tvoříme svobodný prostor

Co chceme v HT?

20.05.2009 14:31

20.-22.2.2009 Duch HT, Karlín

tohle je záznam našeho sdílení, prosíme inspirujte se našimi odpověďmi a na závěr vyplňte Dotazník

Co chci PROŽÍVAT v HT? O co se chci v HT STARAT? Jak to budu konkrétně DĚLAT? Co k tomu (ze strany HT) POTŘEBUJI?

 

LACO: Chci od HT komunitu lidí, kde se budu cítit bezpečně (už teď to cítím), kde ti lidé žijí vědomě a seberealizují se, aniž by utlačovali druhé lidi.

ROBERT: Jak ty osobně k tomu přispěješ? Kterými kroky, aby to byla komunita, po které toužíš?

LACO: Žiji to ve svém osobním a pracovním životě - takže svým příkladem.

ROBERT: Co by se v HT mělo změnit? Mělo by se něco změnit nebo bys to nechal plynout tak, jak to je nyní?

LACO: Tu spoluzodpovědnost všech lidí, kteří se chtějí podílet na dalším směřování hátéčka. Aby skutečně věděli, co dělají, aby si stáli za svým a také v té vědomé komunikaci a v sebedisciplíně bychom se mohli zlepšit.

ROBERT: Řekni si, co k tomu od nás potřebuješ, aby se tohle naplnilo? Bezpečný prostor a…?

LACO: Abychom se zlepšili v dochvilnosti a pokud se nemůžeme domluvit na určitém čase, tak se domluvit na jinou hodinu.

ROBERT: Ano - domluvit se na respektu a na zodpovědnosti k času druhých, kteří chodí včas. Mluvíme o principu dochvilnosti a disciplíny. 

 

MARKY: Já vnímám, že je důležité dát prostor na sladění se nově vzniklému a rozšířenému týmu lidí tady. Pro mě to vytváří takový pevný základ, na kterém se mi všechno ostatní dobře staví. To je pro mě důležité zázemí. Potom se chci víc zaměřit na práci s malými skupinkami. Chci se soustředit na podporu nových členů, na to naladit se na to, jaký potenciál v nich vnímám a podpořit je v tom. Vnímám trochu deficit v prostoru v komunikaci s Lackem - chtěla bych tomu dát ještě větší prostor, abychom komunikovali ještě trochu víc - i když se to děje skoro každý den. A jak to chci realizovat? Základní věc pro mě je vytvořit si ještě větší prostor sama v sobě v jasném definování toho, co jsou moje životní priority a jít si po tom. Nebýt taková rozmělněná v tisíci různých věcech - tzn. efektivněji dělat míň věcí.

ROBERT: Jakou cestou k tomu půjdeš? Jakým způsobem si v sobě vytříbíš ty hodnoty a priority?

MARKY: Pracuji s tím hodně sama na sobě, děláme klasickou manažerskou outlookovou metodu "Priority aktivit" - pak si to rozvrhneme na dny a týdny a v tom se hledají různé prostředky (vnitřní - meditační, mantry) a i věci, které jsou klasicky manažerské a které vedou k zefektivnění práce, napojení se na věci, které jsou urgentní, které jsou důležité - a ve všech sférách, na různých rovinách (osobní, hátéčkové). Kromě hátéčka se setkávám i s jinými skupinami, je pro mě důležité navštěvovat podobně laděné lidi a přinést tam to, co máme my v sobě. A to, co mají v sobě oni, to načerpat a zas to přinést k nám.

ROBERT: Jak si představuješ podporu nových členů?

MARKY: Mě se nejlépe pracuje při osobní komunikaci, takže bych chtěla podpořit prostě setkávání. Takže kdybych cítila "drajv" na podobné další setkání třeba s tebou - mohlo by se to jmenovat Duch HT nebo nějak jinak, tak by se mi to líbilo ještě jít pracovat…

ROBERT: Jak to cítíš od včerejška ty nováčky?

MARKY: Moc fajn…protože nejsou úplně noví...na některé věci potřebuji víc času a opravdu si společně něco prožít, protože pak vnímám tu kvalitu a můžeme se projevit v různých situacích. To je pro mě úžasné a dál mě to do té skupiny táhne.

ROBERT: Potřebuješ něco od HT, co ti třeba chybí?

MARKY: Teď je pro mě hodně důležitý pocit zázemí a propojení - to teď vyslat do éteru a že k tomu přispíváme všichni.

 

BLANKA: Chci podporovat to, co se děje v HT - cítím, že to má vývoj, chci to podporovat organizováním různých setkání, seminářů, které souvisí s kvalitními lektory. Hlavně mě zajímá "Obejmi změnu" s Christianem. Chci pracovat s malými skupinkami lidí - hodně mám tenhle záměr s Marky propojený. Můj záměr je to, co prožívám v Humanity´s Teamu - hlavně ty "Kruhy srdce", ty vnímám jako model fungování společnosti a chci je přinášet dál do společnosti.

ROBERT: Jak to budeš dělat?

BLANKA: První krok k tomu je ještě se v těch dovednostech zdokonalit - tzn. být ještě víc pravdivá, autentická, naučit se jasně sdílet a to se učím: teď na tomto semináři, půjdu na seminář s Christianem, pravidelně se scházíme v Boleslavi, vedu malou skupinku - takže to chci dělat dál. A jak to potom budu schopná přenést do té společnosti? Moje představa je začít vést malé skupinky lidí třeba v sociálních zařízeních. Např. zdravotní sestry v domovech důchodců přicházejí do mé praxe a jsou hodně přetížené, frustrované, nedokážou se vzájemně podpořit a cítím, jak je to důležité v té společnosti, aby se lidé naučili si vzájemně budovat ten bezpečný prostor.

ROBERT: Potřebuješ k tomu něco od hátéčka?

BLANKA: To, co cítím teď tady, tak to potřebuji pořád. Cítit to bezpečí, tu oporu a to, že v hátéčku čerpám inspiraci a sílu a ještě od hátéčka potřebuji ten vývoj (naše posouvání) - neustále. I v tom osobním vývoji potřebuji pokračovat. A abychom se naučili jasné komunikaci - s lehkostí - třeba i v radě při řešení konkrétních úkolů.

 

EVA: Hodně jsem se propojila s Marky a s Blankou - v myšlenkách. Cítím silnou potřebu organizovat nějaká setkání "jen tak"na víkend… chodit přírodou a tam si sdělovat naše myšlenky a nápady, že to tam prostě půjde samo v té nádherné přírodě a bude nám spolu fajn, že to bude úplně o něčem jiném, než když jsme v uzavřeném prostoru. A tam, venku dál rozvíjet Ducha HT. Cítím potřebu, aby to bylo takové uvolněnější, protože je v tom rozdíl - ta komunikace se tam víc rozproudí a proudí do nás z přírody úžasná energie a je to krásné.

ROBERT: Co pro to osobně uděláš?

EVA: Ráda bych organizovala, po dohodě s ostatními, nějaké termíny, ubytování a to všechno na nějakém konkrétním místě. A protože znám různé zajímavé lidi (z oblasti zdravé výživy, feng shui, propagující různé semináře a různé druhy jógy) chci je oslovit a navázat s nimi kontakt. V rámci spolupráce by to bylo velmi obohacující pro obě strany. Chci předložit konkrétní návrhy těch osob a zjistit z naší strany jaký je zájem. Pak by se to mohlo konkrétně zrealizovat.

ROBERT: A co potřebuješ?

EVA: Vaši podporu a souznění s tou myšlenkou.

 

ROBERT: Jájo, co chceš?!

JÁJA: Plánů mám hrozně moc. Chtěla bych, abychom se v Praze setkávali, ale pořád nemám ujasněno, co budeme na těch setkáních dělat. Hodně mě posunul seminář Silvovy metody a v tom bych chtěla pokračovat a předávat tyhle zkušenosti i lidem v HT. Chci zorganizovat něco vánočního v A centru (pro velký úspěch:-) ). Chtěla bych se účastnit všech setkání a spoluvytvářet je, odlehčovat je. A co potřebuji od HT? Nic – všechno, co potřebuji, už tady mám.

 

MARCEL: Co chci osobně v HT? Chci prožívat radost, harmonii a vzdělávat se. Jak to chci dělat? Chci jezdit na setkání. V krátkém časovém výhledu nemám žádnou potřebu a touhu vyloženě se na něčem aktivně podílet, ale dlouhodobě určitě mám chuť se podílet nějakým způsobem. Pomáhat organizovat setkání - třeba že bych znovu udělal letní setkání v Písku, spíš toho výletního charakteru, a zakomponovat do toho pohyb - ten je mi vlastní a hodně mě nabíjí.

ROBERT: Co potřebuješ od HT?

MARCEL: Pevné zázemí - což je pro mě Rada a Patronium. Opěrný bod, ze kterého plyne podpora a bezpečí - fyzická i duševní. Cítím se tu OK. A líbilo by se mi mít nějaké komunitní centrum.

 

KAMIL: Co chci v HT? Chci pracovat v hátéčku na plný úvazek, chci šířit bezpečný prostor tím, že podporuji organizátory různých setkání - např. tím, že dělám webové stránky, kam se můžou dávat různé pozvánky. Dále chci stále vést tu kroniku, kterou tam máme. Chci také podporovat práci různých týmů, skupinek, dávat jim inspiraci. Pokud lidé budou chtít, tak můžou pracovat ve skupinkách s pestrou nabídkou aktivit, které se tam dají dělat – jsou sdílecí nebo tvůrčí (něco se posunuje, organizuje, vytváří). A protože jsem ve spojení se spoustou skupinek, tak vidím cesty mezi nimi - a chci také podporovat komunikaci a proud nápadů, propojovat lidi do různých projektů.

ROBERT: Jak to chceš dělat - propojovat ty skupiny? Máš nějakou myšlenku, jak bys do toho šel?

KAMIL: Pro mě základ je to, že já sám jsem v takovém týmu, který takhle pracuje. Má role v tomto týmu HT je "spirituální architekt". Není to organizátor, není to lektor - je to člověk, který ten tým podporuje, sdružuje, který přivádí inspiraci (energetickou, myšlenkovou) Když mi přijde nějaká vize - mou první prací je, že o tom mluvím, píšu, dávám to dalším lidem, kteří se na to můžou napojit a když to s nimi souzní a najdou v tom to, co milují a začnou to dělat, tak se to začne propojovat do podporujícího se celku.

ROBERT: Takže mohl bys být podporujícím prvkem každého v hátéčku, ať se to týká čehokoli?

KAMIL: Ano, to už dělám. Teďka stavíme to ho´oponopono, rozjíždí se to ve velkém stylu.

ROBERT: Co ty potřebuješ od hátéčka? Od nás?

KAMIL: Potřebuji nadšené spolupracovníky, kteří vědí, co milují, co je baví a co chtějí a jsou ochotni to naplno dělat - tady v realitě. Lidé tady vědí co chtějí a cítím tady to nadšení. A ještě potřebuji dostatek peněz pro práci celého týmu.

 

HANKA: V HT chci to, co chci i v osobním životě - žít s radostí a s láskou. Co dělám, dělám s radostí (najdu si důvod) anebo to nedělám.

ROBERT: Co chceš dělat s radostí a s láskou v HT? (pokud něco chceš dělat)

HANKA: Účetnictví. Je to současně i moje profese a ta mě baví.

ROBERT: Co k tomu potřebuješ od HT?

Hanka: Jasnou komunikaci (najít k ní cestu) - upřímnou, srozumitelnou, komunikovat s důvěrou - a na tom budovat přátelství nás všech. Nést zodpovědnost za vše co děláme, což očekávám od všech.

 

LÁĎA: Chci se setkávat na seminářích (nekomerčních i komerčních). Láká mě dovolená s HT, vánoční, velikonoční a mikulášské setkání. Chci rozjet, sám nebo s vaší podporou, internetový obchod s prodejem předmětů HT (trička, knížky, reklamní předměty, pexeso, puzzle…). Chci dělat další marketing - už jsem s tím začal. Napsal jsem dopis nakladatelství Pragma, kde nám otisknou kontakt na HT, a vytvořil jsem letáčky, aby o HT věděli i další lidé. Co cítím jako důležité a že by bylo dobré je udělat něco jako DUCH HT II - na to sladění těch záměrů, konkrétních cílů. Říci si co chceme a kam chceme směrovat ten proud HT - i když tam bude třeba hodně variant a možností a způsobů, tak abychom cítili, že jdeme všichni jedním směrem. V čem chci pomoci? V přednáškách na školách, univerzitách - třeba připravit podklady, když někdo něco takového bude pořádat. Rád bych, aby se nám podařilo vybudovat nějakou hmotnou základnu - nějaké komunitní centrum. Rád bych pomohl oslovovat další instituce a pomáhal učit další organizace (hasiče, myslivce, ochotníky atd.) ty naše principy. Ne že by ty organizace musely tvořit skupinu HT, ale aby přijaly např. to, jak spolu komunikujeme apod. Chci ty principy zavést i do své firmy (upřímné, otevřené vztahy - i v účetnictví a dávat procenta ze zisku na charitativní účely, např. na hátéčko) a být s tou firmou příkladem. K tomu potřebuji: Urovnat si jeden svůj vztah a k tomu mi mohou pomoci třeba semináře, které se v HT budou dělat a také to být s vámi.

ŽANETA: Aha, takže načerpat v zázemí HT, i když tam nemusíme zrovna bydlet..

ROBERT: Dělat si to svoje, svobodně a zároveň to dělat společně, přicházet k těm projektům a zase od nich odcházet - to dává neskutečnou svobodu a to i v tom, že já za půl roku budu chtít třeba, v tom nekonečném poli možností, dělat něco jiného, než co říkám dneska - to je zcela zákonité a přirozené.

 

IVETA: Ráda bych se posunula v osobním vývoji - vnímám, že ve skupině je to intenzivnější, rychlejší a zábavnější, chci se cítit jako plně seberealizovaná, pravdivá, svobodná, vědomá, tvůrčí bytost. Chci přispívat v hátéčku k co nejhezčím vztahům a také mimo hátéčko. Vyzkoušet si nové typy vztahů a mít také v pořádku všechny ostatní vztahy. Chci inspirovat druhé lidi. Chci iniciovat a pomáhat zajišťovat různé akce HT - především nové projekty, s osobnostmi, které nám mají co dát. A potom ještě vidím svoji parketu v tom "vydávat svědectcví" o tom, co děláme. A mě by se líbilo o tom psát. Moc si přeji, aby vycházely takovéhle knížky a hlavně, aby z toho byl cítit život. Slibuji si od toho to, že když se takto podaří "zasáhnout" další lidi, kteří budou tím svědectvím nebo tím příběhem osloveni, tak že je to jakoby povytáhne nahoru a oni, když se začnou vědomě snažit o svůj rozvoj a budou mít co dát druhým, tak povytáhnou zase další lidi…a pokud se pak zvedne třeba vlna zájmu o HT nebo o semináře, které pořádáme, tak na to asi budeme muset být připraveni. Pokud se bude stavět nějaké duchovní centrum HT, tak se jako urbanista samozřejmě velmi ráda zúčastním nebo poradím. Od hátéčka k tomu všemu potřebuji cítit podporu a potřebuji cítit důvěru. A ještě bych byla moc ráda, kdybychom vymysleli nějaký systém, postup - jak zapojit nové lidi do činnosti HT. Jak s nimi pracovat, aby přišli znovu a aby cítili od začátku, že jsou "doma". Můžu to zkusit i sama vymyslet nebo připravit konkrétní řešení a nabídnout ho v kruhu srdce.

 

ROBERT: Jirko. CO chceš v HT - jestli něco chceš....a jak to chceš dělat, jak to chceš realizovat a co k tomu potřebuješ.

JIRKA Š.: Chci sdílet to společné nalézat sebe, tu svojí podstatu. A to sdílet s ostatními, protože tím, že jsem ve skupině, tak je to o propojení se. Svět je rozdělený, takže chci spojovat a tím pomáhat - sobě i ostatním. Pak se začnou dít úžasný věci. Věřím, že je to jako u těch opic, že když přijde to "kritické" množství, tak se to spustí jako lavina, tak to září v té společnosti.

ROBERT: Jirko, jak to chceš dělat? JAK chceš nalézat, sdílet a cítit se svobodný? Jak?

JIRKA Š.: Konkrétně. Já to vidím jako takovou předehru k něčemu velkému. A pak, když se k tomu dají ty jasné záměry, které už tady pomalu vyrůstají, tak budou úplně růst do nebe.

ROBERT: Co budeme dělat proto, aby to rostlo do nebe?

JIRKA Š.: Spojíme se v těch jasných ZÁMĚRECH, protože ta energie se v tom násobí - pořád mít to propojení. Já se vnímám jako iniciátor v tom, jak tam přidávám energii - do toho společného…

ROBERT: Takže, ty vnímáš sám sebe jako iniciátora energie, který přijde a sdílí a vlastně svojí přítomností tu energii shromažďuje?

JIRKA Š.: Ano, ano.

ROBERT: Jak chceš fungovat v hátéčku - jenom jako iniciátor energie anebo chceš konkrétně něco vytvářet?

JIRKA Š.: Určitě. Pořádám např. seminář "Kruh srdce" - tam vnímám to úžasné propojení, to mě naplňuje a já chci pak dál lidi rozsvěcovat a ukazovat jim cestu. Ty věci předávat. Přinášet a vyzařovat lidské hodnoty.

ROBERT: Jak?

JIRKA Š.: Přes semináře. Jako organizátor. A cítím jako silné to, aby tam byly s námi děti.

LÁĎA: Rád bych slyšel konkrétní věci - třeba v roce 2009 chci udělat dva semináře, chci udělat dovolenou s dětmi a z jednoho setkání chci udělat zápis do kroniky, např. To bych rád slyšel - něco takového.

ROBERT: Co vůbec chci v tom HT? Možná nic a pak se chci jenom setkávat a radovat se. A to je hodně důležité, protože pokud chcete tvořit vizi HT, tak musíte vědět, CO v té vizi je…a JAK ji budete naplňovat.

LACO: Tvoje téma Jirko je přece vystavět centrum HT a tady jsi o tom nemluvil. Jindy, když o tom mluvíš, tak celý záříš.

 

JANA Th.: Takže, co já chci v HT? Určitě posílat uvítací dopisy novým patronům Dávat k tomu svůj bonus - kartičky síly, na které je velmi dobrá odezva. Chci objevovat poklady, brousit diamanty, rozsvěcovat světýlka a propojovat lidi. Chci překonávat obavy lidí, strachy a jejich překážky, vytvořit prostor, kam se každý "může přijít napít"…a vidím tam i lidi, kteří tam nebudou jen"pít", ale kteří tam tu vodu budou i dolévat - kteří budou ochotni odpovídat, pomáhat a společně tvořit. Chci to dělat přes setkávání a přes komunikaci. Co potřebuji od HT? Od HT potřebuji, aby zde stále fungoval pocit bezpečí, harmonie, svobody, laskavosti a podpory. A co ještě nabízím - prostory Borovice pro propojování - např. proto, aby se Kruhy srdce dostaly do škol a mezi další skupiny. Myslím, že přes Borovici se člověk může k těm školním skupinám dostat lépe, než když půjde přímo do školy.

ROBERT: Jano, ty jsi ukazovala jeden takový svůj papír, kde byly nakreslené takové ty "bubliny", ty skupiny - týmy. Já to teď nechci rozebírat, jen se chci zeptat, jestli to stále vidíš jako aktuální, kdyby se to aplikovalo do fungování HT.

JANA: Určitě - a předpokládám, že se toto zrealizuje už v srpnu při dovolené na Borovici. Tam si to vyzkoušíme.

ROBERT: Myslím, že je opravdu důležité, že si říkáme, CO kdo z nás opravdu CHCE a že ještě je důležité, abychom si "vydefinovali" HODNOTY hátéčka - ty jsou vždy neskutečně důležité v každé vizi a měly by být neměnné. A abych naplnil tu vizi, neměl bych se těch hodnot (které všechno vyživují) vzdávat - proto, abych tu vizi naplnil. Najednou bychom mohli zjistit, že vize je naplněna, ale že nám nepřináší radost. Ale vaše hodnoty ještě neznám. - uvidíme, co zvládneme.

 

ŽANETA: Chci být radní. Chci být patron. Chci podporovat chod sdružení, Rady, "vyživovat tento strom". Chci se zapojovat do úkolů, které mě baví. Chci podporovat pravidelnou, vědomou a zodpovědnou komunikaci mezi námi, ať už e-mailovou, telefonickou a jakoukoli jinou. Chci být v kontaktech osobních i v kontaktu s ostatními skupinami. Chci se podílet na organizování akcí, které mě přitáhnou a chci to dělat v týmu. Chci udržovat nadále kontakt se světovým HT a chci být také zdrojem informací - o tom, co probíhá ve světovém HT a také třeba i za naše české HT, kdekoli ty informace mohu nabídnout. Informace o tom, jak se HT vyvíjelo, čím procházelo, jak se to vyvíjí ve světovém dění. Takže TO ráda předávám, když je poptávka. Neříkám tedy už osobní cíle (co všechno chci tady prožívat), to jsme si řekli…

ROBERT: To je jasný.

ŽANETA: Chci podpořit ještě dvě věci: jednak vybudování fyzického zázemí HT - ať už je to centrum, kancelář apod..co bude první "na ráně". A druhá vize - chci podpořit a možná uskutečnit semináře s autorem knihy "Svět bez hranic" s Joe Vitalem. Pozvat ho do Čech. A co potřebuji? Naslouchat více své intuici, mít odvahu - to jsou mé osobní věci. S týmem potřebuji sdílet podporu a takovou zodpovědnou spolupráci.

ROBERT: To je nesmírně důležité, jestliže se chcete někam posunout. Zodpovědná spolupráce. Na nezodpovědnou spolupráci nebo na člověka, na kterého se nemůžu spolehnout, na to není čas.

ŽANETA: Takže to je to, co potřebuji - kromě té propojenosti a té zodpovědné komunikace.

 

Co chceš PROŽÍVAT v HT ty? O co se chceš v HT STARAT? Jak to budeš konkrétně DĚLAT? Co k tomu (ze strany HT) POTŘEBUJEŠ? ... pokud znáš své odpovědi, napiš nám. Odpovědi shromažďuje Iveta 

Zpět

Dotazník                   

pro příznivce, hosty, patrony a radní HT. Sidonie - květen 2009

 

 Milý příteli, vážíme si toho, že můžeme být s Tebou v Humanity´s teamu ČR. Prosíme Tě, aby ses zamyslel nad níže uvedenými otázkami, jejichž promyšlené a procítěné zodpovězení je opravdu významné proto, abychom mohli společně dále tvořit naše společné dílo, dále tvořit HT a to tak, aby odpovídalo nejkrásnější možné  představě každého z nás.

 1)      Jak jsi se DOZVĚDĚL (a) o Humanity´s teamu?

a)     z knih Hovory s Bohem a jiných od N.D.W.

b)     z internetu (odkaz z jiných stránek apod.)

c)     od přátel, známých

d)     jiným způsobem ……......................................................................................

                                                   ……………………………………………………………..

 

 

 

 

 

2)    Co pro Tebe znamená HT? Jak vnímáš chod  HT v SOUČASNOSTI ?

a) je to spíše úzká skupina lidí, která je zaměřena hlavně na budování vztahů mezi sebou

b) je to otevřené společenství, kam přicházejí i noví lidé, kde můžu najít přátele, pobavit se, setkávat se, udělat nějakou meditaci, zazpívat si, zahrát si divadlo, zajít na seminář, apod.

c) je to vše dle bodu b) a navíc je to pro mě zázemí, kde můžu načerpat nové informace, zdroje pro svůj život a osobní růst, radní a patroni jsou pro mě vzorem nebo jsou to alespoň lidé, na které se můžu obrátit a dostanu jasnou a ucelenou informaci, podporu pro svůj život na všech úrovních

d) je to vše dle bodu c) a navíc HT vnímám jako organizaci intenzivně napojenou na celosvětové hnutí, cítím, že je dobře zvládnutá koordinace mezi ČR a ostatními státy, HT je celosvětově významná organizace, která výrazně pomáhá svými aktivitami přeměnit svět k lepšímu, uzdravit Zemi.

 

 

             ………………………………………………………………………………………….

             ………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

                                                                            1

 

3)       Jak chceš aby fungovalo HT do BUDOUCNA ?

a)     chci, aby  HT fungovalo stejně jako dosud

b)     na základě toho, co dosud vím, nebo jsem už zažil(a) chci nějakou změnu

Jakou?........ ................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

4)   Jak vidíš SVOJI  ROLI nebo pozici v HT? (..můžeš se inspirovat v příloze)

a)     chci se občas potkat s fajn lidmi - přijedu na nějaké další setkání

b)     dle bodu a) a navíc na setkáních nabídnu něco z toho, co umím a znám

c)     chci se setkávat pravidelně a být (dle svých možností) co nejaktivnější člen :

- chci se podílet na řízení HT (být koordinátor nebo radní)

- chci být samostatný organizátor nebo spoluorganizátor akcí a seminářů

- chci  podpořit HT jako webmaster, marketingový pracovník apod.

- chci něco jiného ......................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

5)   Jakou máš představu o SMĚŘOVÁNÍ HT v nejbližší budoucnosti – v r. 2009  a r. 2010 ? Jakými konkrétními projekty (kroky, dílčími cíli) může, podle Tebe, HT ČR naplňovat vize celosvětového HT ? (viz. příloha)

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Velice si vážíme toho, že jsi věnoval čas na vyplnění tohoto dotazníku. Vlož ho prosím do mailu a pošli radní Ivetě . Přejeme Ti při naších setkáních hodně radosti, vzájemného sdílení a inspirace.

Diskusní téma: Co chceme v HT?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist