávají skutečností, realitou. Poté, co vyjdeme ze svého srdce, sdílíme navzájem svá očekávání, dáváme ostatním svou inspiraci a přijímáme inspiraci od nich. Sdílení je druhým krokem k realizaci myšlenky. Čím hloub pak pronikáme ke svým srdcím, tím více zjišťujeme, jak jsme si podobní, jak všichni chceme v podstatě to samé, lásku. A zjišťujeme jak se naše představy navzájem doplňují a překračují, jak jedna druhou rozvíjí, jak jsou v souladu a harmonii. A náš soulad je čím dál hlubší a tvoříme společnou představu, na jejichž realizaci už nejsme sami. Humanity´s Team je takovou naší společnou nejkrásnější představou o životě, v něm tvoříme prostor k tomu, abychom mohli realizovat každý svůj sen.

Už v tuto chvíli se spousta lidí věnuje nové duchovnosti, aniž by tohle slovní spojení vůbec slyšeli, aniž by slyšeli o Hovorech s Bohem nebo Nealu Donaldu Walshovi. Obrovská spousta lidí se účastní různých duchovních seminářů nebo esoterických festivalů, navštěvují léčitele nebo spirituální cvičení, zkrátka pracují na svém duchovním růstu a další masa lidí tyhle akce organizuje, jsou učiteli, léčiteli, cvičiteli.

Jednou se kamarádka chlubila: „Cvičím Tai-či.“ „No, to je paráda,“ nadšeně jsem jí podporoval, ale pak mě to došlo, to byl ten záblesk inspirace, zeptal jsem se jí: „A pak? Když docvičíš, co děláš s tou energií?“ Co vlastně dělají lidé, když skončí hodina Tai-či nebo jiní, když skončí seminář, léčebná seance nebo přednáška? Jak žijí, než se vypraví na další akci? Další kamarádka vykládá karty a jednou jsem se jí zeptal: „Kdo jsou ti lidé, kteří k tobě chodí?“

Začali jsme si uvědomovat, že nás něco spojuje, ale přitom o tomhle spojení nevíme. Spousta lidí na celém světě objevuje svou cestu, nádherně duchovně roste, ale my si neuvědomujeme, že jsou to lidé kolem nás, může to být soused z vedlejšího domu a my to vůbec netušíme. Když seminář nebo seance skončí a lidé se rozejdou do svých domovů, to společenství spřízněných duší, které se tam vytvořilo, končí. Každý se opět stává individualitou v postmoderní společnosti, kterou je vyplněn zbytek našeho světa. Opět nás ta civilizace deptá, snaží se nás vtáhnout zpět do svých šablon, saje naši energii, nutí nás dělat něco, co nechceme. Všichni očekávají, že budeme stále stejní. Tyhle těžké chvíle přežíváme s nadějí, že se opět sejdeme s těmi, se kterými je nám lépe. Je to vlastně schizofrenní život, jsme lidmi dvou tváří. Ale už to nikoho nebaví. Ale opravdu nikoho, víte ale, že to nebaví třeba vašeho šéfa? Nebo tu mrzutou prodavačku? Nebo vašeho souseda? Že i oni včera byli na nějakém báječném semináři, že tam třeba prožívali to samé co my na tom svém? Ale stejně jako my sklouzli zpátky do těch šablon, které jsme si vytvořili v téhle společnosti? A tak se na sebe mrzutě koukáme a nevíme, že máme stejný sen.

Není zde povědomí pospolitosti. Nevíme, že můžeme vytvořit komunitu, společenství lidí, kteří chtějí žít spolu. Duchovně rosteme, léčíme se nebo cvičíme, chceme lépe fungovat v životě a s lidmi kolem sebe, ale málokdo to ví. A třeba stačí málo k tomu, aby nějaké společenství vzniklo, třeba stačí jen říct „jsem tu, žiju s vámi, žijte vy se mnou“ . Humanity´s Team je prostě značka, která celému světu říká „mám sen. (I have dream…) Pojďme konečně udělat ze Země místo, kde se dá dobře žít.“

Individuální duchovní růst je nezastupitelný, urovnáváme své energie, vyjasňujeme vztahy nebo čistíme mysl. Spousta lidí si tvoří svůj individuální duchovní program, navštěvují semináře nebo léčitele, věnují se reiki, kineziologii nebo astrologii, cvičí jógu, zen nebo tai-či, učí se na duchovních školách. Ale co ve chvíli, kdy jsme vycvičeni, vyléčeni nebo vyučeni? Všichni přece nechceme a nemůžeme být novými cvičiteli, léčiteli nebo učiteli. Třeba chceme jenom žít v souladu s vyšším duchovním stavem, do kterého jsme dospěli, nemusíme nikoho léčit, učit ani cvičit, prostě jenom chceme tvořit svůj život. Chceme být s lidmi. Protože to, co prožíváme na našich občasných setkáních, chceme prožívat celý život. Vyzýváme Vás, abyste si nenechávali pro sebe energie, které jste získali, vědomosti, které jste nabyli, dovednosti, které jste nacvičili. Máte odvahu podělit se s ostatními o svůj život? My chceme sdílet Život s Vámi. Nemusíme být mistry reiki, abychom se podělili o radost z proudících energií, nemusíme být gurui, abychom projevili svou moudrost, kterou máme v srdcích, nemusíme být duchovními učiteli, abychom pomohli přátelům v nouzi, nemusíme být léčiteli, abychom léčili. Tohle všechno děláme tím, že jsme spolu, že sdílíme své životy, že Žijeme.

Nová duchovnost se zrodila v našich myslích a srdcích, byla po kapkách předávána v malých kroužcích lidí, rozlévala se do celé civilizace a proměňovala celý náš život. To, že jsme spolu, nám dává vědomí, že to, co děláme a prožíváme, není jen individuální zkušeností, ale že náš osobní duchovní růst je nesmírně důležitý, protože je součástí duchovního růstu celého lidstva. Spousta z nás už v nějaké skupině je, scházíme se, společně duchovně rosteme, a i když o sobě vzájemně nevíme, pracujeme na společném díle, to nás propojuje už teď. Je spousta skupin, které jsou naprosto v souladu s novou duchovností, pojďme spolupracovat vědomě a inspirovat se navzájem. Chceme naše skupiny propojit a dát naší práci globální rozměr.

Žijeme svůj život na spoustě neduchovních míst a myslíme si, že kolem nás žijí lidé, které nějaká nová spiritualita naprosto nezajímá. A to že se tam objeví lidé jako jsme my, je totální anomálie. Ale to jsou jen myšlenky, duchovno v nějaké formě zajímá naprosto každého. Všichni v naší republice vypadají jako naprostí ateisti a spirituální ignoranti. Ale to je jenom maska, kterou jsme si nasadili, abychom nevypadali „blbě“ před svými kolegy, známými, přáteli. Maskujeme, že máme zájmy, které jsou obecně považovány za podivné, ale světe div se, které provozují všichni. Dokonce možná i Váš šéf.

Novou duchovnost mají lidé kolem nás v srdci už teď, ale ještě to o sobě navzájem nevíme, teď nadešla chvíle sdělit si to, dát se dohromady a růst dál společně. Spousta lidí tvrdí, že všichni nemůžeme být osvícení, protože pak by zmizel svět, ale dosažení individuálního osvícení není konec cesty, ještě můžeme tvořit a budovat osvícenou společnost, žít v osvícených vztazích, k sobě, k ostatním, k přírodě, mít osvícené hospodářství, politiku nebo školství. Tohle je výzva, která před námi stojí, tohle je úkol, na kterém můžeme všichni společně pracovat, tohle je důvod, proč se učíme, cvičíme a léčíme.

Humanity´s Team jsou lidé a tak HT dělá to, co děláme my, jeho členové a příznivci, HT se zajímá o to, o co se zajímáme my. HT neudělá nic, co neuděláme my sami. A tak jen my sami určujeme, co chceme dělat, prožívat a tvořit. Každý z nás se připojuje k HT přesně s tou aktivitou, kterou právě dělá. Humanity´s Team je organizace, prostřednictvím které pomáháme organizátorům s přípravami jejich akcí nebo sami takové akce pořádáme. Poskytujeme podporu jiným a přitahujeme podporu sami pro sebe. Tým Lidstva může být jóga, zen, reiki, šamanské nebo alikvótní zpěvy, tance s bubny, fotografický kroužek, sochařská výstava, běžecké závody nebo třeba oslava slunovratu. A tvoříme i nové společné činnosti, akce a projekty, jsme v Kruhu srdce a Budujeme Zítřek. Podstatou je totiž vědomí. HT je prostě všude tam, kde je vědomí, že Všichni jsme jeden (We are all one), že žijeme společně na jedné planetě, že v hloubi srdce všichni chceme to samé. Lásku. A tak si jí dáváme navzájem, podporujeme se, nasloucháme si, přijímáme se takoví, jací zrovna jsme. Máme radost, tvoříme, žijeme. A to, co děláme, je globální a planetární proces proměny našeho světa na místo podle našich nejkrásnějších představ.

Nežijeme proto, abychom jezdili na semináře, ale jezdíme na semináře, abychom žili. A nakonec budeme žít bez seminářů, protože tím nejlepším seminářem bude celý náš život. Chceme tancovat, zpívat, sochat a hrát si, protože to je to, co chceme dělat, až naše učení, léčení a cvičení skončí. Ale nemusíme čekat dlouho, začínáme teď hned.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist