tvoříme svobodný prostor

Co je to spiritualita a čemu prospívá

06.11.2009 18:55

Na toto téma jsem psal v roce 2007. Odborných prací, které se zabývají spiritualitou (duchovností), od té doby přibylo přibližně o třetinu. Dnes vám nabízím obsažnější materiál. Najdete v něm informace o tom, co je podstatou spirituality, jaké má spiritualita má praktické důsledky a jak spiritualitu rozvíjet.

Prvky spirituality (duchovnosti)
• Duchovnost dává smysl minulosti, přítomnosti i budoucnosti.
• Duchovnost pomáhá rozlišovat hodnoty
• Duchovnost zahrnuje transcedenci čili zkušenosti s něčím, co přesahuje osobní já.
• Duchovnost vede k spojení se sebou, s druhými lidmi, tradicí, přírodou, Bohem, Vyšší sílou nebo vesmírem.
• Duchovnost napomáhá vnitřnímu růstu a rozvoji.

Praktické důsledky spirituality
• Lepší duševní stav ve zdraví i nemoci.
• Vyšší odolnost vůči stresu a lepší zvládání zátěžových událostí jako bolest nebo ovdovění.
• Obvykle i lepší spolupráce při léčbě a její lepší průběh.
• Prevence i léčba návykových nemocí.
• Nižší riziko předčasné smrti, jinak řečeno, duchovní lidé žijí déle.
• Lepší schopnost se vyrovnat se smrtí.
• Některé náboženské zásady a doporučení prospívají zdraví a motivují ke zdravému životu (nakouřit, nezneužívat alkohol, vyhýbat se hazardu atd.).
• Některé formy duchovního života zlepšují sebeovládání.
• Náboženské a duchovní rituály poskytují pocit jistoty a bezpečí.
• Duchovní život posiluje naději.
• Duchovní život obvykle napomáhá větší stabilitě rodinných vztahů.
• Duchovní život může vést k vytvoření bezpečnější sítě mezilidských vztahů.

Rizika
Rizika souvisejí s věroukou konkrétních náboženství nebo osobností jejich představitelů či následovníků, ne s duchovností jako takovou. Sem patří např.:
• Pocit výlučnosti a nadřazenosti.
• Odmítání prokazatelně účinných léčebných nebo preventivních postupů.

Jak rozvíjet spiritualitu?
• Účastí na náboženských obřadech v duchu tradice, která je člověku blízká.
• Praktikovat modlitbu, mantru nebo rituál.
• Studovat duchovní literaturu.
• Meditovat, ať nehybně nebo za pohybu (jóga, čchi-kung atd.).
• Nechat se okouzlit, přírodou, dobrým uměním.
• Návštěva posvátných míst atd.
• Využívání symbolů, obrazů, soch atd.
• Stýkat se duchovně založenými lidmi.
• Pomáhat druhým, dobročinnost, služba.

Co z toho vyplývá pro lékaře a zdravotní sestry?
• Respektujte duchovní hodnoty pacientů a povzbuzujte je k duchovnímu životu.
• Informujte pacienty, že nějaká forma duchovního života je prospěšná.
• Duchovní život může zvýšit vaši odolnost vůči profesionálnímu stresu.

Karel Nešpor
https://blog.aktualne.cz/blogy/karel-nespor.php

Primář MUDr. Karel Nešpor, CSc. (1952) se zabývá řadu let léčbou závislostí, je autorem nebo hlavním spoluautorem více než 30 knih, z nichž některé vycházejí v opakovaných vydáních, např. kniha „Léčivá moc smíchu“ nedávno vyšla už potřetí. Více nejdete na www.drnespor.eu (včetně relaxačních nahrávek a svépomocných příruček ke stažení) a na www.youtube.com/drnespor (videa).

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist