tvoříme svobodný prostor

Akční plán Humanity’s Teamu na rok 2007

31.12.2006 17:51

I. Kampaň světové jednoty


Cílem Kampaně „Svět v jednotě“ je požádat o podporu velké části světa při společném uznávání a přijímání myšlenky, jejíž čas právě nadešel: že Jsme Všichni Jedním. Toto není nová myšlenka. Nebyla však nikdy vážně přijímána hlavními kulturami a náboženstvími. Znovu a znovu byla tato myšlenka prohlašována po celém světě antickými i současnými mysliteli, filozofy, mystiky a v nedávné době i fyziky, vědci, psychology atd. Tato jediná myšlenka, bude-li přijata celým lidstvem, umožní rozsáhlý průzkum mnoha dalších myšlenek o životě, o sobě navzájem, o Bohu/Vesmíru, a umožní tím jednotlivcům i institucím zmodernizovat a rozšířit systém víry, který dnes vede a ovlivňuje jejich chování. Nová přesvědčení vytváří nové chování, které může naoplátku vytvořit změnu, jakou si většina lidstva přeje ve světě vidět – změnu vedoucí k míru a štěstí pro všechny.
Kampaň světové jednoty bude představovat širokosáhlý program pro Humanity’s Team a poskytne platformu pro funkční spolupráci s mnoha jinými organizacemi, hnutími a jednotlivci, kteří sdílejí naši vizi a cíle. Poskytne také vhodný a zajímavý kontext pro mnoho známých lidí, jako jsou např. herci, muzikanti, spisovatelé, aby se aktivně účastnili podpory duchovního řešení dnešních globálních krizí, které jsou v podstatě krizemi duchovními.


II. Turné „Kolem světa v jednotě“

Jako zahájení Kampaně světové jednoty pořádá Humanity’s Team celosvětové turné nazvané "Kolem světa v jednotě" na březen a duben 2007. Bude to, jak doufáme, turné s velkým dopadem, skládající se ze 14 zastaveních v 12 různých zemích světa na 6 kontinentech.
Neale Donald Walsch, autor série knih Hovory s Bohem a zakladatel Humanity’s Teamu, bude hlavním řečníkem na všech těchto akcích.
Poselstvím a heslem turné je: Všichni jsme Jedním. To je to chybějící poselství, které lidstvo ještě nebylo ochotno vyslyšet nebo přijmout. Toto poselství odpovídá na otázky jako:
Jaká JEDINÁ myšlenka je schopna ukončit všechno násilí na světě?
Jaká JEDINÁ myšlenka je schopna vytvořit trvalý mír mezi rozdílnými kulturami?
Jaká JEDINÁ myšlenka může skoncovat s hladem a chudobou na všech kontinentech?
Jaká JEDINÁ myšlenka může obnovit zdravé životní prostředí na Zemi?
Úkolem HT Světového turné 2007 je:
Posílit povědomí o lidské jednotě a prohlásit, že kdybychom kolektivně přijali víru, že jsme všichni jedním - spolu navzájem, s životem, s Bohem/Vesmírem/Božstvím, svět by zažil obrovský posun v chování jak jednotlivců, tak celé společnosti. Humanity Team toto považuje za realistický a konkrétní přístup k vytvoření světa žijícího v míru, harmonii a jednotě a za nutný krok ve změně současného vývoje globálního dění.
Zvyšovat celosvětové povědomí o tom, že Humanity Team je organizován jako aktivní koordinované celosvětové hnutí s více než 15 000 členy ve více než 90 zemích a že se každý může přidat a pomáhat.
Zahájit kampaň Světové jednoty, která bude mít v následujících pěti letech za úkol požádat lidstvo o globální podporu našemu hlavnímu principu – že jsme všichni jedno. Tato kampaň bude žádat o podporu i mnoho různých organizací, jak mezinárodních, tak místních, včetně OSN.
Každá zastávka v rámci turné HT bude organizována místním i celosvětovým teamem HT. Mnoho akcí bude probíhat po dva až tři dny, přítomni budou klíčoví členové celosvětového HT teamu, jako je Steve Farrell, Celosvětový koordinátor a v některých místech také Duysal Askun, a Nancy Seymourová, Celosvětová koordinátorka geografie, spolu s koordinátory jednotlivých zemí. Neale Donald Walsch povede celodenní setkání s názvem "Den duchovní obnovy" a satsang* večer. Další známí řečníci a hudebníci se budou podílet na programu, aby vytvořili sérii ohromujících, synergických událostí, jež pozvednou vědomí a energii lidstva způsobem, který skutečně změní svět. Tisíce lidí po celém světě uslyší naše volání po jednotě spolu s naléhavou výzvou podpořit činnost Humanity Teamu a cíle kampaně Světové jednoty.
Harmonogram turné:
Nový Zéland: 22. - 24. březen
Japonsko: 27. březen
Indie: 1. dubna
Portugalsko: 4. dubna
Moldávie: 7. dubna
Velká Británie: 10. dubna
Německo: 12. dubna
JAR: 15. dubna
Argentina: 22. dubna
USA: 27. dubna
Kanada: 29. dubna
Posíleni radostí a entuziasmem ze společného setkání, bude pro nás rok 2007 rokem, kdy se Humanity’s Team spojí s lidmi po celém světě, aby vystoupili na novou úroveň transformace, jemně zachvěli Zemí a probudili tak lidstvo z jeho snu o oddělenosti. Pokud cítíš, že nás můžeš nějak podpořit, prosím kontaktuj nás. Těšíme se, že se staneš jedním z nás!
* Satsang je slovo ze sanskrtu, které znamená sejít se kvůli vedení a vzájemné podpoře těch, kteří hledají "sat" (tedy Pravdu - Konečné Bytí - Boha).

III. Program Oslava života

Oslavy života jsou 90-minutová radostná celosvětová setkání v menších i větších skupinkách každé úterý v 19 hodin místního času.
Tyto setkání představují „čas, který si každý týden vyhradíme na vyjádření, vytváření a zažívání toho, o čem je Nová Spiritualita“, říká Steve Farell, celosvětový vedoucí koordinátor HT.
Setkání začínají vedenou diskusí na duchovní témata či problémy, kterým lidé čelí na své duchovní cestě. Potom následuje „čas vedený srdcem“, kdy účastníci vyjadřují co je v jejich srdci, nikoliv v jejich mysli, jak se cítí po diskusi a jak se to vztahuje k tomu, co se momentálně ve svých životech snaží vytvořit. Setkání jsou zakončena např. bubnováním zpěvem, tancem a ostatními oživujícími aktivitami.
Programy Oslavy života mohou být tak inspirací na obohacení místních HT setkání. „Pomohou nám individuálně i jako komunitě HT růst a rozvíjet se“, říká Steve.
„Nábor našich účastníků stále pokračuje“ , říká Dimitra.
Tým pro vzdělávání a duchovní práci vyvíjí propagační materiály, aby mohly týmy absolventů-facilitátorů zvyšovat povědomí o programu ve svých zemích a zaujmout tak týmáky i návštěvníky zvenčí, aby společně zažili největší radost lidstva - radost z toho, že jsme všichni jedno.

První skupina facilitátorů už má za sebou polovinu svého tréningu a na konci února plánujeme zahájit další kolo programu.
„Jedenáct týmáků – ze Spojených států, Kanady, Německa a České Republiky – zahájilo 15.listopadu osmitýdenní telefonní kurz,“ informuje Dimitra Boura z Řecka, mezinárodní dílčí koordinátorka vzdělávání a duchovního rozvoje.
Během kurzu jsou facilitátoři také ve spojení s koordinátory jejich domovských zemí a místními komunitami Humanity’s Teamu “ takže všichni mají příležitost navzájem se dobře poznat a spolupracovat na tvorbě programů Oslavy Života “, říká Dimitra. “Rozeslali jsme jména a e-maily facilitátorů do každé země, takže se mohou navzájem kontaktovat na lokální úrovni.”
První kurz byl ukončen v lednu, s další skupinkou 10 – 12 facilitátorů pak začal zanedlouho poté kurz znovu. Tento kurz se bude již brzy konat vždy každých osm týdnů.
“Vše bylo dosud úplně fenomenální“, říká Maria Ribeiro Ferreira z Portugalska, světová vedoucí koordinátorka vzdělávání a duchovního rozvoje. Ta spolupracuje na tvorbě programu s Rachael Kennedy: "Tito lidé jsou velice dobří a jsem velmi spokojená s dosavadním průběhem programu. Myslím, že máme skvělou Oslavu života."
Pokud chcete finančně přispět Humanity’s Teamu a podpořit tak naše aktivity, můžete tak učinit zde.
Copyright © 2007 - Humanity's Team - All rights reserved


 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist