tvoříme svobodný prostor

10.celostátní setkání HT Praha Green Garden 24.-26.11.2006

26.11.2006 00:00

Předvánoční Celostátní setkání 24.-26.11.2006, hotel Green Garden, Praha

Kamil 

Zdravím Vás, přátelé,

Největší novinkou setkání v Green Garden bylo pro mě to, že už to žádná novinka nebyla. Brno, Makov, Skochovice, Green Garden s Claudií byly pro mě plné nových zážitků, nečekaných emocí, vnímal jsem je jako začátky spousty nových procesů, které se mi od té doby odehrávají v hlavě nebo v srdci. Tento víkend ty procesy prostě už běžely, dál pokračovaly, vyvíjely se a proměňovaly. Byla to velice intenzivní a soustředěná práce, která ještě nemá konkrétní výsledky, přesto je nutné jí odvést a odžít. I tento mail pojímám pracovně, budu psát o svých pozorování energií v jednotlivých situacích, které jsme prožili a mým záměrem je více vám přiblížit práci se skupinovou energií na konkrétních příkladech. Jde mi o to, abychom si všichni byli vědomí, co se dělo, protože tohle uvědomění je nejrychlejší cestou duchovního růstu. A my máme tu úžasnou možnost a příležitost růst společně. Naše vztahy, kontakty a interakce jsou tou nejlepší duchovní školou, jakou tahle planeta poskytuje. A každá takováhle víkendová akce může vydat za roky duchovního studia během normálního života. Ale podmínkou je být si vědom toho, co se dělo. Moc Vám všem děkuju a těším se na Vaše postřehy a pozorování, na to, jak jste to vnímali Vy, to je pro mě velice cenná zpětná vazba, kdy můžu přehodnocovat nebo jinak chápat to, co jsem prožil.

Bylo to o záměrech, o tom, co chci, co chceme v HT prožívat, bylo to o hledání svých vlastních záměrů i o hledání záměru společného. Mým záměrem pro toto setkání bylo právě se záměry svými, vašimi i společnými pracovat a to jsme také dělali. Ale nechtěl jsem o záměrech diskutovat, slovně a myšlenkově je rozebírat, primární pro mě bylo pracovat s nimi na energetické úrovni (v dimenzi hara). Trochu jsem vám o těch energiích řekl při té meditaci na záměr a zbytku jsem nechal volný průběh. Bylo úžasné sledovat, jak se ten společný záměr (skupinová linie hara) tvoří, ale i jaké jsou peripetie jeho vzniku.

Diskutovali jsme o načasování jednotlivých bodů programu, jestli to pořadí bylo optimální, jestli jsme neměli začít s Kruhem srdce dříve, protože pak jsme toho moc nestihli atd. Ale z pohledu mého záměru, pořadí optimální bylo, přesně takto jsem to chtěl, přesně tak to proběhlo, udělali jste to pro mě přesně, jak jsem potřeboval, díky. (A spousta z vás mělo na tom setkání své vlastní individuální záměry a já věřím, že jsem v nich sehrál roli, kterou jste potřebovali zase vy.)

Kruh srdce je pro mě jen jednou z metod, jak skupinovou linii hara (společný záměr) tvořit, ale já jsem chtěl prožít i použít i všechny ostatní metody, jak tu linii vytvořit. Důvod byl ten, že s vytvořenou skupinovou linií hara funguje Kruh srdce mnohem snadněji a jeho start je mnohem rychlejší. Vše, co jsme dělali v sobotu, směřovalo právě k budování této linie. Bylo tam dost nových lidí, kteří přišli s krunýři, obranami a maskami a právě tyto aktivity jim pomáhaly se zbavit těchto stagnujících energií a naše otevřenost a zpětná vazba jim umožňují pocítit nejen naší energii, ale i svou vlastní. Bez tohoto úvodu by Kruh srdce nefungoval. - Píšu "chtěl jsem použít všechny ostatní metody...", ale zpívám blbě, tančím mizerně, můj organizační talent je nulový, ale právě proto tam mám Vás všechny, abyste to pro mě uspořádali.

S energií záměru jsme začali pracovat při meditaci. Upřímně musím říct, že při ní nedošlo k vytvoření skupinové linie hara, nebyli jsme v souladu a harmonii, bylo to nesynchronní, individualistické, nepropojené. Právě při téhle meditaci se jasně a beze slov ukáže, jak je nebo není naše skupina propojena, jak hluboko nebo mělce jeden druhého vzájemně cítíme, jak intenzivně nebo povrchně se vnímáme, jak si důvěřujeme. Tohle se nedá vokecat, slovy se dá říct všechno, lze si vymýšlet, lhát, dělat se lepším, ale při téhle meditaci všechno, naprosto všechno vyplave na povrch, je vidět, kdo si jede po svém, kdo je netrpělivý, kdo naopak nerozhodný, kdo cítí ostatní a kdo ne. Všechno je to skryto ve změnách pozic, jestli je opravdu provádíme společně a naráz, nebo každý nezávisle nebo jestli se necháme ovlivňovat ostatními atd. Byla to pro mě tvrdá škola. Mým pocitem byla nedůvěra, nevěřil jsem si, nedůvěřoval jsem svým pocitům, nedůvěřoval jsem svým slovům, když jsem vám to vysvětloval, nedůvěřoval jsem vám, že jste mě pochopili. - Odpouštím si to, příště to určitě bude lepší. - Tento pocit jsem měl hned v té chvíli a Barbara má na jeho nápravu jednoduchý recept, prostě tu meditaci udělá se svou skupinou ještě jednou. Měl jsem to v úmyslu, ale má nedůvěra mě zradila, Petr řekl ne, už to stačilo. Petrův záměr byl silný, ale v tu chvíli nespojený se skupinou, nechal jsem ho využít té síly ve chvíli, kdy můj záměr byl naopak slabý. Děkuju ti Petře za tu lekci.

A konkrétně, jak to proběhlo slovně. Petr řekl "Myslím, že už jsou všichni unavení a že bychom měli dělat něco jiného" a já s tím souhlasil. - Petr nebyl napojený na skupinovou linii, nezeptal se vás jestli jste opravdu unaveni, ale místo té skupinové linie (společného záměru) dosadil svou vlastní (svůj záměr). K napojení by došlo právě podobným dotazem a vaším vyjádřením. Pak jsme o této Petrově síle mluvili a jsem Vám velice vděčný, že jsme s tímto tématem začali. Pat mluvila o tom, že tato síla vychází z Petrovy mužské energie a ženy, jako Kamilka nebo Žanetka, to svou ženskou citlivostí špatně snášení. Ale já jsem to "špatně" snášel taky. Primární je totiž práce se záměry, tvořili jsme společný záměr (skupinovou linii hara) a v tom, do toho vpadl Petr a snažil se do místa tohoto společného záměru vložit svůj vlastní záměr. Používal na to různé strategie, od jemných jako jsou manipulace: "...že všichni souhlasíte s tím, abychom dělali to, co chci", přes přímé "budeme dělat to a to" až po křik, kdy tam svůj záměr tlačil vší silou. + maskování typu "dělám to jen ve vašem nebo společném zájmu" - A pak bylo úžasné sledovat, jak jsme si s tím poradili v Kruhu srdce, jak to bezprostřední sdílení pocitů a přání dokáže s láskou transformovat. Obdivoval jsem Kamilku, jak jemně dovedla Petra ke sladění jeho záměru se záměrem celé skupiny, naprosto mistrovská práce. Tohle je ta obrovská síla, kterou máme k dispozici.

Se skupinovým záměrem jsme na energetické úrovni pracovali i jinak. Mluvil jsem o bodu tan tien a o tom, že jeho podstatou je zvuk a tak jsme asi pětkrát udělali bzučáka. Spousta z nás cítila to obrovské vedro, které bylo uvnitř, to nebylo jen teplo z lidských těl, ale tím bzučením se spojujeme s tan tienem a rozpalujeme ho jako při té meditaci. Ten mručivý zvuk je ekvivalentem individuálního záměru a ten soulad je ekvivalentem společného záměru. Každý si mručí posvém, svým tónem, tak jako každý máme svůj záměr a svůj život. Ale jeden hlas doplňuje druhý, když jednomu dojde dech, mručí za něj ostatní a dohromady vytváříme takový nádherný zvuk, který by jeden člověk nezvládl. A to je náš společný záměr a společný život. Dalším zvukovým vyjádřením harmonie a souladu je zpěv, ta síla společného záměru se tvořila v souzvuku, nejintenzivněji jsem to vnímal, když jsme zpívali "Lásko, Bože, Lásko". Miluju tyhle mantry a už se těším, až si příště zase nějakou zazpíváme.

Je úžasné, že naše setkání nejsou jen o sezení, ale když příjde čas, vyskočíme a tancujeme. Každý tanec pomáhá odstraňovat masky a zablokovanou energii a je cestou k nalezení individuálního záměru, ale spousta našich tanečků pomáhá i s hledáním společného záměru, protože je při nich potřeba koordinace a souhra. O tom je Francouzský tanec, ale i Řecký, na který nezbyl čas. A o tom je taky ta úžasná plácaná "Krásně je na světě", je v ní úplně všechno podstatné o linii hara - když pochopíme, co děláme, když tuhle hru hrajeme, víme všechno o haře - například jsem si všiml, že jakmile člověk začne přemýšlet, kohože má plácnout, okamžitě je mimo rytmus, a stejně je to se záměry, prostě se to děje bez kontroly mysli.

A pak ulička lásky. Jsem rád, že jsme jí udělali už v sobodu, protože to propojení, které díky ní vždycky ucítím, jsem si mohl užívat celou neděli. Ulička není moc o haře, je spíš o energiích, které jsou v auře a v čakrách a vnímám jí jako úžasnou očistnou lázeň, jako absolutní a neposuzující přijímání a přijetí, jako důvěru, intimitu a blízkost, kterou vzájemně prožíváme. Mám takový sen, že jednou ta naše důvěra, otevřenost a blízkost bude taková, že tu uličku uděláme nazí :-)

Procesem, který se ve mě nastartoval na semináři s Claudií a který probíhal i na tomto setkání, bylo hledání odpovědi na otázku co chci dál prožívat v HT. Na tom semináři jsme pro Markétku postavili konstelaci na téma činnosti HT. Druhým klíčovým hráčem byla postava Daliho. Tehdy jsem si uvědomil, že záměry a plány, se kterými HT vznikalo, jsou mrtvé, že nejsou v souladu s našimi individuálními záměry. Ty původní záměry byly vytvořeny hlavou, v mysli a bylo v nich málo srdce, ale od té doby jsme ušli obrovský kus cesty. Velice intenzivně jsem vnímal Markétčiny pocity spojené s obrovskou silou a potenciálem, které v nás cítí, ale se kterými si neví rady. Do stejné oblasti také směřovaly Jájiny otázky na činnost HT, na které nakonec nezbyl čas. Myslím, že bylo důležité, že je Jája položila, ale ještě nenadešel čas odpovědí. Tento víkend byl o práci s naším společným záměrem na energetické úrovni, doba na jeho slovní vyjádření teprve příjde. Kruhem srdce, tancem, zpěvem, meditací, uličkou lásky, bzučákem, vzájemnými doteky a objetími, sdílením jsme vybudovali mohutnou energetickou strukturu, každý z nás je spolutvůrcem této struktury a pokud v životě děláme to nejkrásnější, co chceme, jsme s touto strukturou v souladu, ale jsme v souladu i mezi sebou. Když si vzájemně pokládáme otázku "co chceš?", odpovědí je slovní vyjádření této struktury, ve které jsme propojeni.

Bylo úžasné sledovat, jak jsme s touto společnou silou, začali okamžitě a spontálně pracovat, tvořit. Vnímal jsem to už při meditaci, když jsme posílali lásku, soulad a porozumění Bibiance, nebo když jsme tvořili společný záměr na další Kruh srdce s Christianem a Kim. To bylo ono, jak jsme vzájemným sdílením, stále lépe a přesněji definovali náš společný záměr, jak se to vyvíjelo od představy, že Christian přijede a uspořádá pro nás Kruh srdce až po představu, že my sami si ten Kruh uspořádáme, bezohledu na Christiana a on přijede k nám. Tehdy jsem cítil, jak ta energie skáče vzhůru, byl to fázový přechod na úplně jinou úroveň tvoření, kde se právě používá skupinová linie hara a společný záměr.

Cítím, že v tom našem hraní si, zpívání a tancování je obrovský smysl, který ještě neumíme vyjádřit. Zatím je to v těch energiích, ale tím, jak stále víc a víc sdíleme, to, co cítíme a co chceme, hledáme společnou řeč, kterou ten záměr vyjádříme a nakonec ho prožijeme. Každý z nás prožije svou individuální nejkrásnější představu o životě a dohromady prožijeme společnou nejkrásnější představu života na téhle planetě.

Když jsem se nacítil na nové lidi, kteří byli s námi a vzpoměl si na svou vlastní situaci, když jsem byl nový, uvědomil jsem si obrovskou užitečnost jmenovek, že jsem s vámi navazoval mnohem rychleji kontakt, když jsem věděl bez opakovaného ptaní, jak se jmenujete. Teď jsem tam tak bezradně stál a nevěděl jestli je to Mirka nebo Věrka, a to jsem měl problém jen s pár lidma, ony měli se všemi. Přimlouval bych se za to, že pokud je s námi byť jen jediný nový člověk, abychom jmenovky stále používali, ačkoliv se většina z nás zná tak, že se poznáme po čuchu nebo po hmatu. Cítil jsem se trapně, když mi stále a znova ta jména vypadávala.

Už se těším na naše další setkání, protože lepší učitele než jste vy všichni si nemůžu přát.

Miluju Vás všechny, Kamil

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist