tvoříme svobodný prostor

Eckhart Tolle: Nová Země není utopie

06.07.2008 07:21

Není vidina Nové Země jen další utopickou vizí? Vůbec ne. Všechny utopické vize mají jedno společné: mentální představu úžasné, bezpečné budoucnosti, kde budou všichni žít v míru a harmonii, bez jakýchkoliv problémů. Takových vizí už jste jistě poznali spoustu. Některé skončily zklamáním, jiné katastrofou.

 

Základem každé takové vize je vždy strukturální dysfunkce starého vědomí: víra, že v budoucnosti lze najít spásu. Budoucnost však existuje pouze v myšlenkách, takže když hledáte spásu v myšlenkách, nevědomě ji hledáte ve své mysli. Jste připoutáni ke světu forem – chyceni do pasti ega.

 

„A viděl jsem nové nebe a novou zemi,“ je psáno v bibli. Základem Nové Země je nové nebe – probuzené vědomí. Svět – vnější realita – je pouze jeho odrazem. Vznik nového nebe a tím i Nové Země však nejsou události, které se mají stát v budoucnosti, a tím nás osvobodit. Nic z toho, co se má stát v budoucnosti, vás neosvobodí. Tu moc má pouze přítomný okamžik. V okamžiku, kdy si to uvědomíte, se probudíte. Probuzení v budoucnosti je nesmysl, protože probuzení je uvědomění si Přítomnosti. A stejně tak i nové nebe, probuzené vědomí, není nic, čeho lze dosáhnout v budoucnosti. Nové nebe a Novou Zemi v sobě můžete objevit právě teď, v tomto okamžiku. Když se tak nestane, zůstanou jen pouhou myšlenkou v hlavě. Co řekl Ježíš svým žákům? „Vždyť království Boží je mezi vámi.“

 

V kázání na hoře Ježíš předpověděl něco, čemu dodnes rozumí jen málokdo. Řekl: „blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví,“ V jiné verzi bible je „tichý“ překládáno jako „pokorný.“ Kdo jsou ti tiší nebo pokorní, kteří nají zdědit zemi?

 

Pokorní jsou lidé bez ega. Ti, kteří si uvědomili, že jejich skutečnou podstatou a esencí je vědomí, které je společné všem živým formám. Žijí v odevzdání a uvědomují si svou jednotu s celkem i se Zdrojem. Jsou ztělesněním probuzeného vědomí, jež má tu moc změnit celý svět, včetně přírody, protože život na této planetě je od lidského vědomí neoddělitelný – navzájem se ovlivňují. V tomto smyslu tiší, neboli pokorní, zdědí zemi.

 

Na Zemi právě teď vzniká nový druh života – jste to vy.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist