tvoříme svobodný prostor

Antonín Koláček: Péče o duchovní rozvoj je nový byznys

26.02.2010 07:21

 

E15 středa 24. 2. 2010

 

Stále více lidí bojuje se stresem a se zvyšujícím se tlakem na ně, a to je přivádí k zájmu o vlastní nitro. Proto má podle podnikatele Antonína Koláčka tento druh podnikání velký potenciál. Na konci devadesátých let byl však Koláček tvrdým byznysmenem, který za podivných okolností privatizoval Mosteckou uhelnou za její vlastní peníze a vytvořil kolem ní ještě podivnější síť různých vzájemně propojených společností s nejasnou majetkovou strukturou. Před několika lety však svůj podíl v dolech více než za deset miliard korun prodal a věnuje se duchovním aktivitám, otevřeně vyznává buddhismus a je i významným mecenášem. Už v roce 2006 Koláček založil společnost Maitrea se základním kapitálem 300 milionů korun. Maitrea nabízí podle Koláčkových slov osobní rozvoj a sebepoznání.

E15: Proč jste se rozhodl, že se stáhnete z Mostecké uhelné a začnete zcela nový způsob života i podnikání?

Těch deset let velmi intenzivní práce od rána do noci mne hodně vyčerpalo, takže mi nezbylo nic jiného, než se podívat na své vlastní vnitřní zdroje a řešit svou vlastní vnitřní krizi, vnitřní stav.

E15: Dá se tedy říci, že jste byl ve stavu vyhoření?

Je pravda, že před pěti lety jsem měl energie málo. Od té doby, co jsem začal pracovat na svém vnitřním prostoru, se má energie postupně stabilizovala a nyní jsem se svým životem spokojen. Podruhé jsem se oženil, mám krásnou dcerku a žiji v podstatě v rovnováze, zatímco předtím byl můj život hodně nerovnovážný. Věnoval jsem se jenom práci a zapomněl jsem na sebe a na rodinu. Když se člověk věnuje 14 až 18 hodin denně práci, vždycky se to někde pozná.

E15: V devadesátých letech se často privatizovaly firmy za jejich vlastní peníze, těch příkladů je více. Ale vyčítají vám, že jste na koupi akcií Mostecké uhelné použili peníze na zahlazování důlních škod?

V EU je to dnes povolené, koupit si podnik pomocí peněz toho podniku. Peníze na zahlazování důlních škod na koupi Mostecké uhelné (MUS) ale nebyly použity, byly na separátním účtu. Na koupi akcií byly použity peníze z aktiv firmy.

E15: Akcie Mostecké uhelné jste začali skupovat živelně, takže tehdy úřednická vláda ztratila majoritu, pak se snažila akcie vykupovat zpět, to se nepovedlo, takže Zemanova vláda vám pak odprodala zbytek Mostecké uhelné.

Já si myslím, že za tím byly jiné zájmy, že Mosteckou uhelnou chtěl koupit pro sebe někdo jiný a ten to nazval divokou privatizací a pak se to celé medializovalo. V té době také skupoval akcie distribučních společností třeba E.ON a tam nikdo o divoké privatizaci nemluvil. Podle mne za tím byly české zájmy,byly tam určité síly v pozadí. Pro mne bylo ale nejdůležitější, že jsme Mosteckou uhelnou stabilizovali, restrukturalizovali a zachránili před útlumem.

E15: Vyčítáte si něco z dob privatizace?

Už toho moc není, ale pár věcí ještě ano. Vyčítám si, že jsem uvěřil některým lidem, kterým jsem uvěřit neměl, tím myslím některé bývalé partnery. Byl jsem příliš důvěřivý, někdy až naivní. Ale nejvíc si vyčítám, že jsme některé informace tajili před veřejností, a tím jsme tady vytvořili okolo nás velké zmatky a nejasnosti. Za to se hluboce omlouvám všem, kterých se to nějakým způsobem dotklo. Navíc to tajemství samotné vytvořilo prostor pro manipulaci některých účastníků děje.

E15: Myslíte ty podivné transakce kolem Appian Group, vzniku Czech Coal?

Já to nechci více komentovat, je to osobní otázka. Ti lidé asi vědí, kdo a jak manipuluje a podvádí. Oni hlavně podvádějí sami sebe. Mohu k tomu ještě dodat, že ve Švýcarsku proběhlo důkladné a hluboké vyšetřování, které trvá už více jak dva roky, a zatím nikdy nic neprokázalo. Nezjistili žádné porušení zákona, i když měli různé domněnky, nemají definovanou žádnou škodu ani poškozené.

Duchovno za 300 milionů

E15: Vaše nová firma Maitrea má základní kapitál 300 milionů korun. Jaké s ní máte plány?

Především jsem se plně soustředil na budování Domu osobního rozvoje v sídle firmy Maitrea v Praze v Týnské uličce.

E15: Co si máme pod pojmem Dům osobního rozvoje představit? Co v něm nabízíte?

Nabízíme lidem, kteří si uvědomili, že je hmotný svět plně neuspokojuje a že vedle něj existuje ještě neviditelný duchovní svět. A protože cítí v sobě určité nevyřešené problémy a otázky a chtěli by si je vyřešit, nabízíme jim různé techniky, s jejichž pomocí se lze na tyto problémy podívat a uvědomit si, v čem se v životě zacyklili. To děláme v našem domě už téměř dva roky, pořádáme různé semináře, máme i individuální terapie, vydáváme knížky zaměřené na osobní rozvoj. Nabízíme zkrátka lidem možnost podívat se do vlastního nitra, do svého vnitřního světa tak, aby mu porozuměli.

E15: Můžete blíže vysvětlit pojem vnitřní prostor člověka?

Není to jednoduché, ale zjednodušeně řečeno, je to soubor všech přesvědčení, pravd, vzpomínek, emocí, pocitů, strachů, kterým uvěříme, že jsme to my a že jinak žít nemůžeme.

E15: Jaký je o to zájem?

Maitrea má kapacity plně využité. Domnívám se ale, že se psychický tlak na lidi neustále zvyšuje vlivem stále složitějšího a rychlejšího života, ve kterém žijí. Ten tlak vyvolává stále další a další otázky a stále více lidí cítí potřebu odpovědí na tyto otázky. A v tom jim budeme i nadále nápomocni a své kapacity budeme rozšiřovat.

E15: Domníváte se, že ten potenciál roste, že takových lidí bude přibývat?

Určitě. Navíc my nenabízíme jen vlastní semináře osobního rozvoje nebo terapie, ale náš web funguje také jako informační centrum pro další terapeuty na území České republiky, takže když lidé mají potřebu řešit své problémy, mohou se podívat na náš web a vybrat si i jiné terapeuty či lektory.

E15: Je tento nový byznys z hlediska obchodních, marketingových a dalších principů stejný jako klasické podnikání?

Já bych to raději nenazýval byznysem. Pro mě je to především práce, která mě naplňuje a přináší mi radost, a zároveň se tady můžu naučit mnoho nového o podstatě lidského bytí. Práce v duchovní oblasti je velmi křehká a citlivá záležitost. Určitě by se neměla dělat pro peníze, ale pro duchovní růst všech účastníků. Také se ale nedá dělat bez peněz. Je potřeba mít vyvážené náklady na provoz s příjmy od lidí. Je zde potřeba klást velký důraz na to, co se děje v přítomném okamžiku a být ve spojení s potřebami existence. Velmi důležitá je také intuice. Takže se tady nedá téměř nic plánovat nebo chtít něčeho dosáhnout. Samozřejmě kromě vnitřní harmonie, radosti a lásky, které vlastně naši klienti očekávají, že u nás v sobě naleznou. Z nás samotných to všechno ale musí také vyzařovat. To, co nabízíme, musíme umět každodenně žít. Proto vyžaduji od všech spolupracovníků především úplnou upřímnost, otevřenost a ochotu se dívat na svá vnitřní zranění a řešit je.

E15: Jsou vaše aktivity ziskové? Pokud ne, proč to děláte?

Já všechny tyto aktivity nedělám pro zisk, ale hlavně pro radost. A také cítím, že moje práce má nějaký hlubší smysl a že jsem užitečný. Pokud člověk necítí, že je užitečný pro ostatní, tak začne mít pocit, že je jeho život zbytečný, a jeho tělo začne chřadnout. Zároveň se tady ale mohu naučit mnoho nového a sdílet to s ostatními lidmi. Pokud člověk může žít v úplně otevřeném prostředí, v němž nedochází k žádným zákeřnostem (které ale zase vycházejí jen z nezpracovaných vnitřních problémů lidí), tak se to promítne do celého jeho života, do života jeho dětí, přátel, spolupracovníků i klientů.

E15: Otevíráte i vlastní mateřskou školku ve Slušticích u Prahy…

Chtěli bychom provoz spustit od 1. března. Školka vychází z principů waldorfského školství, ale nechceme se tím omezovat, protože toto školství vzniklo řádově už před sto lety. Snažíme se proto, aby školka odpovídala podmínkám současného života, ale zároveň se nám na waldorfském školství líbí způsob práce s malými dětmi, jejich spojení s učiteli, přírodou, s Matkou Zemí a se vším, co se děje kolem nás. Aby děti dokázaly procítit, jak se peče chleba, jak se vaří jídlo, jak se zachází se zvířátky, aby poznaly odmalička každodenní život v nejpřirozenější podobě. Nepůjde o internátní školku, ale klasickou školku na okraji Prahy. Jak se Praha rozrůstá, je zde spousta mladých lidí, kteří mají děti. Ještě jsme ani nezahájili provoz a už máme 80 přihlášek, přičemž kapacita je 50 dětí.

E15: Máte ještě další plány v této oblasti?

Rád bych vybudoval lázně ve formě novodobého ašrámu – jakéhosi centra hlubokého klidu pro práci s lidmi v přírodě. Nejdříve je ale nutné najít to správné místo, ve kterém by se lidé mohli cítit bezpečně a plně otevřít všemu bolavému, co v sobě potřebují aktuálně řešit. Kromě meditací a bytí sama se sebou bychom jim ale chtěli také nabídnout masáže a koupele, aby se po psychickém uvolnění mohlo co nejrychleji uvolnit také jejich tělo. Velmi rád bych na tom spolupracoval s odborníky na čínskou a ayurvédskou medicínu. V Praze-Stodůlkách připravujeme Školu umění samurajů Avaloka, což je cesta osobního rozvoje jinou formou. Vydáváme také internetový magazín a připravujeme internetové rádio. Magazín Maitrea bude nabízet odpovědi lidem, kteří budují svůj život a prostor, v němž žijí, na duchovních základech. Budeme se věnovat také rodičovství, výchově dětí nebo vlivu porodu na celý život člověka. Rádio Maitrea zase nabídne kromě meditativní a relaxační hudby i rozhovory, krátká témata na zamyšlení, úryvky ze   zajímavých knih a podobně.

E15: Jak se projevila změna vašeho přístupu k životu ve vašem podnikání?

Změnilo se toho hodně. Především si nyní mohu svobodně vybrat své spolupracovníky a s nimi společně vytvářet celou koncepci Maitrey. Velký důraz kladu na naši otevřenou spolupráci. To nám umožňuje mít jasný a společný obraz o tom, co to Maitrea je a kam směřuje. Výsledkem a naší odměnou je velká radost z našeho každodenního setkávání se v práci. Všichni to děláme s láskou a všichni se můžeme spolehnout jeden na druhého. Zároveň je

ale naše práce pro všechny hodně náročná v tom, že nás nutí vše, co v sobě uvidíme nevyřešeného, co nejdříve otevřít před ostatními a vyřešit si to. Je to práce s absolutní důvěrou a vzájemnou otevřeností. Nemůžeme hrát žádné hry ani před ostatními, ani před sebou, okamžitě by se to poznalo. Ale hlavně ani není důvod je hrát. Já tomu říkám: terapie životem.

< Alena Adámková

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist