tvoříme svobodný prostor

Česká konference - Poděbrady

23.03.2009 11:10

Jak už víte, ve dnech 22. - 23.3.2009 jsme se zúčastnili 1. ročníku České konference v Poděbradech ve složení: Ladislav Lászlo, Daniela Tököly, Kamil Krbálek, Blanka Vodvářková, Radovan Dluhý-Smith, Jiří Dibelka a Vlasta Čudanová. Česká konference je vlastně cyklus na sebe navazujících konferencí na různá témata, která se nějak dotýkají duchovního vývoje v české společnosti. Cyklus má podtitul "Lidská společnost 2009 - 2019: Osud nebo naděje?" Letošní ročník byl zasvěcen dílu J.A.Komenského a většina témat z něho vycházela. Na konferenci byli pozvaní velice zajímaví hosté a prostor byl dán i volným příspěvkům z publika. Abych vám přinesl aktuální údaje, nebudu se moc rozepisovat a popíši v bodech, o čem jednotlivé vstupy byly.

Konferenci otevřeli Aleš Svoboda a Jaroslav Sýkora - pořadatelé ČK

 

Zdeněk Mahler

§   Spisovatel, scénárista, publicista, autor a moderátor...

§   Každý jsme dostali právo i povinnosti úžastnit se na lidském dění

§   Úloha peněz v této společnosti nabyla významu v časech přerozdělování majetku

§   Peníze se staly"měřítkem hodnot"

§   Komerční televize - zasahují dolní polovinu těla (břicho a žlázy), ale nechává bez povšimnutí horní polovinu těla (srdce a mysl)

§   Obrazy nám podávané se zdají být "skutečnější než skutečnost"

§   Bitva na Bílé hoře - veškerá inteligence a národní elita (šlechta) šla do exilu, zůstali tady "plebejci" - to ovlivnilo velice naši národní mentalitu:

        nedostatek (duševního) šlechtictví = ušlechtilosti, rytířskosti

        sebemrskačství, sklon k sebedestrukci

        ale také humor, který je základním znakem nižšího stavu

 

Miroslav Matouš

§   Spisovatel, bývalý kazatel Jednoty bratrské

§   Jeho příspěvek vycházel z díla Komenského

§   Zabýval se zejména historií ČR/ČSR/ČSSR/ČSFR

§   Bylo to hodně suché a připomínalo to projevy za socializmu

 

Ján Čarnogurský

§   Bývalý československý a slovenský politik

§   Příspěvek měl název "Slovenská dimenze Česka" a zabýval se minulou (ale i současnou) politikou Česka ve vztahu k Západu, SSSR/Rusku a Slovensku

 

Jan Tamáš

§   Předtím aktivista Nenásilí, teď předseda Humanistické strany

§   Příspěvek měl název "Politická kultura v českých zemích"

§   O fiktivní demokracii v ČR, o změnách ve volebním zákoně, nemožnosti malých stran se aktivně podílet na politice státu

 

Radim Lhoták

§   Publicista, spisovatel a filosof

§   Příspěvek měl název "Národ bez kultury zemře" (ve smyslu kultura národa)

§   Filosofický pohled na vůdčí energie ve společnosti

§   Současný stav moderních států - výprodej lidskosti

§   Kultura národ se neměří tím, co se národu dává, ale tím, co se od něj požaduje (slib => závazek => úkol)

§   Význam hierarchie v lidské společnosti => význam patriarchátu

§   Role otce => role státu, potažmo rodiny / klanu / obce / státu

§   Ten, který vládne (vyžaduje poslušnost) musí být ale nejvíce "vyspělý" (= býti vzorem)

§   Východisko: budování rodinných klanů (společné vlastnictví majetku), které dává skupině sílu k přežití (a smysl života)

§   Oběť vlastního já ve prospěch celku

§   Pozn.: připadal mi trochu jako šovinista

 

Juraj Lajda

§   Příspěvek měl název "Průkopníci politiky nenásilí ve 20 století"

§   Mahátmá Ghándí - 1948 Indie získala nezávislost na Anglii

§   Martin Luther King ml. - hnutí proti apartheidu v USA

§   ukázka projevu M.L.Kinga na shromáždění v r. 1963

§   Provázání smyslu a účinku nenásilí s vírou v boha: bez tohoto vnitřního aspektu a důrazu na duchovní dimenzi člověka ztrácí celé hnutí smysl

§   Vyzdvihl roli náboženství

 

Tomáš Sedláček

§   Nebyl přítomen osobně, proto byl zřízen telemost

§   Hluboká krize, opakující se každých 80 - 90 let, teď ale globální

§   Příklad z mytologie: před aplikací živé vody je třeba aplikovat vodu mrtvou

 

Jiří Čehovský

§   Zakladatel homeopatické akademie, nakladatel

§   Příspěvek měl název "Materialismus - falešné naděje"

§   Glábální ekonomická krize je vlastně krizí hodnot

§   Stát byl, je (a bude?) ovládán vždy určitou ideologiií (u nás v souč. době materialismem)

§   Podle výzkumu z 90 let je 1/3 trad. náboženství, 1/3 ateistů, 1/3 ostatní. Pouze 5% z nábožensky založených lidí ho aktivně provozuje, tudíž 95% obyvatelstva má prostor pro tzv. "novou religiozitu". Tím máme náskok např. pře USA, kde je tradiční náboženství mnohem více zakořeněno.

§   Naše budoucnost je v propojení diverzity a celostnosti

§   Morálka může existovat pouze v rámci svobody

§   Pozn.: asi nejlepší přednáška

 

Martin Valentovič

§   Současné trendy a výhledy rozvoje hospodářství obcí, regionů a států

§   Orientace na maximalizaci hospodářského růstu

§   Spotřeba roste mnohem rychleji (až 1.5x) než populace lidstva

§   Do jaké míry je potřebné při rozvoji zohledňovat ekon. růst vs. hodnoty, které se nedají vyjádřit peněžně?

 

Ivana Terezie Grosskopfová

§   Krize a sociální podnikání

 

Vojtěch Sedláček

§   Jeden z vítězů soutěže Podnikatel roku se sociálním zaměřením

§   Krize je bod zlomu neustále se opakující v lidských dějinách

§   Lepší je nepřítelem dobrého => nevážíme si toho, co máme právě tady a teď a neustále se honíme za "lepším"

§   Největší vlivy na podnikání – z 12 bodů vybral 3 nejdůležitější:

        korupce - boj s korupcí je nesmyslný, protože v současných podmínkách podnikatel přirozeně upřednostní jednodušší cestu k cíli.¨

        školství - vychováme děti hlavně k poslušnosti, aby nešly proti současné společnosti (potažmo establishmentu)

        vláda - je vždy obrazem společnosti

§   Zahálka je polštář Satanův

 

Emil Páleš

§   Vypracoval rozsáhlou publikaci na téma dějinných příčinností. Vychází ze středověké angeologie (inspirace lidstva anděly), je inspirován také Komenského Pansofií

§   Řešení krizí je v tom, že člověk se musí dostat k největším duchovním pravdám přes svoje nitro a ne tím, že mu je řekne nějaká autorita.

§   Je přesvědčen o poslání Slovanů v duchovním vývoji lidstva (podobně jako Anglosaské země měly své poslání v technickém vývoji lidstva)

 

Jan Kubín

§   Navazuje na Pansofii J.A.Komenského, zabývá se universální teorií bytí

 

Svatopluk Karásek

§   Evangelický farář

§   Už J.A.Komenský na schůzce zástupců národů vyjádřil myšlenku krize hodnot => příklad, jak se dějiny opakují. Současná krize není nic nového.

§   Člověk nikdy nesmí být pojednáván jako prostředek účelu

§   Člověku není potřeba nic dodávat zvenčí, to co je na něm nejcennější má ve svém nitru

§   Přednáška místy připomínala kázání (v dobrém slova smyslu)

 

Renáta Fučíková

§   Autorka knížek o velikánech české historie pro mládež

§   Představila své několikrát oceněné knížky: Karel IV., T.G.Masaryk, J.A.Komenský, A. Dvořák (v přípravě)

§   Na žádost publika přečetla úryvek ze závěru knihy o T.G.Masarykovi, v němž hovoří president k žákům základní školy o tom, jak se stát presidentem a jeho poslání

§   Přednes a celá přednáška byla velmi emotivní.

 

Ernestína Velechovská

§   Mysl a cítění, myšlenkové vzorce

§   Význam pocitového prožívání v našich životech.

§   Jak se vytváří podvědomé vzorce v chování lidí

§   Lidé rezonují s kolektivním myšlením, z něhož si přitahují "příklady" jako důkazy (potvrzení) jejich přesvědčení

§   Rozdíl mezi pocity a emocemi. Emoce jsou nadstavbou pocitů. Nejdříve máme pocity, které (můžou) vyvolat emoce. Důležité je přijímat všechny svoje pocity, protože se přes ně projevuje naše duše.

§   Důležitá moudra:

   -   náhoda je nepoznaná zákonitost

   -   poznej sám sebe a změň postoj

 

Dana Feminová

§   Mluvčí Humanistického hnutí

§   Zpráva ze sobotního happeningu v Praze (Symbol míru)

§   Propagace Světového pochodu za mír a nenásilí, který se bude konat od 2.10.2009 (výročí narození M.Ghándího) do 2.1.2010. V současné době se na akci podílí 20 organizací z ČR (HT není mezi nimi)

 

V sobotu odpoledne se uskutečnil ekonomický workshop na téma "Ozdravení hospodářství a ekonomiky". Bylo přdedstavemo 5 základních principů určujících/řídících přirozené fungování ekonomiky. Tady aktivně vystoupila také Vlasta Čudanová. Nabídla posluchačům nový pohled na možné finanční toky ve společnosti na příkladu systému Ber - dej. (více v článcích Duchovní aspekty peněžního systému a Něco o systému BER-DEJ

Velice zajímavý příspěvek se týkal principu nazvaného "Základní příjem" ve kterém by každý člověk dostal určitou minimální částku (plat), bez ohledu na to, zda pracuje, či nikoliv. Tím se vyloučí stres související s vykonáváním práce, která nás nebaví, abychom měli čas na věci, které nás baví. Více informací najdete na stránkách https://www.zakladnyprijem.sk/zakladna-idea

 

Na konferenci se hodně opakovala témata globální ekonomická a spirituální krize (krize hodnot), variabilita a celistvost. Každý z řečníků, a my to cítíme rovněž, zdůrazňoval, jak je v současné době důležité zahrnout různorodost do celku. V tomto duchu se nesly i příspěvky, které rovněž byly velmi různorodé a pestré. Bližší informace o konferenci a o přednášejících najdete na stránkách www.ceska-konference.cz

 

 

Zpracoval: Ladislav Lászlo

Humanity´s Team - ČR

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist